Jesus och kvinnorna

Christian MölkAndakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

“Jesus sade till henne: ”Gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.” (Joh 20:17b-18)

Det händer någonting vid korset. Ibland får man nästan känslan av att Gud har verkat i människans värld innan korset, men att han från och med korset inbjuder människan att leva och verka i Guds värld. En av de nya sakerna som händer i och med korset är mannens och kvinnans jämställdhet i Guds rike. Jesus verkar till och med nästan så ivrig att få påbörja detta nya att det första han gör efter sin uppståndelse är att be en kvinna vittna för apostlarna om hans uppståndelse.

Men i Jesus interaktion med kvinnor är det anmärkningsvärt att han aldrig undervisade specifikt om kvinnans roll. Kanske leder denna tystnad oss till slutsatsen att i Guds rike är vi inte ”man och kvinna”, utan ”ett i Kristus” som Paulus skrev i Gal 3:26-28. Det faktum att Jesus inte särar på mannen och kvinnan i sin undervisning kanske är en lärdom i sig självt.

Men det är inte bara i bristen på undervisning riktad specifikt till kvinnor som vi kan lära oss från Jesus. För att förstå hur Jesus lyfter upp kvinnan till en jämlik nivå behöver man se hur Jesus i praktiken bröt mot de dåtida traditionella fariseiska normerna om hur man skulle behandla kvinnor. Jag tror att vi med vår svenska uppväxt har svårt att till fullo riktigt förstå hur anmärkningsvärt Jesu behandling av kvinnor var för 2000 år sedan. Låt mig ge några exempel.

1) På Jesu tid skulle en man inte tilltala en kvinna utanför hemmet. Men Jesus tog initiativ till ett andligt samtal med den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4). Hon vittnar sen för sin stad om vad hon varit med om och för staden till tro på Jesus. När lärjungarna får se att Jesus pratar med en kvinna blir de mycket förvånade men vågade inte säga något.

2) Att vara en ”lärjunge” var på Bibelns tid mer än att bara gå i skola hos en rabbin och plugga teologi, man skulle också praktisera sin kunskap genom att efterlikna sin läromästare. Att lära sig det teoretiska kallas ibland att ”sitta vid sin mästares fötter”, något som Paulus gjorde när han satt vid Gamaliels fötter (Apg 22:3) och som Martas syster Maria gjorde när hon satt vid Jesu fötter (Luk 10:38–42). Men en judisk rabbin undervisade inte kvinnor i Torah, men Jesus undervisar en kvinna i Guds ord. Jesus uppmuntrade Marias val att studera Guds ord istället för att befästa kvinnans plats i köket. Jesus visar att kvinnan är en människa med samma möjligheter som mannen att själv välja inriktning i sitt liv. Att vara hemma och ta hand om ”köket” är helt okej, men att studera teologi och tjäna Guds rike är ännu bättre.

3) Kvinnor fick följa med Jesus och apostlarna på deras predikoresor i Galiléen (Luk 8:1–3). Några av dessa var med och tjänade Jesus (Matt 27:55, Mark 15:40-41).

4) Kvinnor fick inte röra vid män som inte var en del av deras familj, men Jesus lät kvinnan med blödarsjuka röra vid honom, och sa dessutom att hon blivit frälst (Mark 5:24-34). Inte nog med det, Jesus rör vid en kvinna när han helar henne (Luk 13:10-13). Det är uppenbart att Jesus upprättar och befriar kvinnor från utanförskap genom att humanisera dem och släppa in kvinnorna i Guds rike på samma villkor som män.

5) Jesus såg på Marta och Maria som sina nära vänner (Joh 11:5). Jesus umgicks inte bara med män utan lät även kvinnor ha en plats i hans sociala liv. Jesus sexualiserade inte relationen med kvinnor utan behandlade dem med respekt, värdighet och såg på dem som medmänniskor. 

6) På Jesu tid la man skulden för åtrå på kvinnan, och försökte separera henne från männen och det offentliga. Man täckte hennes kropp med kläder och tillät henne inte att delta i samhället på samma sätt som männen. Men när Jesus undervisar om åtrå lägger han inte skulden på kvinnan, utan på männens hjärta (Matt 5:27-30).

7) När judarna ville diskutera olika skäl till att skilja sig, så vänder Jesus på steken och undervisar om förlåtelse och försoning istället. Äktenskapet är heligt och ska inte brytas lättvindigt.

8) På Jesu tid accepterades inte ett kvinnligt vittne i domstolen på samma sätt som en mans. Men Jesus bemyndigar Maria och låter en kvinna bli det första vittnet om de goda nyheterna om uppståndelsen.

9) Jesus ger av sin Ande till både män och kvinnor. Dopet i den helige Ande syftar till att bli ett vittne för Jesus till jordens yttersta gräns (Apg 1-2).Vi borde alla gå i Jesu fotspår och behandla kvinnor med samma värdighet, respekt och jämlikhet som Jesus gör, och inte hindra dem från den kallelse och andliga utrustning som den helige Ande ger.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.