Pastor Christian Mölk | Rådslag
Currently viewing the tag: "Rådslag"

Nu åker jag hem från något som nog många betraktar som det mest tråkiga som finns; ett rådslag. Men då har de nog inte varit på ett “Pingst Rådslag”! För det är fyllt av lovsång, väckelsemöten, förbön, tungotal, skratt. Och siffror och beslut också förstås :)

Men det jag tar med mig från det här rådslaget är framförallt följande:

1) Pingst enorma fokus på Jesus! På ett rådslag fyllt med siffror och viktiga beslut kan vi tydligen inte låta bli att prisa Jesus, sjunga lovsång och upphöja vår älskade Herre!

2) Vår kärlek till Jesus verkar leda till ett fokus på de mest utsatta. Vi diskuterar inte så mycket teologi utan istället får vi gång på gång får vi höra korta historier från arbetet som olika Pingst-verksamheter gör för samhällets svaga. LP hjälper missbrukare när ingen annan vill, vi döper fängelse-interner, vi försöker hjälpa de med psykisk ohälsa, vi hjälper konvertiter, romer, osv, osv.

Om man blir uppfylld av den helige Ande får man Guds hjärta för utsatta människor och vill upphöja Jesus.

3) Ledarskapet och förvaltandet av Pingst är sunt. Det är inte extremt åt något håll, utan det är sunt och balanserat. Man får intrycket av att ledarskapet bär på en god karaktär. Ekonomin är sund och de flesta siffror verkar peka åt rätt håll.

4) United i Malmö har dragit tillbaka sin ansökan om associativt medlemskap i Pingst FFS. De är nu medlemmar i EFS och har förändrat sin teologi. Det hade förmodligen inte gått att bli associativa medlemmar i Pingst eftersom den sortens medlemskap snarare är till för de församlingar som är på väg in i Pingst istället för på väg ut. Det hade förmodligen heller inte gått eftersom de har förändrat sin teologi så mycket, framförallt dopsynen, att vi inte hade accepterat det. Nu kommer de att fortsätta samtala i sin församling om detta och förhoppningsvis fortsätter relationen med Pingst på något sätt, men exakt hur vet nog ingen just nu.

I mitt förbryllade huvud kan jag inte låta bli att fundera på vad det är inom Pingströrelsen som gör att församlingar som Karisma och United växer upp snabbt men sen faller pladask. En gång är ingen gång, men två gånger är en gonggong. Har Pingströrelsen problem med att hantera apostlar och snabbt växande församlingar?

5) En intressant fråga som kom upp är Pingstförsamlingarnas hantering av hbtq-frågor. Vi har tidigare fått en fråga om hur vi i församlingarna ska kunna samtala om frågor som rör samkönade äktenskap. Jag går inte här in i detaljer, men kan kort dra slutsatsen att det å ena sidan finns en närmast totalt enighet (99,1%) i att Pingst enbart viger man och kvinna, men att vi å andra sidan vill bli bättre på hur vi bemöter hbtq-personer som vill vara med i vår gemenskap. Vi kommer alltså inte att ändra på vår teologi men är öppna för samtal om hur vi bemöter varandra.

6) Väldigt många pingstförsamlingar beskriver en tuff situation för konvertiter just nu. Många har fått alla sina avslag och väntar på utvisning. Många pingstvänner har öppnat sina hem och tagit hand om sina medlemmar, men framtiden är så oviss att många nu överväger att lämna Sverige innan de blir utvisade. En del svenska pingstvänner har fått uppehållstillstånd i Frankrike, Tyskland och Italien istället.

Många frågar mig vad de ska göra och jag har egentligen inget bra svar. Det som Migrationsverket utsätter dessa konvertiter för är ett brott mot deras mänskliga rättigheter och Migrationsverket måste sluta! Imho anser jag att Migrationsverket borde betrakta konvertiter som genuina kristna tills motsatsen är bevisad. Det är ju så rättssystemet i Sverige brukar fungera; att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad.

Men en sak som vi kan göra, och måste göra, är att be! Gud kan rädda vem som helst från fängelse och förvar. Gud kan också ge styrka till de som utvisas och måste leva ett liv i förföljelse. Vi borde också protestera! Vi får inte vara tysta när Migrationsverket utvisar våra medlemmar till ett liv utan rätt till tro.

Många har också frågat mig vad det blev för resultat av Konvertitutredningen. Mitt svar är följande:

– Nu har vi en gedigen rapport som svart på vitt visar på det svenska asylsystemets godtycklighet och rättsosäkerhet.

– Regeringen skrev i sitt regleringsbrev att Migrationsverket “särskilt ska redovisa hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas”.

– Vi har fått enorm medial publicitet i Sverige och hela världen om den orättfärdiga situation som Sverige utsätter kristna för.

– Migrationsverket viftar dock bort vår bevisade kritik och verkar se vår vetenskapliga rapport som en aktivistrapport. De vill inte ta till sig kritiken, för om de skulle göra det skulle de ju erkänna att de bryter mot konvertiternas mänskliga rättigheter. 

– Vi har inte sett slutet på effekten av Konvertitutredningen. Migrationsverket måste till slut svara och då tror jag att regeringen kommer att agera. Men min farhåga är att detta kommer att komma så sent att många konvertiter då redan är utvisade.

Vad jag tror vi kristna behöver göra framöver är följande:

– ENAS! Vi behöver ALLA protestera! Vi behöver alla solidariskt stå upp för varandra. Om en kroppsdel lider lider hela kroppen. Om foten är bruten påverkar det inte bara foten utan hela kroppen.

