Joh 21:1-14 – Jesus uppenbarar sig vid Tiberias sjö

Christian MölkJohannes 2 Comments

1Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö, och det gick till så här: 2Simon Petrus och Thomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3Simon Petrus sade till dem: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De andra sade: ”Vi går också med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. 4Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. 5Jesus sade till dem: ”Mina barn, har ni något att äta?” De svarade: ”Nej.” 6Han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. 7Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren.” När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var lätt klädd, och kastade sig i sjön. 8De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land. 9När de kom i land, fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. 10Jesus sade till dem: ”Bär hit av fisken som ni fått.” 11Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, etthundrafemtiotre stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12Jesus sade till dem: ”Kom och ät.” Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda.

 •  1Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö, och det gick till så här:
  • Detta är tredje gången efter Jesus uppståndelse som Jesus visar sig för sina lärjungar. Tidigare hade en ängel gett lärjungarna löfte om att de skulle få möta Jesus i Galiléen (Matt 28:7).
  • Tiberias sjö kallas också för Gennesarets sjö eller Galileiska sjön.
 • 2Simon Petrus och Thomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans.
  • Sju av lärjungarna, varav två av dem inte nämns vid namn, samlas i Galiléen för att fiska tillsammans.
   • Petrus sågs som ledaren för lärjungarna och hans namn nämns först. Men det är intressant att även de som inte nämns vid namn får vara med och möta Jesus.
    • På samma sätt finns det många kristna som aldrig nämns vid namn eller blir ”kända”.Men även dessa får möta Jesus precis lika mycket som de stora kända ledarna.
 • 3Simon Petrus sade till dem: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De andra sade: ”Vi går också med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.
  • Det verkar ha funnits en stor osäkerhet inför framtiden bland lärjungarna. Jesus död och uppståndelse måste ha gett ett oerhört starkt intryck på lärjungarna, men nu hade veckorna gått och de hade inte mött Jesus på länge. Hur skulle det bli med framtiden?
  • När Petrus vandrade tillsammans med Jesus ingick han och de andra lärjungarna i en gemenskap som verkar ha blivit försörjda på annat sätt än genom arbete. Exempelvis vet vi att det fanns många ”som tjänade dem med vad de ägde” (Luk 8:3).
   • Denna försörjande gemenskap verkar ha påverkats kraftigt av Jesu död, och kanske till och med upplösts. Nu verkar inte Petrus veta hur han ska försörja sig och sin familj, så han återgår till sitt tidigare yrke som fiskare.
   • Det är förståeligt om Petrus var osäker på sin framtid efter Jesu död och därför återgår till det han gjorde innan han träffade Jesus.
  • Alla som någon gång har varit ute och fiskat vet att man ibland får åka hem tomhänt. Oavsett hur bra fiskedrag man har så nappar inte alltid fisken och det går inte alltid att veta exakt varför. Den som vill arbeta som fiskare måste vara medveten om detta. Men samtidigt måste en fiskare ständigt pröva nya metoder tills man till slut får sin fisk.
   • På samma sätt behöver den som jobbar med att”fiska människor” vara medveten om att hur duktig evangelist man än är och hur bra förutsättningar det än finns, så funkar det inte alltid.
   • Den som vill se långsiktiga resultat måste fortsätta arbetet troget och inte bli uppgiven så fort det inte går så bra som man tänkt sig.
   • Den som vill bli en duktig människofiskare måste lära sig att pröva många nya metoder tills man till slut hittar rätt och får en stor fångst.
  • Den som väl har börjat tjäna Gud och arbeta i Herrens tjänst, vet att det är väldigt svårt att gå tillbaka till ett vanligt arbete. Visst är man ofta frestad att ge upp när man inte får någon ”fisk”, men samtidigt är det väldigt svårt eftersom man upplever Herrens kallelse.
 • 4Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. 5Jesus sade till dem: ”Mina barn, har ni något att äta?” De svarade: ”Nej.” 6Han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken.
  • Mitt i osäkerheten, modlösheten och frustrationen hör de en röst ropa från stranden.
  • Nästan varje gång som Jesus visar sig för lärjungarna efter sin uppståndelse så är det plötsligt och oväntat. Denna gång förstår de inte ens att det är Jesus.
   • Det är också intressant att notera att Jesus denna gång inte dök upp när lärjungarna hade bönemöte eller var i templet eller synagogan. Denna gång dök Jesus upp när de var på jobbet. Av detta kan vi lära oss att Jesus är intresserad av hela vårat liv. Jesus vill inte bara möta oss på söndagarna, utan även på vardagarna, på jobbet, vid köksbordet, etc., etc.
  • Det måste ha varit väldigt jobbigt för vana och erfarna fiskare att behöva erkänna att de inte hade fått någon fisk när Jesus frågar om de har något att äta.
   • Jesus vet naturligtvis redan svaret på sin fråga, men vill att lärjungarna ska inse att det är frustrerande och svårt att få ”fisk” utan Jesu tydliga instruktioner.
  • Det tips som Jesus ger lärjungarna följde inte direkt någon slags ”fiskelogik”. Man får ju knappast mer fisk om man kastar nätet på ena eller andra sidan av båten.
