Israels religion

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

När Gud går i förbund med Israel på berget Sinai så ger han dem Torah, Lagen, som Israel i egenskap av Guds folk lovar att följa. Om Israel höll Lagen så skulle Gud välsigna dem och ge dem det förlovade landet, men om de inte höll Lagen så skulle de bli förbannade och bli förskjutna från landet. Guds plan för …

Vad säger Bibeln om mission?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Ordet ”mission” är latin och betyder ”utsänd”, likt grekiskans ”apostello”, som ordet ”apostel” kommer ifrån. Mission är att förmedla de goda nyheterna om Guds frälsning. Genom årtusendena har Gud sänt olika människor och grupper att förmedla sitt budskap till världen, exempelvis profeter, Israel, Messias, och församlingen. Budskapet förmedlas dels genom att i ord, dvs. evangelisation, vittna om vad man själv …

De tolv apostlarna

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Ordet ”apostel” betyder ”utsänd” och syftar vanligtvis på Jesu tolv apostlar plus Paulus, men kan också syfta på Jesus själv alternativt en ledarfunktion inom kyrkan. Apostlaämbetet instiftades av Jesus för att, precis som Jesus blev sänd av sin Fader till världen, så skulle apostlarna bli sända av Sonen ut i världen för att förkunna evangeliet för alla människor. Apostlarna fick …

Församlingstjänster

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

I Nya Testamentet beskrivs olika tjänster som den helige Ande kan ge till de han finner det lämpligt. Rent generellt delar alla kristna ett gemensamt uppdrag men somliga kallas av Gud till att utföra en specifik uppgift och utrustas med nödvändiga gåvor av den helige Ande. Syftet med dessa tjänster är att betjäna församlingen och sprida Guds rike. Några av …

Församlingens olika namn

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Guds församling omtalas i Bibeln med flera olika namn som på olika sätt säger något om församlingens karaktär och vad den har för funktion och syfte. Några exempel är troende, Kristi kropp, Guds barn, kristna, Guds hjord, Guds älskade, de kallade, de utvalda, de heliga, Guds Israel, främlingar, lärjungarna, Vägen, nasareernas sekt, sanningens pelare och grundval, de förstfödda. Det mest …

Vad säger Bibeln om församlingen?

Christian Mölk Bibelsamtal Leave a Comment

Församlingen är en gemenskap av troende som har Jesus Kristus i centrum. Församlingen är Guds älskade folk som har kallats ut ur världen, men som ändå lever kvar i världen för att fungera som ett ljus för världen genom att älska varandra, leva heligt och prisa Gud. Församlingen leds av ett andligt ledarskap och samlas regelbundet kring Guds ord, dop, …