– Våga vara gammaltestamentligt profetiska i möten våra med politiker. Säg ifrån! Protestera och kräv omedelbart stopp på orättfärdiga utvisningar!

IMG_20140509_203255Sitter på Stockholms Centralstation efter mitt första Pingst Rådslag! En mycket positiv upplevelse även om jag iofs gärna hade velat vara på Uniteds konferens i Malmö, som tyvärr råkade hamna på samma datum. Det blir ju mycket formalia, avtackningar och dylikt, men sånt är trots allt väldigt viktigt. En organisation behöver vara välskött och välsmord för att mekanismerna ska fungera.

En fråga som lyftes handlade om framtiden: vad ska vi med Pingst FFS (pingst-samfundet) till? Vi i Pingströrelsen är ju inte så värst förtjusta i detta med samfund, men samtidigt är vi i behov av nätverk, gemenskap, samlingspunkter och någon form av sammankallande central organisation. Jag tycker Pingst FFS är ett nödvändigt och väldigt bra verktyg för oss fria pingstförsamlingar, så länge som syftet är att sammankalla oss, organisera vissa gemensamma kurser såsom exempelvis vigselkursen osv.

Sen måste jag tillägga att jag tror att Pingströrelsen har gått igenom en svår kris i och med dop- och medlemskapsdebatten, som kunde ha blivit betydligt värre om det inte hade varit för Pingst FFS föreståndare Pelle Hörnmarks otroligt goda ledarskap. Med ett annat ledarskap tror jag det lika gärna kunde ha blivit någon form av splittring, men Hörnmark, Ulrik Josefsson och ett antal andra har tveklöst gjort ett förträffligt bra jobb med att hålla samman rörelsen.

Sen tycker vi inte samma sak i den här frågan, men det kanske vi inte måste göra? Alla pingstförsamlingar är överens om att det är det baptistiska dopet som gäller, men vi är inte överens om huruvida det ska vara medlemsgrundande eller inte. Dock kvarstår en majoritet i det klassiska synsättet med troendedop som medlemsgrundande.

Men, för att svara på frågan, vad vi ska med Pingst-samfundet till. Enligt mig har Pingströrelsen egentligen inte sitt existensberättigande i strukturer, nätverk eller ens teologi, utan i eld! I ordets rätta bemärkelse så är man egentligen inte pingstvän bara för att man är medlem i en pingstförsamling, utan för att man brinner för att nå nya människor med evangeliet om Jesus. Den eld som sedan fornstora dagar har brunnit i varje pingstväns hjärta är den helige Andes eld, och den går inte att stänga in i ett slutet konferensrum, för då slocknar elden. Min förhoppning är att konferenser och samfund finns till för att inspirera de lokala pingstförsamlingarna att nå nya människor med evangeliet om Jesus genom att lyfta fram exempel från arbeten bland invandrare, ungdomar, LP, Alpha osv. Vi behöver bli inspirerade till att satsa våra församlingsresurser på evangelistisk verksamhet inom landets gränser, men också utanför. Vi behöver lyfta missionärerna och deras arbete mer på våra konferenser. Vem blir liksom inte inspirerad av att få höra hur någon har fått berätta om Jesus för en onådd folkgrupp eller något liknande?

Ett intressant inslag i Rådslaget var när en individuell aktieägare gick fram och la ett förslag om att avsätta 100 miljoner kr för ett Bibelinstitut som inte är styrt/influerat av staten (om jag förstod det rätt). Personligen är jag lite trött nu på alla som vill starta nya utbildningar hela tiden. Inom Pingströrelsen har vi ju ALT, varför inte satsa helhjärtat på den utbildningen? Om man nu upplever att staten styr alldeles för mycket får man väl presentera fakta och sen får vi diskutera saken tillsammans. Självklart ska inte staten påverka vår teologi, förkunnelse, mission, Bibelsyn, osv.

Den högskola jag gick på, Örebro Teologiska Högskola, får statliga medel för sin verksamhet, och jag kan inte direkt påstå att den skolans teologi eller utbildning påverkas negativt på grund av detta. Att statliga medel automatiskt innebär liberala pastorer borde väl jag och den här hemsidan vara ett bevis på att så inte är fallet? Eller?

Ni som har orkat läsa ända ner hit kan jag ju meddela den otroligt positiva nyheten, åtminstone för mig personligen, att jag och församlingen eventuellt kommer att engagera oss en del i Nepal! För mig personligen är detta jättespännande eftersom jag har känt en kallelse till Nepal ända sedan jag blev en lärjunge vid 18 års ålder. Jag har dock inte tagit några aktiva steg såvida inte en dörr har öppnats. När jag skulle skriva min c-uppsats erbjöd ju ÖTH, som av en “slump”, två stipendium till just Nepal, varav jag lyckades få ett av dem. Nu har eventuellt Gud öppnat en ny dörr till Nepal. Jag har inte längre några drömmar om att bli missionär i Nepal, men kanske kan jag vara en länk i en kedja där förhoppningen är att lokala nepaleser missionerar i sitt eget hemland. Det vore en ynnest och ära att få bli involverad i detta. Mer om detta så småningom.

Läs mer:
Dagen – Därför skrivs det inte mer om kyrkornas konferenser
Dagen – Pingst formerar sina styrkor för framtiden
Dagen – Så ska Pingst möta framtidens utmaningar

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.