Jesus och den samariska kvinnan

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Johannes 4:1–45 Introduktion: I den här texten ser vi Jesu inkluderande kärlek och hans förmåga att förändra liv oavsett sociala eller kulturella hinder. Den understryker vikten av äkta tillbedjan, andlig törst och det universella erbjudandet om frälsning genom Jesus Kristus. Nyckelvers: “Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger …

De spetälska i Samaria

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 2Kungaboken 7 Introduktion: I den här texten ser vi att Gud kan ge befrielse och överflöd mitt i desperation och förtvivlan, även i till synes omöjliga situationer. Vi lär oss om vikten av tro, lydnad och Guds trofasthet mot sina löften. Nyckelvers: “Men därefter sade de till varandra: “Vi gör inte rätt. I dag kan vi komma med goda …

Apg 8:1-8 – Gud är en mästare på att vända negativt till positivt (MP3 & Video)

Christian MölkBibelpredikningar, Video Leave a Comment

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format: Apg 8:1-8 – Gud är en mästare på att vända negativt till positivt – 24:10. Lyssna på fler Bibelpredikningar. Hitta mer Bibelmaterial från Apostlagärningarna.

Apg 8:1-8 – Församlingen förföljs och skingras

Christian MölkApostlagärningarna, Bibelkommentarer Leave a Comment

1bSamma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. 2Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. 3Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.  4De som nu hade …

2 Kung 7:1–20 – De spetälska vid Samarias stadsport

Christian Mölk2 Kungaboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

1Elisa svarade: ”Hör Herrens ord. Så säger Herren: I morgon vid den här tiden skall man i Samarias port få ett sea-mått fint mjöl för en sikel och två sea-mått korn för en sikel.” 2Den officer som kungen stödde sig på svarade gudsmannen: ”Även om Herren gjorde fönster på himlen, hur skulle detta kunna ske?” Elisa sade: ”Du skall få …

2 Kung 6:8-23 – Profeten Elisa räddar Israel

Christian Mölk2 Kungaboken, Bibelkommentarer Leave a Comment

8Kungen i Aram låg i krig med Israel. När han rådgjorde med sina tjänare och sade: ”På den och den platsen skall jag slå läger”, 9sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ”Se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där.” 10Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för …