1 Sam 16:1-13 – David smörjs till kung

Christian Mölk1 Samuelsboken Leave a Comment

1Herren sade till Samuel: ”Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.” 2Samuel svarade: ”Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig.” Herren svarade: ”Tag med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. 3Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig.” 4Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: ”Kommer du med frid?” 5Han svarade: ”Ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret.” Och han helgade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret. 6När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: ”Det är säkert Herrens smorde, som står här inför Herren.” 7Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” 8Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 9Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 10På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: ”Herren har inte utvalt någon av dessa.” 11Och han frågade honom: ”Är detta alla pojkar du har?” Han svarade: ”Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren.” Då sade Samuel till Isai: ”Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit.” 12Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. ”Stå upp och smörj honom”, sade Herren, ”ty han är det.” 13Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.

 • 1Herren sade till Samuel: ”Hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag skall sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung.” 2Samuel svarade: ”Hur skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, dödar han mig.” Herren svarade: ”Tag med dig en kviga och säg: Jag har kommit för att offra åt Herren. 3Sedan skall du inbjuda Isai till offret, och jag skall då låta dig veta vad du skall göra, så att du åt mig smörjer den jag visar dig.”
  • Profeten Samuel var givetvis ledsen över att kung Saul misslyckats som kung och blivit förkastad av Gud. Men som det står i Predikaren kapitel 3 så har allt sin tid; “4Gråta har sin tid, och le har sin tid. Sörja har sin tid, och dansa har sin tid.” (Pred 3:4). Samuel har sörjt en tid och nu är det dags att gå vidare i livet.
   • När man går igenom sorgliga händelser så är det bra att sörja, men inte hur länge som helst. Exakt hur lång den tiden är, är ofta individuellt, men det är aldrig bra att fastna resten av livet i sorg. Ibland behöver man en vän som ödmjukt men bestämt upplyser den sörjande att nu är det dags att gå vidare.
  • Det är skönt att veta att Gud inte tillåter sin plan för Israel stå och falla med en människas misslyckande. Saul har misslyckats som kung så då kallar Gud David till ny kung.
   • När en person faller i synd och misslyckas, så finns det alltid tid för omvändelse och upprättelse. Det dröjde exempelvis 25 år från det att Saul blev förkastad av Gud till att han dog, och det var bara 1,5 mil från Saul till profeten Samuel. Saul hade med andra ord gott om tid och goda förutsättningar för att omvända sig.
   • Men om en person med ett uppdrag faller i synd och inte längre har Guds förtroende att vara ledare, så kan Gud resa upp en ny ledare.
  • Gud sänder profeten Samuel till Isai i Bethlehem för att smörja en av Isais söner till kung i Israel.
   • Isai var sonson till Rut och Boas (Rut 4:17).
  • Profeten Samuel tvekar att gå till Bethlehem eftersom Saul kommer att uppfatta smörjandet av en ny kung som förräderi om han får veta detta. Vägen från Rama, där Samuel bodde, till Bethlehem gick via Giva, där Saul bodde.
   • Men profeten Samuel borde veta bättre än att ifrågasätta Guds plan. Samuel borde veta att det alltid är säkrare att vara i Guds vilja även om det innebär fara, än att vara olydig mot Gud.
   • Kanske tvekar Samuel eftersom han egentligen inte vill smörja en ny kung utan istället fortfarande hoppas att Saul ska omvända sig.
  • Som ett svar på Samuels tveksamhet och rädsla berättar Gud lite mer av sin plan för Samuel.
   • Oftast leder Gud oss steg för steg utan att berätta hela sin plan för oss, eftersom det annars skulle kunna leda till att man inte vågar alls eller har svårt att tro att Gud kommer göra så stora saker i ens liv.
   • När Gud ger oss ett uppdrag eller en kallelse så är det sällan vi får se uppdraget i sin helhet. Det är bättre för oss att enbart veta nästa steg och därför bli beroende av Guds fortsatta vägledning.
   • Men för varje steg som Gud leder oss så visar han att han är trofast och även kommer att leda framöver.
  • När Saul valdes till kung fick Israel en kung som de ville ha, men nu väljer Gud ut en kung som han vill ha. Saul var en kung efter sitt eget hjärta, men David är en kung efter Guds hjärta.
   • När man söker en ny ledare i församlingen så är det lätt hänt att man väljer ledare utefter ”mänskliga” kriterier. Man söker en pastor som ser ut som en bra pastor, är en karismatisk talare, kan spela gitarr och sjunga, etc. Detta är givetvis inte några negativa egenskaper för en pastor eller församlingsledare, men det viktigaste är ”karaktären”, dvs. att man har ett rent hjärta som älskar Gud och som sätter andra människor högre än sig själv.
