Markus 1:4-8 – Johannes Döparen

Christian MölkMarkus 2 Comments

Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: ”Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande.”

 • I öknen är ännu en koppling till profeten Jesaja som ju profeterat om att ”en röst ropar i öknen” (Jes 40:3).
 • Johannes förkunnade
  • Ordet ”förkunna” kommer från det grekiska ordet ”kerysson” och har betydelsen att ”proklamera ett budskap”.
  • En dåtida kung kunde exempelvis sända ut en härold att ”förkunna” att skatterna skulle höjas.
  • Johannes sänds ut av Gud att “förkunna” att det finns syndernas förlåtelse för de som omvänder sig och döper sig.
 • Omvändelsens dop
  • Ordet ”döpa” kommer från det grekiska ordet ”baptizo” och betyder ”sänka ned” eller ”omsluta”.
  • Att döpa genom nedsänkning i vatten var ingen nyhet för det judiska folket.
   • Vid den här tiden fanns det också sk ”mikveh” (reningsbad) där man av olika anledningar kunde doppa sig och på så sätt rituellt rena sig innan man exempelvis gick in i templet.
   • Nedsänkning i en mikveh ingick också i den procedur som krävdes för att en icke-jude skulle bli en del av det judiska folket.
  • Det nya i Johannes förkunnelse är att han nu vill att det judiska folket ska döpa sig och att det ska ske i samband med att de vänder tillbaka till Gud.
  • Dopet blev alltså det medel som Johannes använde för att förbereda det judiska folket för Messias ankomst.
 • Syndernas förlåtelse
  • Det som ger syndernas förlåtelse är Jesus död på korset (Mt 26:28).
  • Den som vänder om till Gud och demonstrerar det genom att döpa sig får syndernas förlåtelse (Apg 2:38).
 • Hela Judéen bekände sina synder och döptes
  • De som döptes bekände öppet att de inte hade lyckats hålla sin del i förbundet med Gud. På samma sätt som att det bara är de sjuka som behöver läkare så är det bara syndare som behöver bli förlåtna (Mk 2:11).
  • Att öppet bekänna synder är något som återkommer i Nya Testamentet (Apg 19:18, Jak 5:16).
 • Johannes var klädd i kamelhår
  • Genom denna klädsel liknande han Elia (2 Kung 1:8).
  • Johannes gräshoppsdiet var inte helt ovanlig bland ökenbefolkningen vid den här tiden, men det var bara de allra fattigaste som åt gräshoppor. På så sätt visar Johannes med sin livsstil att han identifierar sig dels med de människor han bor bredvid och dels de människor som är fattiga.
 • Den som är starkare än jag
  • Det fanns säkert folk runtomkring Johannes som spekulerade i om inte Johannes kunde vara den efterlängtade Messias, men Johannes är tydlig med att han inte är det.
  • Även om Johannes blev en framgångsrik profet så var han totalt ödmjuk inför Jesus storhet och han var inte rädd att öppet bekänna att i jämförelse med Jesus så är han bara en slav.
 • Han skall döpa er i den helige Ande
  • Det här är ett löfte som går tillbaka till flera profeter i Gamla Testamentet (Jes 44:3, Hes. 36:26-27, Joel 2:28–29) och uppfylls på pingstdagen (Apg 2:4).
  • Om dopet i vatten är ett tecken på omvändelse så är dopet i den helige Ande kraft som den troende får för att kunna vittna om Jesus (Apg 1:8).
  • Varje kristen kan bli döpt i den helige Ande och få den kraft som Anden ger.
   • Idag kan det i vissa sammanhang vara rusning fram för förbön för att man ska bli döpt i den helige Ande för att man ska få en upplevelse. Detta är inte syftet med Andens kraft och sådan förbön riskerar att bli en stor besvikelse. Men om man går ut och vittnar om Jesus och samtidigt ber om den helige Andes kraft så kommer man att få det (Apg 4:8).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Comments 2

  1. Post
   Author

   Hej!

   I samband med sitt dop så står det att “den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad” (Luk 3:22). Efter sitt dop står det att Jesus “i Andens kraft” vände tillbaka till Galileen (Luk 4:14) och predikade att “Herrens Ande är över mig” (Luk 4:18).

   Så även om det inte står exakt att Jesus blev “andedöpt”, så får man nog förmoda att det var något motsvarande som hände i samband med hans dop, strax före han frestades i öknen.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.