Debora – den kvinnliga domaren

Christian MölkAndakter, Biblisk feminism, Blogg Leave a Comment

I min jakt på en “biblisk” feminism (en feminism som med Bibeln som grund skapar förutsättningar för kvinnor att fullt ut tjäna Gud enligt den kallelse Gud ger och med de gåvor den helige Ande utrustar med) är turen kommen till Debora i Domarboken kapitel 4:

“Debora, en profetissa, Lappidots hustru, var vid den tiden domare i Israel. Hon brukade sitta under Deborapalmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och Israels barn kom dit upp till henne för att hon skulle skipa rätt.” (Dom 4:4–5)

Debora levde i en tid då landet Israel hade övergett Gud och gjorde “det som var ont i Herrens ögon”. Som en konsekvens av det tillät Gud kananéerna förtrycka Israel våldsamt i 20 år. Under denna svåra tid, då Israel plundrades och kvinnorna våldtogs, förmådde sig inte de israelitiska männen att samla sig och försvara sitt land. Israel hade ännu ingen vald kung och ingen tydlig ledare. Folket gick därför till “domare” när de ville ha råd, vägledning och rättsskipning. En av dessa domare var Debora, en kvinna med profetisk gåva och duktig i att “skipa rätt”.

I en tid då kvinnorna våldtas och männen är för fega för att slå tillbaka mot fienden får den kompetenta kvinnliga ledaren och Gudskvinnan Debora ett ord från Herren. Gud kallar israeliten Barak att anfalla kananéernas befälhavare Sisera. Men Barak vägrar gå om inte Debora följer med honom.

“Debora sände bud och kallade till sig Barak, Abinoams son från Kedesh i Naftali, och sade till honom: ”Har inte HERREN, Israels Gud, befallt: Drag upp på berget Tabor och tag med dig tiotusen man av Naftali och Sebulons stammar. Ty jag skall dra Sisera, Jabins befälhavare, med hans vagnar och skaror till dig vid floden Kishon och ge honom i din hand?” Barak sade till henne: ”Om du går med mig så går jag, men om du inte går med mig så går inte heller jag.” Då svarade hon: ”Ja, jag skall gå med dig, men äran skall då inte bli din på den väg du går, utan HERREN skall sälja Sisera i en kvinnas hand.” Så stod Debora upp och gick med Barak till Kedesh.” (Dom 4:6–9)

Det var inte nödvändigtvis fel av Barak att vilja ha med Debora på detta livsfarliga fälttåg, Debora var ju en uppskattad ledare och Gudskvinna och hade förmodligen inspirerat de israelitiska krigarna och höjt stridsmoralen väsentligt. Men det var fel av Barak att vägra lyda Guds ord om Debora av någon anledning inte skulle följa med. Som en konsekvens av denna olydnad profeterar Debora att äran för segern över Sisera inte kommer att gå till Barak, utan till en kvinna.

Barak beger sig tillsammans med Debora och 10 000 israelitiska krigare till berget Tabor. Eftersom Sisera har 900 stridsvagnar har han övertaget på plan mark. Dessutom finns det knappt ett enda vapen i hela Israel, så oddsen är starkt emot Barak.

Men när Sisera har samlat hela sin stridshär ute på fältet nedanför berget Tabor profeterar Debora ännu en gång till Barak: ”Bryt upp, för detta är den dag då HERREN har gett Sisera i din hand. Se, HERREN har dragit ut framför dig.” (Dom 4:14)

Sisera har inte räknat med att Gud denna dag kommer att strida för Israel. Även om kananéerna är långt fler, har bättre stridsutrustning och vapen, så räcker det med en enda troende människa plus Gud, så är Guds folk alltid i majoritet.

När Barak och israeliterna tar sig ner för berget Tabor för att möta Sisera börjar det regna. Kananéernas stridsvagnar fastnar i leran och blir ett lätt byte för de israelitiska krigarna! Sisera tvingas gå ner från sin vagn och fly till fots! Israel besegrar hela Siseras här.

Den enda som kom undan var Sisera, som lyckas fly till fots till kvinnan Jaels tält. Hon erbjuder Sisera sitt tält som gömställe. Ingen manlig israelit skulle komma på tanken att leta i en kvinnas tält, så Sisera tror att han är trygg och somnar utmattad av striden och flykten. Men det Sisera inte räknat med är att Jael, även om hennes man Heber har övergett sin vänskap med Israel och gått över till kananéerna, så har inte hon övergett Gud och hans folk Israel.

“Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i handen. Därefter gick hon sakta fram till Sisera och slog pluggen genom hans tinning så att den gick ner i marken, för han låg i djup sömn, medtagen av trötthet. Och han dog. Och se, då kom Barak jagande efter Sisera. Jael gick ut för att möta honom och sade: ”Kom hit, så skall jag visa dig den man som du söker.” Han kom in till henne, och se, där låg Sisera död, med tältpluggen genom tinningen.” (Dom 4:21–22)

När Sisera sover tar hon fram en tältplugg och en hammare. Hon är van vid att banka ner tältpluggar i marken eftersom det var kvinnornas syssla att sätta upp tälten. Jael smyger fram till Sisera och slår tältpluggen genom hans tinning så hårt att den gick ner i marken!

När Barak kommer fram till Jaels tält bjuder hon in honom att bevittna den kananéeiska befälhavaren Sisera, dödad av en kvinna, precis som Debora hade profeterat.

Sammanfattningsvis

När de kananeiska männen våldtog de israelitiska kvinnorna förmådde sig inte de israelitiska männen att ta sitt ansvar och strida mot Sisera. När mannen Barak inte vågade leda kallade Gud kvinnan Debora att vara Israels ledare. När mannen Heber har övergett Gud står kvinnan Jael fast i sin tro.

I Domarboken kapitel 4 lär vi oss att Gud kan använda både män och kvinnor som profeter och ledare. Det som är avgörande är inte vilket kön man har, utan om man är villig att tro på Guds ord och lyda den kallelse man har fått, oavsett om man är man eller kvinna.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.