 • 4Samuel gjorde som Herren sade och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade: ”Kommer du med frid?” 5Han svarade: ”Ja, med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga er och kom med mig till offret.” Och han helgade Isai och hans söner och inbjöd dem till offret.
  • I förra kapitlet högg Samuel ihjäl amalekiternas kung Agag och bröt med kung Saul (1 Sam 15:33-35) och det är mycket möjligt att det är därför som folket i Bethlehem är osäkra på Samuels intentioner. Men Samuel försäkrar att han kommer med frid.
  • En del offer brändes upp helt, medan många andra offer, som exempelvis gemenskapsoffer brändes upp delvis varpå resten åts upp av de församlade.
   • Den här offerceremonin var en kombination av en religiös ceremoni och en måltid, ungefär som nattvarden ursprungligen var (1 Kor 11:17-34).
 • 6När de kom dit och han fick se Eliab, tänkte han: ”Det är säkert Herrens smorde, som står här inför Herren.” 7Men Herren sade till Samuel: ”Se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat.” 8Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 9Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sade: ”Inte heller honom har Herren utvalt.” 10På detta sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sade till Isai: ”Herren har inte utvalt någon av dessa.”
  • När Samuel får se Eliab, en av Isais söner, gör han samma misstag som folket gjorde när de begärde att få en kung som till det yttre ”såg ut” som en kung (1 Sam 9:1-3).
   • Förra gången fick Israel en kung som de själva ville ha, dvs. en ståtlig ung man som till det yttre ”såg ut” som en kung, men som på insidan tänkte mer på sig själv än på Gud. Nu när Gud får välja en kung så gör han precis tvärtom; han väljer en liten pojke som inte alls ser ut som en kung, men som har ett gott hjärta vänt mot Gud.
  • Hur nära Gud Samuel än var, så faller han till föga vad gäller att se in i en annan människas hjärta. Inte ens en profet kan se in i en människas hjärta, det kan bara Gud.
   • Gud konstaterar ett faktum, dvs. att ”en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat”. Vi bör göra så gott vi kan för att inte döma andra människor utefter deras utseende eller yttre begåvningar. Men vi bör också inse att det är omöjligt för oss att se in i en annan människas hjärta och att hur mycket vi än försöker, så kan vi inte se om en människa innerst inne är ärlig, troende, frälst, etc.
   • Saul är därför tvungen till att överlämna utväljandet av ny kung åt Gud och lita på att Gud vet bäst. Därför skall man aldrig underskatta bön och fasta i samband med att man letar efter nya ledare till olika församlingsverksamheter.
  • Isais övriga söner var inte nödvändigtvis ”dåliga” bara för att Gud inte valde dem till kung, men till syvende och sist så är det Guds rätt att välja vem han vill och han hade bestämt sig för David.
 • 11Och han frågade honom: ”Är detta alla pojkar du har?” Han svarade: ”Det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren.” Då sade Samuel till Isai: ”Sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bords förrän han kommer hit.”
  • Gud hade sagt till profeten Samuel att han skulle utse en av Isais söner till ny kung, men när Samuel får se Isais söner är det ingen av dem. Eftersom Samuel vet att Guds ord stämmer så måste det fattas en son.
   • På samma sätt kan vi idag befinna oss i situationer där det vi ser framför oss inte stämmer överens med Guds ord. Men då kan vi vara säkra på att det är det vi ser framför oss som inte stämmer och att Guds ord tids nog kommer att visa sig stämma. Åtminstone om man har tolkat Guds ord rätt.
    • Ett bra exempel på detta är den assyriske kungen Sargon som nämns i Jesaja 20:1. Trots att det står om denne kung i Bibeln så hade ingen arkeolog hittat något som helst bevis för att Sargon någonsin hade funnits. För kritiska vetenskapsmän och forskare blev detta därmed ett viktigt argument för att Bibeln inte är tillförlitlig vad beträffar historiska fakta. Eftersom man inte kunde finna hans namn på någon inskription eller text någonstans utanför Bibeln, kunde de inte tro att en kung med detta namn någonsin hade existerat och att Bibeln därför var en sagobok. Men hör och häpna, under en utgrävning år 1843 i den irakiska byn Khorsabad hittade arkeologen P. E. Botta 2500 år gamla inskrifter som bevisar att Sargon var en av de första kungarna i Assyrien. Inte nog med det, även Israel nämns, samt assyriernas erövring av Samaria i en av kung Sargons inskrifter: ”Jag belägrade och erövrade Samaria och bortförde som byte 27 290 invånare därifrån”. För de forskare som hade hållit fast vid Bibelns tillförlitlighet var detta naturligtvis en stor framgång och ett bra exempel på att det går att lita på Guds ord även om Bibeln till synes inte verkar stämma.
