Samariern på Aletheia

Christian Mölk Blogg, Lagen, Teologi, Våra hebreiska rötter Leave a Comment

Nu har Aletheia publicerat en andra gästblogg av mig som går att läsas här: Den barmhärtige samariern. Eftersom det kristna förhållandet till Lagen är ett svårt och omdiskutabelt ämne så är mitt syfte med denna gästblogg att förhoppningsvis bidra med ett lite annorlunda perspektiv. Läs och dela med dig av dina tankar, gärna här men helst på Aletheia. Här kan …

Paulus kamp mot judaisterna

Christian Mölk Blogg, Lagen, Teologi, Våra hebreiska rötter Leave a Comment

Min lärare på Örebro Missionsskola, Mikael Tellbe, har på ett bra sätt förklarat Paulus kamp med judaisterna i sin bok “Med framtiden i ryggen“. Jag tänkte nu att jag skulle återge en del av det Tellbe skriver: En vanlig definition av “judaister” är “judekristna som hävdade att de hednakristna måste omskära sig och hålla den judiska lagen för att kunna …

Torah

Christian Mölk Bibelteman, Blogg, Lagen, Teologi, Våra hebreiska rötter Leave a Comment

Ursprungligen betyder det hebreiska ordet torah: ”undervisning”, ”instruktion” och när ordet används i Bibeln så står det oftast för ”Guds instruktioner till Israel”, men ordet “torah” kan syfta på flera olika saker. Det är svårt att göra en exakt avgränsning av vad som är dessa instruktioner i Bibeln, men i huvudsak så utgår dessa instruktioner från De 10 budorden och omkringliggande instruktioner i …

Om att uppfylla Lagen

Christian Mölk Blogg, Lagen, Teologi, Treenigheten, Våra hebreiska rötter Leave a Comment

I min förra bloggpost skrev jag om Shema, Israels trosbekännelse, och om hur den vittnar om treenigheten. Om vi sen går vidare och läser även versen efter Shema så finner vi ytterligare en högintressant vers för den kristne eftersom den lägger grunden för hur vi ska förhålla oss till Lagen: “Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta …