1 Sam 12:6-12 – Herrens rättfärdiga gärningar

Christian Mölk 1 Samuelsboken Leave a Comment

6 Samuel sade till folket: ”Det var Herren som insatte Mose och Aron och förde era fäder upp ur Egyptens land. 7 Ställ nu upp er, så att jag kan gå till rätta med er inför Herren angående alla de rättfärdiga gärningar som Herren har gjort med er och era fäder. 8 När Jakob hade kommit till Egypten, ropade era …

1 Sam 8:1-22 – Israel begär en kung

Christian Mölk 1 Samuelsboken Leave a Comment

1 När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. 2 Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba. 3 Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. 4 Då samlades alla de äldste i Israel …