Pastor Christian Mölk | När korsfästes Jesus?

Bibeln avslöjar inte exakt när Jesus korsfästes, men det finns ett antal ledtrådar som kan hjälpa oss att ta reda på när Jesus dog.

1. Överstepräst Kajafas

Enligt evangelierna så var Kajafas överstepräst när Jesus korsfästes (Matt 26:3-4, John 11:49-53). Enligt andra källor vet vi att han var överstepräst mellan år 18-36 e.Kr. så någon gång mellan dessa år borde alltså Jesus ha korsfästs.

2. Landshövding Pontius Pilatus

Enligt evangelierna så var Pontius Pilatus landshövding när Jesus korsfästes (Matt 27:24-26, Mark 15:15, Luk 23:24, John 19:15-16). Enligt andra källor så var Pilatus landshövding i Judéen mellan åren 26-36 e.Kr.

3. Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår

Enligt Lukasevangeliet så började Johannes Döparen sin verksamhet under kejsar Tiberius femtonde regeringsår (Luk 3:1-2) och detta var enligt forskare år 29 e.Kr. Eftersom Jesus började sin verksamhet efter Johannes så har vi nu alltså ringat in åren 29-36 e.Kr.

4. Korsfäst på en fredag

Enligt evangelierna så korsfästes Jesus på “tillredelsedagen” (Matt 27:62, Mark 15:42, Luk 23:54, John 19:42). Tillredelsedagen var en förberedelsedag dagen innan sabbat, som ju är på en lördag, vilket alltså betyder att Jesus korsfästes på en fredag.

5. En fredag under påsken

Enligt evangelierna så korsfästes Jesus i samband med påskfirandet (Matt 26:2, Mark 14:1, Luk 22:1, John 18:39). Här finns det vissa problem med att lista ut vilken dag detta var eftersom det fanns flera olika kalendrar att gå efter på Jesu tid. Enligt den vanliga judiska kalendern så fanns det mellan åren 29-36 e.Kr. bara två aktuella påskfredagar: 7 april år 30 och 3 april år 33.

6. Johannes tre påskhögtider

Enligt Johannesevangeliet så var det tre påskhögtider under tiden som Jesus gick omkring och predikade (John 2:13, 6:4, 11:55). Det betyder att Jesus höll på i cirka 3 år, och om punkt nummer 3 stämmer (att Jesus påbörjade sin verksamhet efter år 29) så betyder det rimligtvis att Jesus inte kan ha korsfästs år 30. Kvar återstår alltså bara år 33 e.Kr.

7. Vid nionde timmen

Enligt evangelierna så dog Jesus “vid nionde timmen” (Matt 27:45-50, Mark 15:34-37, Luk 23:44-46). Den nionde timmen är vad vi idag skulle kalla 15:00, eller klockan 3 på eftermiddagen.

Allt detta sammantaget leder oss till slutsatsen att Jesus dog på korset klockan 3 den 3 april år 33 e.Kr. 

Inspirerat och delvis översatt från Jimmy Akin.

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.