Paulus kamp mot judaisterna

Christian MölkBlogg, Lagen, Teologi, Våra hebreiska rötter Leave a Comment

Min lärare på Örebro Missionsskola, Mikael Tellbe, har på ett bra sätt förklarat Paulus kamp med judaisterna i sin bok “Med framtiden i ryggen“. Jag tänkte nu att jag skulle återge en del av det Tellbe skriver: En vanlig definition av “judaister” är “judekristna som hävdade att de hednakristna måste omskära sig och hålla den judiska lagen för att kunna …

Fanns Jesus innan han föddes?

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

Har Jesus som person alltid funnits eller har han skapats vid något tillfälle? Personligen tror jag att Jesus är Guds Son, en del av treenigheten, och således alltid har funnits. Men vad säger Bibeln? Här kommer ett urval, det finns mer: Jesus säger om sig själv att han hade en härlighet innan världen var till. Eftersom Jesus uttryckligen säger “jag …

Yahwehs dag

Christian MölkBibelteman, Teologi Leave a Comment

Yahwehs dag är ett speciellt uttryck som kanske mer är känt som Herrens dag. Där det står ”Herren” i våra svenska Biblar står det ”kyrios” i den grekiska grundtexten och ”yhwh” på hebreiska. Yhwh är Guds namn och skrivs ofta ”Yahweh” eller ”Jehova” och betyder ”Jag är den jag är” (2 Mose 3:13–15). Av respekt för Guds helighet så uttalades väldigt sällan Guds …

Torah

Christian MölkBibelteman, Blogg, Lagen, Teologi, Våra hebreiska rötter Leave a Comment

Ursprungligen betyder det hebreiska ordet torah: ”undervisning”, ”instruktion” och när ordet används i Bibeln så står det oftast för ”Guds instruktioner till Israel”, men ordet “torah” kan syfta på flera olika saker. Det är svårt att göra en exakt avgränsning av vad som är dessa instruktioner i Bibeln, men i huvudsak så utgår dessa instruktioner från De 10 budorden och omkringliggande instruktioner i …

Jesu återkomst

Christian MölkBibelteman, Teologi 1 Comment

Det faktum att Jesus kommer att komma tillbaka till jorden är en av de mest grundläggande aspekterna av den kristna tron. Detta är så centralt att det finns omnämnt i inte mindre än 23 av 27 nytestamentliga skrifter. Man kan säga att Jesu återkomst börjar på Oljeberget utanför Jerusalem. Det sista lärjungarna såg av Jesus var nämligen på Oljeberget när han lyftes …

Guds rike

Christian MölkBibelteman, Teologi Leave a Comment

På Jesu tid var det judiska folket ockuperat av Rom och det fanns en stor förväntan på att Gud skulle ingripa genom att sända en Messias som skulle köra ut romarna och återupprätta Israel som en mäktig nation igen. När Jesus träder fram och predikar om Guds rike så tror många att Jesus är denne Messias som med våld ska …

Guds namn

Christian MölkBibelteman, Teologi Leave a Comment

Klicka här för att komma till Vilka är Guds olika namn? När Gud för första gången presenterar sig själv med namn så säger han till Abraham; ”Jag är El Shaddai” (1 Mose 17:1). När Gud senare uppenbarar sig för Mose så säger han: ”Jag är Yhwh. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som El Shaddai, men under mitt namn Yhwh gjorde …

Anden och Gud

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

Den här bloggposten föranleds av en liten diskussion bland kommentarerna på en annan bloggpost. Jag väljer att lyfta fram denna tanke eftersom den förtjänar mer utrymme och dessutom är värd att diskuteras. I debatten om Jesus är Gud eller inte så glöms ofta Anden bort. Det är kanske naturligt eftersom det står så mycket mer om Jesu gudomlighet samt att …

Blod och vatten

Christian MölkTeologi Leave a Comment

Har du nån gång undrat varför aposteln Johannes skriver att när en av de romerska soldaterna stack Jesus med sitt spjut så kom det ut “blod och vatten” (John 19:34)? Om vi tittar i Hebreerbrevet så hittar vi detta med “blod och vatten” igen: “När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar …