1 Sam 8:1-22 – Israel begär en kung

Christian Mölk 1 Samuelsboken Leave a Comment

1 När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. 2 Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba. 3 Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. 4 Då samlades alla de äldste i Israel …