Vad säger Bibeln om korset?

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

BibelsamtalKorset var ursprungligen ett ytterst plågsamt romerskt avrättningsredskap men som nu har blivit den mest centrala kristna symbolen. I Gamla Testamentet pekar Israels offersystem och profetiorna fram mot Messias död på korset som är kulmen i Jesu liv. Genom sin död på korset försonade Jesus våra synder, rev ner skiljemuren mellan folk och folk, vann seger över döden och möjliggjorde vår frälsning. Tack vare Jesu död på korset är alla som tror på Jesus frälsta, rättfärdiggjorda, försonade och förlåtna.

Bibelord

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.” (Jes 53:7)

18 Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden 19 och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå.” (Matt 20:18–19)

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: “Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: “Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:26–28)

32 Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 33 Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 34 Men Jesus sade: “Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. 35 Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: “Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde.” 36 Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin 37 och sade: “Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!”38 Över honom fanns det också ett anslag: “Detta är judarnas kung.” 39 En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: “Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!” 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: “Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? 41 Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont.” 42 Och han sade: “Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.” 43 Jesus svarade: “Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset.” 44 Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. 45 Solen förmörkades, och förhänget i templet brast mitt itu. 46 Och Jesus ropade med hög röst: “Far, i dina händer överlämnar jag min ande.” När han hade sagt detta, gav han upp andan. 47 När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: “Den mannen var verkligen rättfärdig.” 48 När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen. 49 Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta.” (Luk 23:32–49)

24 Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade.” (1 Pet 2:24)

18 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden.” (1 Pet 3:18)

För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig – jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? 10 För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans Sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? 11 Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen.” (Rom 5:6–11)

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt.” (Ef 1:7–8)

22 Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, 23 men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. 24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.” (1 Kor 1:22–24)

14 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.” (Ef 2:14–16)

Samtalsfrågor

  1. Vad betyder korset för dig?
  2. Varför dog Jesus på korset?
  3. Vad händer om vi syndar igen efter att vi blivit förlåtna?
  4. Varför uppfattas korset som en dårskap eller som stötande av vissa?
  5. Vad innebär det att man varje dag ska ta sitt kors och följa Jesus?

Fler intressanta bibelord

Ps 22, 2 Mos 12, 3 Mos 1:3–4, 3 Mos 4, 5 Mos 21:22–23, Luk 9:23, Joh 15:13, 1 Kor 15:53–57, Gal 3:10–13, Heb 2:14–17, Heb 9:15

Dela

Comments 1

  1. jag bär alltid mitt kors runt min hals.för det finns så mycket godhet och positivt i korset som symbol.en dag tänkte jag.korset som symbol hjälper ju inte mig.så jag kan lika gärna ta av mig korset.efter att jag tagit av mig mitt kors.lagt korset i en skål.jag somnade till.då drömmer jag.att jag befinner mig mitt i en jordbävning.var jag än går marken spricker upp överallt.då tänkte jag att kraften i korset det finns på riktigt.så jag tog på mig mitt korshalsband igen.jag kommer aldrig att ta av mig mitt kors igen.då fick jag bekräftat korsets betydelse.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.