Jesu liv

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalJesus har alltid existerat som Guds Son men föddes under dramatiska omständigheter mirakulöst som människa av jungfru Maria för ungefär 2000 år sedan. De första åren i Jesu liv spenderades som flykting i Egypten, men efter återvändandet till Israel växte Jesus upp i en snickarfamilj i Nazareth med pappa Josef, mamma Maria och bröderna Jakob, Josef, Simon och Judas, samt några systrar. Jesus var redan från tidig ålder mycket kunnig i Skriften men påbörjade sin verksamhet först vid omkring 30 års ålder i samband med sitt dop i Jordanfloden. Därefter vandrade Jesus omkring i Israel tillsammans med sina lärjungar och predikade evangeliet, erbjöd alla som tror på honom frälsning, manade till omvändelse, botade sjuka och drev ut demoner. Efter 3 och ett halvt års verksamhet korsfästes Jesus och dog för mänsklighetens synder och uppstod sedan efter 3 dagar. Efter att ha gett sina lärjungar uppdraget att fortsätta hans verk och predika evangeliet till alla folk på hela jorden återvände Jesus till himlen och sitter just nu på Guds högra sida. Vid tidens slut kommer Jesus att återvända för att döma världen och fullborda sitt frälsningsverk.

Bibelord

Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.” (Joh 17:5)

54 Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga, och de blev häpna och sade: “Var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? 55 Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56 Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta?”” (Matt 13:54–56)

21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: “Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.” 23 Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning.” (Luk 3:21–23a)

23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket.” (Matt 4:23)

18 ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden 19 och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje dagen ska han uppstå.” (Matt 20:18–19)

När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?” Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 De sade: “Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.”” (Apg 1:6–11)

15 Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen: “Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet.”” (Upp 11:15)

Samtalsfrågor

  1. Vad gjorde Jesus innan han påbörjade sin verksamhet vid 30 års ålder?
  2. Hur hade du reagerat om du mött Jesus under hans tid på jorden?
  3. Är det svårt att tro på allting som står om Jesus i Bibeln?
  4. Varför föddes Jesus som en människa?

Fler intressanta bibelord

Joh 17:24, Matt 2:13–15, Luk 2:41–52, Mark 16:19

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.