Sabbat

I den judiska traditionen så är sabbaten den sjunde dagen i veckan och ingår i ”Tio Guds bud”. Ursprung i skapelsen Sabbaten är tänkt att vara en helig dag då man vilar från sitt arbete på samma sätt som Gud skapade jorden på sex dagar och sen vilade på den sjunde: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex …

Markus 12:1-12 – Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna

“1Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: ”En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. 2När tiden var inne, skickade han en tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av vingårdens avkastning. 3Men de tog fast honom, slog …