Vad säger Bibeln om Jesu uppståndelse?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalEfter sin död på korset lades Jesus i en grav där han låg i tre dagar. Under tiden Jesus var död befann han sig bl.a. i dödsriket och förkunnade sin seger för ”andarna i fängelset” (troligtvis änglar/demoner). När tiden var inne uppstod Jesus, lämnade en tom grav bakom sig och visade sig under 40 dagar för sina lärjungar. Efter denna tid for Jesus upp till himlen och sitter just nu på Guds högra sida och ber för oss i väntan på att få återvända till jorden på Herrens dag. I samband med Jesu återkomst kommer alla människor att uppstå och dömas av Jesus. De troende kommer då att få evigt liv och en ”uppståndelsekropp”.

Bibelord

18 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes.” (1 Pet 3:18–20a)

1 Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven.Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sade till kvinnorna: “Var inte rädda! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått som han har sagt! Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det.”” (Matt 28:1–7)

37 Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. 38 Men han sade till dem: “Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? 39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har.”” (Luk 24:37–39)

Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.” (Apg 1:3)

För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.” (Rom 6:5)

Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.” (1 Joh 3:2)

28 Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst 29 och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom.” (Joh 5:28–29)

20 Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. 21 Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och därefter, när han kommer, de som tillhör honom.” (1 Kor 15:20–23)

13 Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. 14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. 16 När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. 17 Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.” (1 Tess 4:13–18)

Samtalsfrågor

  1. Varför är Jesu uppståndelse viktig?
  2. Vad gjorde Jesus under tiden han var död?
  3. Vad är det för skillnad på en vanlig kropp och uppståndelsekroppen?
  4. Vad betyder uppståndelsen för dig?

Fler intressanta bibelord

Apg 2:31, 1 Mose 6:1-2, Matt 12:40, Matt 9:23–25, Ef 1:18–20, Apg 24:15, Apg 4:33, Rom 8:11, Rom 8:34, Dan 12:2

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.