Omvändelse

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalOmvändelse är en inre förändring som leder till en yttre förändring, dvs. att man inser sin synd, ångrar sig helhjärtat och slutar göra det som är fel. När Gud anser att synden har gått för långt kan han varna att en dom snart kommer, men ger samtidigt tid för omvändelse innan domen verkställs. Vid tidens slut kommer Gud att hålla dom över hela mänskligheten på Herrens dag, och Gud vill att alla människor innan dess ska få höra budskapet om att det finns räddning undan domen i och med frälsning i Jesus. Omvändelse sker normalt sett efter att man först har fått höra om Jesus och sen att Anden i ens inre har överbevisat om den synd och skuld man bär på.

Bibelord

Så säger Herren: Ställ dig i förgården till Herrens hus och tala till alla Juda städer, till dem som kommer för att tillbe i Herrens hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Ta inte bort något från dem. Kanske kommer de att lyssna och vända om var och en från sin onda väg. Då ska jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar.” (Jer 26:2–3)

10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.” (Jon 3:10)

13 Den som döljer sina brott går det inte väl, den som bekänner och överger dem får barmhärtighet.” (Ords 28:13)

Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.” (Joh 16:7–8)

19 Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. 20 Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.” (Apg 26:19–20)

32 Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.” (Luk 5:32)

36 Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias.” 37 När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad ska vi göra?” 38 Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.” (Apg 2:36–38)

46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.” (Luk 24:46–47)

Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.” (2 Pet 3:9)

Han säger ju: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.” (2 Kor 6:2)

Samtalsfrågor

  1. Hur berättar man för någon att de behöver omvända sig?
  2. Har du någon personlig erfarenhet av omvändelse?
  3. Kan man bli frälst utan att omvända sig?
  4. Vilka ”gärningar” hör till omvändelsen?

Fler intressanta bibelord

Matt 4:17, Luk 15:17–19, Mark 1:4, Apg 11:20–21

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.