Tro och gärningar

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: Jakob 2 Introduktion: I den här texten betonar Jakob det oskiljaktiga sambandet mellan äkta tro och rättfärdiga gärningar. Den understryker att sann tro leder till konkreta gärningar och utmanar de troende att visa sin tro genom medmänskliga gärningar och lydnad för Guds bud. Nyckelvers: “Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.” (Jak 2:17) …

Jak 2:14–26 – Gärningarna visar tron

Christian MölkBibelkommentarer, Jakob Leave a Comment

14 Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom?  Det grekiska ordet ”ergon” kan översättas till ”arbete”, ”handling”, ”gärning” eller ”prestation”. I Nya testamentet används detta relativt neutrala ord ofta kopplat till Mose lag. Paulus går ofta emot det fariseiska tänket att man som jude blir rättfärdig inför …

Jak 2:1–13 – Tron utan gärningar är död

Christian MölkBibelkommentarer, Jakob 1 Comment

1 Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre.  Ordet ”härlighet” (”doxa” på grekiska och ”kabod” på hebreiska) användes ofta i Gamla testamentet för att beskriva Guds närvaro (exempelvis på berget Sinai i 2 Mos 24:16-17, arken i 1 Sam 4:22 och när Guds härlighet gick förbi Mose i 2 Mos 33:22). Mot bakgrund …