Haggai 1:1-2 – Problemet

Christian MölkHaggai Leave a Comment

1 I kung Darejaves andra regeringsår, i sjätte månaden, på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sade: 2 Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger: ”Tiden har inte kommit, tiden att åter bygga upp Herrens hus.” Bakgrund Bakgrunden till Haggais profetior hittar …

Haggai 2:7-10 – Det nya templets härlighet

Christian MölkHaggai Leave a Comment

7 Så säger Herren Sebaot: Inom kort skall jag än en gång komma himlen och jorden, havet och det torra att skaka. 8 Jag skall skaka om alla hednafolk och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger Herren Sebaot. 9 Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger Herren Sebaot. 10 Den …

Haggai 1:3-11 – Lägg märke till hur det går för er

Christian MölkHaggai 1 Comment

3 Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade: 4 Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? 5 Så säger nu Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. 6 Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker …

Haggai 1:12-2:1 – Folket lyssnar på Guds ord

Christian MölkHaggai Leave a Comment

12 Serubbabel, Sealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket, lyssnade till Herrens, sin Guds, röst och till profeten Haggais ord, eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom, och folket fruktade Herren. 13 Då sade Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14 Och Herren uppväckte en …

Haggai 2:11-20 – Välsignelse

Christian MölkHaggai Leave a Comment

11 På tjugofjärde dagen i den nionde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggai. Han sade: 12 Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel och så med fliken rör vid något bakat eller kokt, vid vin eller olja eller vid någon annan mat, …

Haggai 2:2-6 – Var frimodiga och arbeta

Christian MölkHaggai Leave a Comment

2 I sjunde månaden, på tjugoförsta dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Han sade: 3 Säg till Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till kvarlevan av folket: 4 Vilka är kvar bland er som har sett detta hus i dess forna härlighet? Hur tycker ni att det ser ut nu? …

Haggai 2:21-24 – Herrens signetring

Christian MölkHaggai Leave a Comment

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggai, på tjugofjärde dagen i samma månad. Han sade: 22 Säg till Serubbabel, Juda ståthållare: Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet. Jag skall välta omkull vagnarna och dem som kör dem, och hästarna med sina ryttare skall störta. Den …