   • Tipset som Jesus ger sina lärjungar kan bara den ge som på ett övernaturligt sätt kan se vart det finns fisk. Eftersom detta tips inte följer någon slags logik, så måste det tas emot i tro och förtröstan på att Jesus vet bäst.
  • När vi jobbar med att nå nya människor med evangeliet, så måste vi alltid vara beredda på att ändra vårt sätt att arbeta om vi får instruktioner från Jesus. Vi måste alltid vara beredda att ompröva våran vision om vi upplever att Herren vägleder oss i en annan riktning. Vi måste alltid vara beredda att pröva nya metoder om vi inte når några människor på det vanliga sättet.
  • När Petrus ”gick och fiskade” så gick han tillbaka till sitt gamla liv innan han mötte Jesus. Petrus begick inte nödvändigtvis en ”synd” när han gjorde på detta sätt, men den här berättelsen visar oss att han, som hade en missionskallelse över sitt liv, inte heller gjorde det som var rätt.
   • När lärjungarna gick sin egen väg fick de ingen fisk alls, men när de gjorde som Jesus sa fick de mer fisk än de orkade dra upp! Skillnaden mellan att få ingen fisk alls och att få mer fisk än man orkar dra upp, är Jesu vägledning.
   • På grund av sambandet mellan framgång och Jesu instruktioner så är det av stor nödvändighet att söka Gud och be om vägledning när man försöker nå nya människor med evangeliet.
  • Den stora fångsten gjorde förmodligen att Petrus mindes en liknande händelse tidigare i sin vandring tillsammans med Jesus (Luk 5:1-11).
 • 7Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren.” När Simon Petrus hörde att det var Herren, tog han på sig ytterplagget, för han var lätt klädd, och kastade sig i sjön. 8De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land.
  • ”Den lärjunge som Jesus älskade” är högst troligtvis aposteln och evangelisten Johannes (Joh 13:23).
  • Johannes är ofta noga med att påpeka att han var före Petrus i att förstå vem Jesus är.När Jesus hade uppstått skriver Johannes att de båda sprang till graven, men att Johannes ”sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven”, även om han stannade utanför och lät Petrus gå in först (Joh 20:4). Johannes vill även påpeka att han var först med att tro på Jesu uppståndelse (Joh 20:8), och nu är han före Petrus med att förstå att det är Jesus som står på stranden och ropar.
   • Men precis som vid graven, så är Johannes den som först ser och inser, men Petrus är den som reagerar. Petrus verkar mer handlingskraftig och rakt på sak, medan Johannes mer insiktsfull och eftertänksam. Två personer som onekligen kompletterar varandra ganska så bra.
  • Petrus reaktion när han förstår att det är Jesus som väntar på stranden, är att omedelbart släppa allt han har vid handen och kasta sig i vattnet för att så snabbt som möjligt få vara med Jesus!
   • Petrus hade tidigare fallit i synd och förnekat Jesus. Men ändå ville inte Petrus hålla sig borta från Herren.
   • Oavsett vilken synd vi måhända har fallit i, så ska vi inte låta detta hindra oss från att hastigt vända tillbaka till Jesus när vi kommer till insikt.
 • 9När de kom i land, fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. 10Jesus sade till dem: ”Bär hit av fisken som ni fått.” 11Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar,etthundrafemtiotre stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder.
  • Att dela en måltid var på Bibelns tid, och är fortfarande, ett tecken på gemenskap. Att laga maten åt andra är ett tecken på betjänande. Sammantaget visar Jesus Petrus och de andra lärjungarna att han har omsorg om dem, vill ha gemenskap med dem och är inte rädd för att betjäna sina lärjungar.
  • 153 stora fiskar plus ett blött nät vägde förmodligen cirka 150 kg. Att ensam dra in en så tung fångst visar att Petrus var kraftig och stark som en grovarbetare.
  • Att Johannes är noga med att poängtera exakt hur många fiskar det var samt att nätet inte gick sönder visar att han var ett ögonvittne, samt att han var en van fiskare (Matt 4:18-22).
  • Varför noterar Johannes att det var just 153 fiskar? En del antika författare trodde att det bara fanns 153 olika fisksorter. Antalet fiskar blir då således en symbolisk siffra som betyder att människor från ”alla folk” i hela världen kommer att tro evangelium och bli frälsta.
 • 12Jesus sade till dem: ”Kom och ät.” Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda.
  • Jesus visar sin omsorg och vänskap med sina lärjungar genom att bjuda dem på mat. Lärjungarna verkar dock ha varit tagna av stunden och varit tysta. Det är ju inte varje dag som man sitter och äter mat tillsammans med den uppståndne Jesus!
   • Lärjungarnas tysta reaktion är egentligen inte så konstig. Många är vi som gärna skulle vilja träffa den uppståndne Jesus och få äta mat tillsammans med honom, men om det väl skulle hända skulle vi nog vara så paffa av Jesu helighet, att vi inte förmådde säga något vettigt.
   • Kanske satt lärjungarna tysta och begrundade det faktum att de hade gått tillbaka till sina gamla liv trots att Jesus ville att de skulle ut och berätta om honom för alla människor. Kanske satt de tysta för att de skämdes över hur exempelvis Petrus förnekade Jesus eller Tomas som krävde bevis för hans uppståndelse. Vad de än hade för orsak att vara tysta så var Jesus ändå vänlig, inbjudande och betjänande.
    • Oavsett vilka synder vi tidigare har gjort så är det aldrig försent att vända tillbakatill Jesus!
Dela

