Pastor Christian Mölk | Statistik
Currently viewing the tag: "Statistik"

Inledning

Nu har Pingströrelsens årsbok 2017 kommit med statistik från pingstförsamlingarna á 31 dec 2016.

Jag har valt ut några stora och medelstora pingstförsamlingar som har haft en anmärkningsvärd procentuell uppgång mellan 31 dec 2013 och 31 dec 2016. Jag har valt bort några församlingar som jag hade med förra året eftersom jag anser att de egentligen är för små för att räkna procent på. Det krävs ju nämligen väldigt lite förändring i en liten församling för att det ska få väldigt stor procentuell effekt. Min församling, Timrå Pingst, är precis på gränsen till att få vara med (199 medlemmar 31 dec 2016), men får vara med eftersom det är jag som gör statistiken och jag finner det intressant att jämföra med min församling. Jag har även valt bort några samarbetsförsamlingar som har växt kraftigt pga ihopslagning med annan församling.

Detta blir alltså inte en perfekt jämförelse, utan snarare en inblick i några församlingar där det händer anmärkningsvärt mycket. Men det kan också hända att jag missat någon församling, så läs listan med det i baktanken.

Procentuell ökning

Stora och medelstora pingstförsamlingar som procentuellt sett har ökat mest mellan 31 dec 2013 och 31 dec 2016:

  2013-2016 2012-2015 Döpta Kommentar
1 Hillsong Stockholm 53,45% 76,71% 207 Gått samman med Södertäljekyrkan
2 Västerås Lifecenter 40,24% 38,14% 20
3 Citykyrkan Stockholm 27,86% 16,35% 28
4 Söderhamn 21,25% 14,17% 18
5 Borås 16,64% 15,25% 33
6 Timrå Pingst 16,37% 15,06% 15
7 Härnösand 15,95% 4,17% 28
8 Pingst Västerås 15,11% 13,25% 59
9 Hudiksvall 12,84% 20% Under 5
10 Västra Frölunda 10,87% 4,04% 37
11 Enköping 9,62% 2,20% 12 Ny på listan
12 Botkyrka 9,28% 7,77% 38
13 Kristianstad 9,14% 5,79% 9
14 Växjö 8,72% 8,61% Under 5
15 Uppsala Pingst 8,35% 0,20% 63 Ny på listan
16 Trollhättan 8,28% 7,46% 16
17 Kungsbacka 7,97% 9,40% 10
18 Helsingborg 6,72% -3,14% 40 Ny på listan
19 Malmö Pingst 6,64% 5,28% 25
20 Smyrna Göteborg 5,58% 8,83% 229
21 Halmstad 5,58% 3,66% 27 Ny på listan

Procentuell minskning

Stora och medelstora pingstförsamlingar som procentuellt sett har minskat mest mellan 31 dec 2013 och 31 dec 2016:

2013-2016 2012-2015 Döpta Kommentar
Mjölby -6,88% -5,07% Under 5
Falun -6,90% -8,49% 6
Södertälje Pingst -7,99% -8,05% Under 5
Linköping Sion -8,32% -13,13% 12
Lycksele -9,30% -3,74% 5 Ny på listan
Robertsfors -9,68% -6,94% Under 5
Örnsköldsvik -10,93% -7,98% 5
Nyköping Filadelfia -13,72% -6,74% 16
Luleå -14,53% 2,88% 7 Ny på listan
Mission SOS -27,00% 97
Malmö United -51,04% -43,45% Under 5

Analys

Enligt min enkla bedömning är det två “framgångsfaktorer” som sticker ut: antingen nyplantering eller flyktingväckelsen. De relativt nystartade församlingarna, exempelvis Hillsong och Lifecenter, med en något modernare prägel, växer kraftigt. En församling som också växer mycket men som hamnade näst längst ner på listan över procentuell nedgång, är Mission SOS. De minskade med 27 % åren 2013-2016, trots att de har döpt 97 pers förra året. Troligtvis beror detta på att deras medlemssiffra 2013 är kraftigt överdriven (600) och numera börjar bli mer korrekt (438).

Bland de traditonella församlingar som växer verkar det i många fall bero på att man har öppnat sina församlingar för flyktingväckelsen. Min personliga slutsats är att för att nå många nya unga svenskar behöver man starta nya församlingar. För att nå flyktingar behöver man öppna upp befintliga traditionella församlingar.

