Pingst statistik 2017

Christian MölkBlogg, Pingst, Statistik Leave a Comment

Inledning Nu har Pingströrelsens årsbok 2017 kommit med statistik från pingstförsamlingarna á 31 dec 2016. Jag har valt ut några stora och medelstora pingstförsamlingar som har haft en anmärkningsvärd procentuell uppgång mellan 31 dec 2013 och 31 dec 2016. Jag har valt bort några församlingar som jag hade med förra året eftersom jag anser att de egentligen är för små …

Älska Norrland 2017

Christian MölkBlogg Leave a Comment

Hur är läget i Pingströrelsen i Norrland? Vilka brottningskamper har vi? Vilka utmaningar står vi inför? Hur ser framtiden ut? Om detta tänkte jag skriva några rader. I dagarna tre var det nämligen konferens för oss norrländska pingstpastorer: “Älska Norrland 2017”. Vi möts en gång om året på Aggön utanför Övik. Inbjudna gästtalare var Egil Svartdahl från Norge och Daniel …

Pingst vädjar om stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga

Christian MölkBlogg, Integration, Pingst Leave a Comment

Pingströrelsen har numera ett integrationsråd som heter Pingst Integration. Jag sitter med i detta råd med särskilt fokus på Afghanistan. Vi har tillsammans skrivit en vädjan till Sveriges politiker om ett stopp för utvisningar av ensamkommande barn och unga. Nu börjar texten publiceras lite här och var i olika tidningar. Här nedan är en förlängd version med våra främsta argument …

Pingst rådslag och medieutredning

Christian MölkBlogg Leave a Comment

Nu snart är det Pingst Rådslag! Vi får barn inom kort så jag kan inte åka denna gång. Men Pingst har gjort en medieutredning som jag tänkte kommentera:   – “Pingstipedia”, ett pingströrelsens Wikipedia, kommer att skapas. Ett forum där många pingstvänner och pingstpastorer kan bidra och där det redigeras och publiceras på ett adekvat sätt.   – Medieutredningen föreslår …

Pingst statistik länsvis

Christian MölkBlogg, Statistik Leave a Comment

Nu har jag försökt sätta samman statistik över Pingströrelsens ökning och minskning länsvis mellan åren 2010-2015 och jämföra det med Sveriges befolkningsökning länsvis samma period. På så sätt kan man få en uppfattning om läget för Pingst och eventuella orsaker till varför det ökar eller minskar i vissa län. Pingst ökning/minskning länsvis AB – Stockholms län 34,5% G – Kronobergs …

Prognos över frikyrkans utveckling

Christian MölkBlogg, Statistik Leave a Comment

Jag gillar statistik, historia och frikyrkan. Därför kunde jag inte låta bli att knappa in lite statistik över frikyrkans utveckling sen starten och göra en prognos över framtiden. Det är tyvärr en dyster prognos, åtminstone om det fortsätter så som det gör nu. Bild 1: Frikyrkan 1850-2015 Sveriges första baptistförsamling startade 1848, så jag räknar frikyrkans start från cirka 1850. Mellan 1850 …

Pingst Pastor boken

Christian MölkBlogg Leave a Comment

För några månader sedan fick jag frågan av Pingströrelsens föreståndare Daniel Alm om att vara projektledare för en ny bok, som än så länge går under arbetsnamnet “Pingst Pastor boken”. Tanken är att många pingstpastorer skriver varsitt kapitel med nätverket Pingst Pastors värderingar som bas: Kallad, Bekräftad och Överlåten. Förhoppningen är att vi får fram en bok som kan ge många …

Tankar från Pingst Pastor 2017

Christian MölkBlogg, Pingst Leave a Comment

Nu i dagarna har jag varit på konferensen Pingst Pastor 2017. Här kommer några spridda reflektioner: Församlingsplantering Pingst har onekligen inlett ett stort fokus på församlingsplantering! Det talas om att det förmodligen kommer att planteras flera hundra nya församlingar i Sverige de närmaste åren. Rent konkret vill Pingst vara med och starta 30 nya pingstförsamlingar tillsammans med Assemblies of God. …

Pingstförsamlingar som växer

Christian MölkBlogg, Pingst Leave a Comment

Eftersom jag är väldigt intresserad av statistik kunde jag inte låta bli att undersöka vilka pingstförsamlingar där det har skett en stor procentuell ökning de senaste åren. Enligt mig är detta egentligen mer intressant än att bara räkna antal döpta, eftersom det ger en fingervisning om vilka pingstförsamlingar som växer mer än normalt. Om en liten församling döper 20 personer …