Comments 2

 1. Jag sökte efter någon reflektion om Petrus nakenhet i just detta stycke, det är så att jag vill ha lite insikt i just den biten då en pastor påstår att Petrus var helt naken och då knöt sitt ytterplagg om sig. Jag tog en titt i mina olika översättningar jag har hemma: Bibel 2000 “… för han var inte klädd…” (Den dolda innebörden för mig är att han inte hade särskilt mycket på sig), Svenska Folkbibeln 2015 “…för han var inte klädd…” (Åter igen samma underton) och NuBibeln “…för han hade nästan inget på sig…” (Här är min förståelse bekräftad).
  Jag blev ännu mera upplyst utav din översättning du lagt upp (undrar vilken det är också) och undrar då vad grundtexten säger och vilka variationer det ger oss eftersom alla olika översättningar ger lite olika variationer. Jag söker lite mera kött för att kunna möta pastorn i fråga om just detta. Det är en liten detalj och möjligen obetydlig, men han la tyngd i det och det känns inte rätt om det är fel.
  Tack för att du hjälper mig få mera förståelse och insikt!

  1. Post
   Author

   Hej! Jag använder Folkbibeln 98 i ovan text. Det grekiska ord som används i grundtexten är “gymnos” och kan översättas både till “naken” och “dåligt klädd” eller “lätt klädd” beroende på sammanhanget. Båda dessa betydelser ser vi samtidigt i Markus kapitel 14:

   “Och en ung man, klädd i en linneskjorta på bara kroppen [GYMNOS], följde efter Jesus. Honom grep de tag i. Men han lämnade linneskjortan kvar och flydde undan naken [GYMNOS].” (Mark 14:51-52)

   Här ser vi att ordet “gymnos” används BÅDE när den unge mannen är klädd i en linneskjorta OCH när han blir av med linneskjortan. Första gången “gymnos” används kan det med andra ord översättas till “lätt klädd” och andra gången till “naken”. Det är alltså sammanhanget som avgör exakt hur man ska översätta “gymnos”.

   Med tanke på att Petrus är ute och fiskar och sen tar på sig sitt “ytterplagg” när han ser Jesus, så finns det ju ingen anledning att tro något annat än att Petrus hade klätt av sig ytterkläderna för att kunna arbeta smidigt i värmen. Han var alltså inte spritt språngande “naken” utan snarare “arbetsklädd”. Eller som ESV översätter det:

   “That disciple whom Jesus loved therefore said to Peter, “It is the Lord!” When Simon Peter heard that it was the Lord, he put on his outer garment, for he was stripped for work, and threw himself into the sea.” (Joh 21:7)

   Vad var pastorns poäng med att påstå att Petrus var helt naken?

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.