Nåd

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalGud skapade kärleksfullt människan till sin avbild, men människan syndade och gick bort ifrån Gud. Ända sedan syndafallet har synden förstört människan och separerat mänskligheten från Gud. I och med Jesu död på korset och vår tro på Jesus så ger Gud oss oförtjänt nåd genom att dels förlåta oss våra synder, men också förvandla oss från syndare till heliga, så att vi allteftersom blir mer och mer lika Jesus, Guds perfekta bild. Detta sker genom att varje troende får av nåd ta emot Guds Ande, som med sin heliga kraft föder oss på nytt som Guds barn samt förvandlar oss till Jesu likhet. Gud är alltså både den som förklarar människan rättfärdig, men också den som gör människan rättfärdig. Människan kan inte göra några egna gärningar för att bli frälst utan bara ta emot frälsningen fritt och för intet.

Bibelord

16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.” (Joh 1:16–17)

38 Därför ska ni veta, bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. 39 Var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.” (Apg 13:38–39)

21 Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” (Gal 2:21)

Men är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd.” (Rom 11:6)

Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.” (Gal 5:4–5)

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.” (Ef 2:4–9)

21 Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.” (Rom 3:21–24)

14 Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.” (Gal 3:14)

17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” (2 Kor 3:17–18)

32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats.” (Apg 20:32)

Samtalsfrågor

  1. Har du upplevt någon förändring i ditt liv sen du blev frälst?
  2. Kan man göra ”goda gärningar” för att få Guds nåd?
  3. Ger tron på Jesus rättfärdighet och goda gärningar eller ger tron och goda gärningar rättfärdighet?
  4. Vad innebär det att ”falla ur nåden”?
  5. På vilket sätt är lagen och nåden varandras motsatser?

Fler intressanta bibelord

Luk 18:9–14, Apg 15:7–11, Tit 2:11, Rom 5:20–21, Rom 4:14–16, Rom 5:1–2, Tit 3:4–7, 2 Tess 2:13, Gal 5:22–23, 1 Kor 15:10, Rom 5:2, Ef 1:7–8, Tit 3:4–7

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.