Min församling där jag är pastor, Timrå Pingst, har haft en rejäl tillväxt de senaste åren. Ett normalt år döper mellan 0-5 personer, men 2015 döpte vi 10, 2016 döpte vi 15 och bara i år har vi döpt 16 första halvåret! Till stor del beror detta på att vi har öppnat upp församlingen för flyktingväckelsen genom att starta språkcafé och jobbat målinriktat mot att nå afghaner och iranier. Personligen börjar jag känna att tillväxten måste lugna ner sig snart så att vi även hinner jobba med lärjungatränandet. Men vi är väldigt, väldigt tacksamma för vad Gud har gjort i vår församling de senaste åren.

Rekommenderad läsning

Jag har skrivit flera statistiska inlägg som jag kan rekommendera:

Prognos över frikyrkans utveckling

Pingst statistik länsvis

Pingstförsamlingar som växer

Pingst Statistik 2016

Nu har jag försökt sätta samman statistik över Pingströrelsens ökning och minskning länsvis mellan åren 2010-2015 och jämföra det med Sveriges befolkningsökning länsvis samma period. På så sätt kan man få en uppfattning om läget för Pingst och eventuella orsaker till varför det ökar eller minskar i vissa län.

Pingst ökning/minskning länsvis

AB – Stockholms län 34,5%
G – Kronobergs län 9,6%
N – Hallands län 6,9%
U – Västmanlands län 4,5%
C – Uppsala län 2,7%
Sverige 2,2%
O – Västra Götalands län 0,4%
I – Gotlands län 0,0%
D – Södermanlands län -0,8%
S – Värmlands län -0,9%
K – Blekinge län -1,9%
X – Gävleborgs län -2,8%
H – Kalmar län -2,9%
F – Jönköpings län -3,2%
Y – Västernorrlands län -3,9%
M – Skåne län -4,0%
Z – Jämtlands län -4,7%
AC – Västerbottens län -6,8%
W – Dalarnas län -6,9%
T – Örebro län -7,8%
BD – Norrbottens län -9,6%
E – Östergötlands län -10,1%

Sveriges befolkningsökning länsvis

C – Uppsala län 9,82%
AB – Stockholms län 8,62%
N – Hallands län 5,11%
M – Skåne län 4,85%
D – Södermanlands län 4,79%
Sverige 4,62%
O – Västra Götalands län 4,33%
G – Kronobergs län 4,04%
T – Örebro län 3,85%
E – Östergötlands län 3,73%
F – Jönköpings län 3,26%
K – Blekinge län 1,97%
X – Gävleborgs län 1,92%
H – Kalmar län 1,77%
AC – Västerbottens län 1,58%
W – Dalarnas län 1,44%
S – Värmlands län 0,97%
Z – Jämtlands län 0,54%
Y – Västernorrlands län 0,52%
BD – Norrbottens län 0,45%
I – Gotlands län 0,21%
U – Västmanlands län -0,70%

Analys

Positiva nyheter

De län där Pingst relativt sett ökar mer än Sveriges befolkning är Stockholm, Kronoberg och Västmanland.

Västmanlands län är det enda län som befolkningsmässigt faktiskt minskar* (-0,7%), samtidigt som Pingst ökar relativt mycket (4,5%). I Västmanland går Pingst emot trenden!

Pingst i Stockholms län ökar enormt mycket mer än på övriga håll i Sverige (34,5%). Samtidigt ökar naturligtvis även Stockholms befolkning (8,62%), men inte alls lika mycket som Pingst.

Negativa nyheter

Pingst i Norrland minskar väldigt mycket samtidigt som befolkningsökningen är väldigt liten. Akut krisläge för Pingst i Norrbottens län (-9,6%).

Likt Västmanlands län så går Östergötlands län och Örebro län emot trenden, men tyvärr i fel riktning. Östergötland minskar kraftigt (-10,1%) samtidigt som länet befolkningsmässigt ökar (3,73%). Även Örebro minskar (-7,8%) samtidigt som länet befolkningsmässigt ökar (3,85%).

Slutsats

Stockholm och Västmanland behöver dela med sig av sina framgångar till övriga län.

Östergötland, Örebro och Norrland är i akut behov av hjälp att vända trenden. Jag föreslår att Pingst församlingsplantering satsar på dessa områden först och mest.

 

*Jag har blivit uppmärksammad på att Västmanlands län inte alls minskar, utan faktiskt ökar. Men enligt den statistik från SCB som jag har, Folkmängd i län 1749–2015, så stämmer mina siffror. Troligtvis beror detta på att SCB har olika statistik med eller utan Heby (ca 13 000 invånare ), som bytte län 2007.

Jag gillar statistik, historia och frikyrkan. Därför kunde jag inte låta bli att knappa in lite statistik över frikyrkans utveckling sen starten och göra en prognos över framtiden. Det är tyvärr en dyster prognos, åtminstone om det fortsätter så som det gör nu.

Bild 1: Frikyrkan 1850-2015

Sveriges första baptistförsamling startade 1848, så jag räknar frikyrkans start från cirka 1850. Mellan 1850 och 1910 har Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionsförbundet (ihopslaget till Equmenia i diagramet) stora framgångar. När Pingstväckelsen kommer till Sverige går proppen ur Baptistsamfundet samtidigt som Pingströrelsen ökar starkt. I mitten av 1900-talet är Equmenia och Pingst som starkast och Frikyrkan är därmed som störst. Därefter går det i stort sett utför. Pingst rör sig lite uppåt i slutet av grafen, vilket skulle kunna vara ett trendbrott.

Bild 2: Frikyrkan 1850-2190 – Prognos

Om den frikyrkliga trenden fortsätter i samma nedåtgående riktning som den gjort sen 1960, då kommer frikyrkan vara död år 2130. Den prognos som ser allra dystrast ut är den för Equmenia. Om man tolkar Pingst uppåtgående trendbrott de senaste åren, så skulle man kunna rita en annan, mer positiv, graf. Det är möjligt att Pingst bibehåller sina siffror och överlever. Men totalt sett ser det väldigt dystert ut för frikyrkans överlevnad. Framförallt om man kollar på nästa diagram.

Bild 3: Befolkning & frikyrka 1850-2015

I det tredje diagramet jämför jag Sveriges befolkningsutveckling med frikyrkans utveckling. År 1850 var Sveriges befolkning cirka 3,5 miljoner och idag är den 10 miljoner. Frikyrkan var som mest cirka 350 000 och är idag cirka 225 000.

Det intressanta med det här diagramet är att det visar att även om exempelvis Pingst har ökat de senaste åren, så har Sveriges befolkning ökat ännu mer. Det betyder att Pingst egentligen har minskat, relativt sett.

Bild 4: Befolkning & frikyrka 1850-2130 – Prognos

Om vi gör en prognos på Sveriges befolkning fram till 2130, så kommer vi då att vara cirka 13 350 000 invånare, om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som den har gjort sen mitten av 1800-talet. Vid samma år kommer frikyrkan att vara utdöd, om minskningen fortsätter i samma takt som den har gjort sen mitten av 1900-talet.

Bild 5: Frikyrkans procent av befolkningen 1850-2130 – Prognos

Detta är det mest intressanta diagramet enligt mig. Här ser vi hur stor procentuell del av Sveriges befolkning som frikyrkan varit. Som mest var vi drygt 4% år 1960. Idag är vi tillbaka på den nivå som rådde innan Pingstväckelsen. Om 40 år kommer frikyrkans procentuella del av Sveriges befolkning ha halverats, om utvecklingen fortsätter enligt min prognos.

Slutsats

Även om trenden har vänt för Pingst de senaste åren, så kan frikyrkan knappast slå sig för bröstet. Det är en väldigt dyster utveckling och en ännu dystrare framtidsprognos.

Min statistiska slutsats är att det enda som kan få frikyrkan att vända trenden är om det under 2000-talet kommer en ny väckelse likt 1800-talets dopväckelse och 1900-talets pingstväckelse. Det verkar som att väckelse bör vara normaltillståndet för en frikyrka, för annars hänger man inte ens med i den naturliga befolkningsökningen.

Personligen kan jag tänka mig att vi under 2000-talet kommer att se en flyktingväckelse och en Bibelväckelse, men vad vet jag? ¯\_()_/¯

statsEftersom jag är väldigt intresserad av statistik kunde jag inte låta bli att undersöka vilka pingstförsamlingar där det har skett en stor procentuell ökning de senaste åren. Enligt mig är detta egentligen mer intressant än att bara räkna antal döpta, eftersom det ger en fingervisning om vilka pingstförsamlingar som växer mer än normalt.

Om en liten församling döper 20 personer per år så är ju det nästan att betrakta som en väckelse, medan om en stor församling döper 20 personer per år så är ju det mer normalt. Därför ville jag undersöka den procentuella ökningen för att hitta de församlingar där det sker stora förändringar relativt sett.

Men innan jag presenterar statistiken vill jag poängtera att detta givetvis inte är det enda som avgör om det går “bra” för en församling eller inte. Även om en församling växer procentuellt mycket i medlemsantal så behöver inte det betyda att församlingen växer på djupet. Men eftersom jag inte har någon statistik på tillväxt på djupet, så får vi nöja oss med att tills vidare undersöka medlemstillväxten.

Hursomhelst, dessa är de pingstförsamlingar från sammanlagt 87 städer och större samhällen som procentuellt sett har ökat mest mellan 31 dec 2012 och 31 dec 2015:

Församling Församlingens procentuella ökning Kommunens procentuella ökning
Hillsong Stockholm 76,71 % 4,8 %
Södertäljekyrkan 51,56 % 4,17 %
Västerås Lifecenter 38,14 % 3,36 %
Höglidenkyrkan Hudiksvall 20 % 0,42 %
Citykyrkan Stockholm 16,35 % 4,8 %
Borås 15,25 % 3,45 %
Timrå Pingst 15,06 % -0,06 %
Norrtullkyrkan Söderhamn 14,17 % 2,23 %
Pingst Västerås 13,25 % 3,36 %
Kungsbacka 9,4 % 3,07 %
Skara 9,23 % 2,35 %
Smyrna Göteborg 8,83 % 4,2 %
Karlstad 8,65% 2,66 %
Ulriksbergskyrkan Växjö 8,61 % 3,9 %
Botkyrka 7,77 % 3,65 %
Trollhättan 7,46 % 2,41 %

Kommentarer

– Till min stora förvåning hamnade min egen församling häpnadesväckande högt upp! Jag blev helt paff när jag sammanställde statistiken. En av förklaringarna är att vi på senare år har döpt relativt sett många.

– De tre församlingar som procentuellt sett har växt mest är alla relativt nystartade. Egentligen borde de kanske vara i en egen tabell eftersom det är svårt att jämföra traditionella församlingar med nystartade.

– Men att vara en nystartad församling behöver dock inte betyda att församlingen växer. Några av de pingstförsamlingar som procentuellt sett har minskat mest, är också nystartade församlingar.

– Norrland har med 3 församlingar på listan, men den mest nordliga församlingen är Timrå Pingst. Detta är inte bra eftersom Timrå egentligen bara ligger halvvägs upp i Sverige.

– Stockholm har med 4 församlingar på listan (om man räknar Södertälje till Stockholm).

– Edit: Jag la till statistik över kommuners eventuella tillväxt för att jämföra med församlingarnas tillväxt. Egentligen skulle jag vilja ha statistik över tätorter snarare än kommuner, men den senaste tätorts-statistiken är från 2010. Hursomhelst, det som sticker ut är att nästan alla tillväxtförsamlingar finns i kommuner som har en generell befolkningsökning, förutom Timrå och Hudiksvall. Timrå har till och med befolkningsminskning, om än väldigt liten. Att en församling ökar när kommunens befolkning ökar är naturligt, men att en församling ökar när kommunens befolkning står still eller minskar, är anmärkningsvärt.

Se gärna även mitt förra inlägg: Pingst statistik 2016.

Häromdagen kom Pingströrelsens årsbok. Jag tycker statistik är väldigt kul, så jag tänkte presentera några siffror från 2015. När du läser detta, kom dock ihåg att siffror inte säger allt och att det inte är en tävling. Som församling är inte antalet nya medlemmar det mest avgörande, eftersom man behöver tillväxt både i kvalitet och kvantitet. Men eftersom det är svårt att föra statistik över hur nära Jesus vi är, så får vi hålla till godo med statistiken över antal medlemmar och döpta.

