Isaks offer

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 22 Introduktion: Berättelsen om Isaks offer visar Abrahams orubbliga tro och lydnad mot Gud, även när han utsattes för ofattbara prövningar. Den förebådar också Guds ultimata offer av sin Son, Jesus Kristus, århundraden senare. Nyckelvers: “Då sade han: “Lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud, när …

Isaks födelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 21 Introduktion: Huvudbudskapet i texten om Isaks födelse är att Gud är trogen sina löften, även när omständigheterna verkar omöjliga, och att han ger glädje och uppfyllelse i enlighet med sin tidsplan. Vi lär oss att Guds trofasthet och suveränitet demonstreras genom Isaks födelse, som är en uppfyllelse av hans förbund med Abraham. Nyckelvers: “Herren såg till Sara …

Abraham och de tre gästerna

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 18:1–15 Introduktion: Berättelsen om Abraham och de tre gästerna belyser Guds trofasthet när det gäller att uppfylla sina löften och vikten av gästfrihet. Trots Saras inledande misstro bekräftas löftet om en son, vilket visar att ingenting är för svårt för Gud. Vi lär oss om vikten av att tro på Guds löften, även när de verkar omöjliga, och …

Guds förbund med Abraham

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 15 Introduktion: I texten om Guds förbund med Abraham ser vi att Guds löften är säkra och pålitliga, även när omständigheterna verkar omöjliga. Vi lär oss att Guds förbund med Abraham visar på hans trofasthet och ger oss visshet om hans planer för sitt folk. Nyckelvers: “Och Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet.” …

Melkisedeks välsignelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 14:17-24 Introduktion: Berättelsen om Melkisedeks välsignelse lär oss om välsignelse, förbön och Abrahams erkännande av Gud som källan till hans seger och välstånd. Den introducerar också Melkisedek som en betydelsefull person som representerar rättfärdighet och fred. Vi lär oss vikten av att erkänna Guds hand i våra framgångar, värdet av tacksamhet och tionde för att hedra Gud och …

Abraham och Lot

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 13:5-14:16 Introduktion: Berättelsen om Abraham och Lot visar på betydelsen av tro, generositet och mod. Abrahams osjälviskhet när han lät Lot välja först och hans mod när han räddade Lot belyser dygderna i tillit till Gud och uppoffrande kärlek till andra. Vi lär oss hur viktigt det är att prioritera relationer och fred framför materiell vinning, att lita …

Abrahams kallelse

Christian MölkBibelberättelser Leave a Comment

Bibeltext: 1Moseboken 12 Introduktion: I det här kapitlet ser vi att Gud kallar människor att ta ett steg ut i tro och lydnad och lovar att välsigna dem och använda dem för att välsigna andra. Vi lär oss vikten av att lita på Guds vägledning, lämna våra bekvämlighetszoner och vara villiga att följa honom in i det okända. Nyckelvers: “Herren …

Apg 3:11-26 – Petrus vittnar om Jesus

Christian MölkApostlagärningarna Leave a Comment

11 Då mannen höll sig till Petrus och Johannes, skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. 12 När Petrus såg det sade han till folket: ”Israeliter, varför är ni förvånade över det här, och varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade …