Haggai 1:1-2 – Problemet

Christian Mölk Haggai Leave a Comment

1 I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade: 2 Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ”Tiden har inte kommit, tiden att åter bygga upp Herrens hus.” Bakgrund Bakgrunden till Haggais profetior hittar …

Haggai 2:7-10 – Det nya templets härlighet

Christian Mölk Haggai Leave a Comment

7 Så säger Herren Sebaot: Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. 8 Jag skall skaka om alla hednafolk och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. 9 Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. 10 Den …

Haggai 1:12-2:1 – Folket lyssnar på Guds ord

Christian Mölk Haggai Leave a Comment

12 Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren. 13 Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren uppväckte en …