Pingst statistik länsvis

Christian Mölk Blogg Leave a Comment

Nu har jag försökt sätta samman statistik över Pingströrelsens ökning och minskning länsvis mellan åren 2010-2015 och jämföra det med Sveriges befolkningsökning länsvis samma period. På så sätt kan man få en uppfattning om läget för Pingst och eventuella orsaker till varför det ökar eller minskar i vissa län.

Pingst ökning/minskning länsvis

AB – Stockholms län 34,5%
G – Kronobergs län 9,6%
N – Hallands län 6,9%
U – Västmanlands län 4,5%
C – Uppsala län 2,7%
Sverige 2,2%
O – Västra Götalands län 0,4%
I – Gotlands län 0,0%
D – Södermanlands län -0,8%
S – Värmlands län -0,9%
K – Blekinge län -1,9%
X – Gävleborgs län -2,8%
H – Kalmar län -2,9%
F – Jönköpings län -3,2%
Y – Västernorrlands län -3,9%
M – Skåne län -4,0%
Z – Jämtlands län -4,7%
AC – Västerbottens län -6,8%
W – Dalarnas län -6,9%
T – Örebro län -7,8%
BD – Norrbottens län -9,6%
E – Östergötlands län -10,1%

Sveriges befolkningsökning länsvis

C – Uppsala län 9,82%
AB – Stockholms län 8,62%
N – Hallands län 5,11%
M – Skåne län 4,85%
D – Södermanlands län 4,79%
Sverige 4,62%
O – Västra Götalands län 4,33%
G – Kronobergs län 4,04%
T – Örebro län 3,85%
E – Östergötlands län 3,73%
F – Jönköpings län 3,26%
K – Blekinge län 1,97%
X – Gävleborgs län 1,92%
H – Kalmar län 1,77%
AC – Västerbottens län 1,58%
W – Dalarnas län 1,44%
S – Värmlands län 0,97%
Z – Jämtlands län 0,54%
Y – Västernorrlands län 0,52%
BD – Norrbottens län 0,45%
I – Gotlands län 0,21%
U – Västmanlands län -0,70%

Analys

Positiva nyheter

De län där Pingst relativt sett ökar mer än Sveriges befolkning är Stockholm, Kronoberg och Västmanland.

Västmanlands län är det enda län som befolkningsmässigt faktiskt minskar* (-0,7%), samtidigt som Pingst ökar relativt mycket (4,5%). I Västmanland går Pingst emot trenden!

Pingst i Stockholms län ökar enormt mycket mer än på övriga håll i Sverige (34,5%). Samtidigt ökar naturligtvis även Stockholms befolkning (8,62%), men inte alls lika mycket som Pingst.

Negativa nyheter

Pingst i Norrland minskar väldigt mycket samtidigt som befolkningsökningen är väldigt liten. Akut krisläge för Pingst i Norrbottens län (-9,6%).

Likt Västmanlands län så går Östergötlands län och Örebro län emot trenden, men tyvärr i fel riktning. Östergötland minskar kraftigt (-10,1%) samtidigt som länet befolkningsmässigt ökar (3,73%). Även Örebro minskar (-7,8%) samtidigt som länet befolkningsmässigt ökar (3,85%).

Slutsats

Stockholm och Västmanland behöver dela med sig av sina framgångar till övriga län.

Östergötland, Örebro och Norrland är i akut behov av hjälp att vända trenden. Jag föreslår att Pingst församlingsplantering satsar på dessa områden först och mest.

 

*Jag har blivit uppmärksammad på att Västmanlands län inte alls minskar, utan faktiskt ökar. Men enligt den statistik från SCB som jag har, Folkmängd i län 1749–2015, så stämmer mina siffror. Troligtvis beror detta på att SCB har olika statistik med eller utan Heby (ca 13 000 invånare ), som bytte län 2007.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.