Vad säger Bibeln om Kristi kropp?

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalFörsamlingen beskrivs ibland som ”Kristi kropp”. När vi blir frälsta så tillhör vi Kristus och blir symboliskt en del av hans kropp. När Jesus vandrade här nere på jorden för 2000 år sedan så fanns hans kropp här nere och med den gick han runt och la sina händer på de sjuka så att de blev botade, med sin mun förkunnade han evangeliet om Guds rike, osv. Nu när Jesus är i himlen så har han gett församlingen i uppdrag att vara Kristi kropp på jorden, att göra allt det som han själv gjorde när han var här. Att församlingen beskrivs som ”Kristi kropp” visar den enhet och det ömsesidiga beroende som bör finnas bland kristna, både lokalt i den enskilda församlingen, men också över hela jorden. Jesus själv beskrivs som ”huvudet” över församlingen. Varje del, eller ”lem”, i kroppen har en viktig funktion för helheten.

Bibelord

För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar.” (Rom 12:4–5)

12 Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. 13 I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 15 Om foten sade: “Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. 16 Och om örat sade: “Jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. 17 Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? Om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? 18 Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville.19 Om alla vore en enda kroppsdel, var vore då kroppen? 20 Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. 21 Ögat kan inte säga till handen: “Jag behöver dig inte”, inte heller huvudet till fötterna: “Jag behöver er inte.” 22 Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. 23 Och de delar av kroppen som vi tycker är värda mindre heder klär vi med så mycket större heder, och dem som vi blygs för skyler vi med så mycket större anständighet, 24 något som våra anständigare delar inte behöver. Men Gud har satt samman kroppen och gett de ringare delarna större heder, 25 för att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna i stället ska ha samma omsorg om varandra. 26 Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den. 27 Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. 28 Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål. 29 Alla är väl inte apostlar? Alla är väl inte profeter? Alla är väl inte lärare? Alla gör väl inte kraftgärningar? 30 Alla har väl inte gåvor att bota sjuka? Alla talar väl inte tungomål? Alla kan väl inte uttyda? 31 Men sträva efter de nådegåvor som är störst.” (1 Kor 12:12–31a)

15 Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16 Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek.” (Ef 4:15–16)

19 Jesus svarade: “Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar.” 20 Judarna sade: “I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på tre dagar!” 21 Men templet han talade om var hans kropp. 22 När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och på ordet som Jesus hade sagt.” (Joh 2:19–22)

16 Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? 17 Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16–17)

Samtalsfrågor

  1. Vad symboliserar de olika kroppsdelarna för funktioner i församlingen?
  2. Om du skulle beskriva din lokala församling med ”kroppsliga” termer (dvs. hur är fördelningen mellan ”munnar”, ”öron”, ”fötter”, ”händer”, osv.), hur skulle kroppen se ut?
  3. Vilken funktion har just du i Kristi kropp?
  4. Vilka funktioner fattas i din lokala församling?
  5. Vad finns det för koppling mellan nattvarden och Kristi kropp?

Fler intressanta bibelord

Kol 1:18, Kol 1:24, Kol 2:19, Ef 5:23, 1 Kor 6:15

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.