   • Det är uppenbart att Isais yngste son David inte var speciellt uppskattad i sin familj. Isai nämner honom inte ens vid namn, han var inte inbjuden till offermåltiden och får komma först efter att Samuel insisterat på att han ska vara med.
    • Att ta hand om fåren var en tjänares uppgift på Bibelns tid. Förmodligen hade Isai inte råd med tjänare och lät därför den yngste sonen göra tjänarnas sysslor.
     • Davids världslige pappa hade onekligen inte så höga tankar om sin son, men Davids himmelske far hade det däremot! Isai gjorde David till tjänare medan Gud gjorde David till kung!
     • Men även om folk på Bibelns tid såg på fåraherdar som ett låglönejobb som man låter tjänare göra, så såg Gud på det jobbet som en perfekt illustration av en god ledare! En fåraherde måste ha omsorg om sina får, leda dem till grönt gräs och friskt vatten, måste vakta dem och försvara dem mot vargar och leta rätt på dem ifall de springer bort. En pastor (det latinska ordet för ”herde”), måste på samma sätt ha omsorg om sina församlingsmedlemmar, leda dem till Guds ord och Guds Ande, och han måste vakta dem mot villoläror och försvara dem mot falska profeter och söka upp de som inte längre syns till i kyrkan.
     • Trots att David tvingades utföra en tjänares uppgift, så verkar han inte ha klagat utan istället utfört sin syssla troget. Detta gav honom tid till att sjunga lovsånger till Gud och öva prick med sin slunga, något som han onekligen hade nytta av senare. Davids tid som fåraherde var således inte enbart något han gjorde i väntan på att bli kung, utan en möjlighet för David att tränas till att bli kung.
      • David är ett utmärkt exempel på en person som är ”trogen i det lilla” och därför av Gud blir ”satt över mycket” (Matt 25:14-30).
 • 12Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. ”Stå upp och smörj honom”, sade Herren, ”ty han är det.”
  • När folk såg Saul såg de en ståtlig och lång man som såg ut precis som en kung borde göra! Men när folk såg David såg de en söt liten oskyldig pojke. Vid en första anblick skulle ingen kunna tro att David skulle kunna bli en så bra kung som han blev. Men det som skilde David från Saul och alla andra unga män i Israel, var att han var ”en man efter Guds hjärta” (1 Sam 13:14).
  • Exakt hur gammal David var vid denna tidpunkt vet vi inte, men enligt Psalm 89:20 var han en ”yngling” och enligt de flesta forskare och historiker var han mellan 10 och 15 år gammal.
  • David var onekligen en man efter Guds hjärta, men vem som lärde honom om Gud vet vi inte. Förmodligen var det inte hans far Isai, men kanske var det, om de mot all förmodan fortfarande var vid liv, hans farfars föräldrar Rut och Boas (Rut 4:17–22), eller hans mamma, som han kallar för ”Guds tjänarinna” i Psalm 86:16.
   • Oavsett vem som lärde lille David om Gud, så kan man inte nog understryka vikten av föräldrars andliga omsorg om sina barn, något Davids son Salomo lär oss i Ordspråksboken: “Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal.” (Ords 22:6)
 • 13Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens Ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama.
  • Varken David, Isai eller någon annan förstod riktigt vad som hände när Samuel smörjde David med olja. Bara Gud och Samuel visste att Samuel smörjde David till ny kung över Israel. Men från denna stund vad Guds Ande med David och utvecklade och välsignade honom ytterligare på vägen till tronen.
  • På samma sätt som Herrens Ande kom över David i samband med smörjelsen av olja, så föder Guds Ande oss på nytt i samband med dopet. Det är inte dopet i sig självt som är frälsande, men dopet är ett yttre tecken på att frälsningen har skett på insidan.
  • Efter att Samuel har smörjt David till ny kung över Israel så går han hem. Samuel försöker inte med våld göra David till kung utan väntar tålmodigt på att Gud ska göra vad han har lovat.
   • Om Gud har en speciell plan för ditt liv och gett dig en specifik kallelse, så kan du i lugn och ro invänta Guds rätta tid. Förbered dig på bästa sätt inför det uppdrag Gud har gett dig, men försök inte ta saken i egna händer utan vänta tills Gud öppnar dörren och kallar dig att gå!

Copyright 2016 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.