I årsboken brukar det varje år vara en lista över de församlingar som under 2015 har döpt 5 personer eller fler. Jag har valt ut några av dessa, med framförallt fokus på Norrland:

Församling Storlek Döpta
1 Stockholm, Hillsong 2686 210
2 Göteborg, Smyrna 3229 112
3 Göteborg, Connect Church 656 59
4 Jönköping, Pingstförsamlingen 2465 53
5 Stockholm, Filadelfia 5378 53
6 Västerås, Pingstförsamlingen 1205 49
7 Stockholm, SOS Church 382 45
8 Söderhamn, Pingstförsamlingen 274 28
9 Södertälje, Södertäljekyrkan 97 27
10 Uppsala, Filadelfia 1003 27
11 Borås, Pingstförsamlingen 718 26
12 Malmö, Pingstförsamlingen 1315 25
14 Eskilstuna, Pingstförsamlingen 1148 22
19 Örebro, Elimförsamlingen 926 16
20 Boden, Pingstförsamlingen 422 15
22 Skellefteå, Pingstkyrkan 633 14
23 Östersund, Pingstförsamlingen 383 14
24 Luleå, Pingstförsamlingen 357 13
38 Umeå, Pingstkyrkan 1070 11
40 Lycksele, Pingstförsamlingen 541 10
45 Timrå Pingst 191 10
53 Hudiksvall, Filadelfiaförsamlingen 294 8
56 Malmö, United 298 8
62 Härnösand, Pingstförsamlingen 275 7
69 Linköping, Sionförsamlingen 1522 6
73 Pajala, Pingstförsamlingen 60 6
74 Råneå, Pingstförsamlingen 58 6
89 Örnsköldsvik, Pingstförsamlingen 1061 5

Kommentar: Det är några saker som sticker ut. För det första verkar det inte spela så jättestor roll hur stor församlingen är jämfört med antalet dop. Små församlingar kan döpa många, samtidigt som stora församlingar kan döpa få. Flera av de stora pingstförsamlingarna i Sverige finns inte med på topp 90-listan, samtidigt som flera små finns med. De mest anmärkningsvärda är enligt mig Söderhamn och Södertäljekyrkan.

Det är också intressant att notera att några av de nystartade pingstförsamlingarna nästan har halverat sitt medlemsantal sen förra året (United Malmö från 530 år 2015 till 298 år 2016 och SOS Church från 600 år 2015 till 382 år 2016). Vad detta beror på har jag ingen aning om.

Å andra sidan är det också värt att uppmärksamma att två andra relativt nystartade pingstförsamlingar ligger i absoluta topplistan för antalet döpta: Hillsong Stockholm och Connect Church Göteborg. Båda dessa församlingar är ju knutna till Hillsongs globala nätverk. Det verkar med andra ord gå bra för Hillsong i Sverige.

För mig som jobbar i Timrå är det även kul att uppmärksamma att flera pingstförsamlingar i Norrland har döpt relativt sett många. För några år sedan var det lite kriskänsla i Norrland, men nu har det nog börjat vända uppåt :)

Medlemsutveckling Pingströrelsen 1915-2016

År Antal församlingar Antal medlemmar
1915 15 1010
1950 613 82700
1985 530 100523
2000 489 90249
2006 479 84964
2010 474 83286
2011 467 82733
2012 463 83284
2013 457 83684
2014 456 84723
2015 445 84307
2016 441 84573

Kommentar: Pingströrelsen ökade kraftigt fram till 1985 och minskade sedan ända till 2011 då det började vända uppåt igen. Dock är det marginella förändringar de senaste åren. Antalet församlingar fortsätter att minska trots att Pingströrelsen generellt sett växer.

Det finns med andra ord mycket att glädjas och vara tacksam över, men vi pingstvänner måste fortsätta jobba hårt för Herren och vara öppna för Andens ledning så att vi kan nå nya människor med evangeliet om Jesus.

christianity-graphic-40

Visste du att den världsvida pingst-karismatiska delen av kristendomen är världens snabbast växande form av kristendom? Visste du att pingst-karismatiker utgör 25% av världens alla kristna och 8% av världens befolkning?

Nu har ju visserligen undersökningen från Pew Research Center’s Forum on Religion & Life’s undersökning “Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population” ett par år på nacken (2011), men den är ändå väldigt intressant och väl värd att läsa!

Det finns även en interaktiv karta över antalet kristna i olika länder och lite annat smått och gott. Dock visar statistiken att vi i Sverige har 6 miljoner protestanter vilket man nog får ta med en rätt så rejäl nypa med salt.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.