Tjänstegåvorna

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Efesierbrevet 4:11-16 Introduktion: Paulus undervisning om tjänstegåvorna lyfter han fram vikten av att olika andliga ledare inom församlingen – apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare – arbetar tillsammans för att utrusta de troende för tjänst, främja enhet och hjälpa Kristi kropp att växa mot mognad i tro. Vi lär oss betydelsen av varje ledarroll för att främja andlig tillväxt …

Ef 4:11-12 – Tjänstegåvorna (MP3 & Video)

Christian MölkBibelpredikningar, Video Leave a Comment

Ef 4:11-12 – Tjänstegåvorna – 30:49. “11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:11-12) Hitta mer Bibelmaterial om Efesierbrevet.

Ef 4:11-16 – De fem tjänstegåvorna

Christian MölkBibelkommentarer, Efesierbrevet Leave a Comment

“11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad …