Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om mission?

BibelsamtalOrdet ”mission” är latin och betyder ”utsänd”, likt grekiskans ”apostello”, som ordet ”apostel” kommer ifrån. Mission är att förmedla de goda nyheterna om Guds frälsning. Genom årtusendena har Gud sänt olika människor och grupper att förmedla sitt budskap till världen, exempelvis profeter, Israel, Messias, och församlingen. Budskapet förmedlas dels genom att i ord, dvs. evangelisation, vittna om vad man själv varit med om, men också genom att i handling, dvs. diakoni, visa Guds kärlek till medmänniskor. Den främste representanten för mission är Jesus Kristus, som blev sänd av Gud till världen för att visa oss vem Gud är och demonstrera Guds rike genom att bl.a. undervisa, bota sjuka, driva ut demoner och försona mänskligheten. Fram tills Jesu återkomst har församlingen fått i uppdrag av Jesus att i Andens kraft fortsätta Guds mission i världen, så att människor kan komma till tro och bli en del av församlingen genom dop, för att sen i sin tur själva utvecklas i sitt lärjungaskap och vittna om sin tro för ytterligare nya människor.

Bibelord

14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.” (1 Joh 4:14)

18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.” (Joh 1:18)

43 Men han sade till dem: “Jag måste förkunna evangeliet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag är utsänd.”” (Luk 4:43)

18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”” (Matt 28:18–20)

21 Jesus sade än en gång till dem: “Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” 22 Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Ta emot den helige Ande!” (Joh 20:21–22)

Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” (Apg 1:8)

10 Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. 11 Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre.” (Ef 3:10–11)

14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.” (Matt 24:14)

Samtalsfrågor

  1. Vad tänker du på när du hör ordet ”mission”?
  2. Är det någon skillnad på Guds mission i Gamla Testamentet kontra Nya Testamentet?
  3. Vad är det för skillnad på ”evangelisation” och ”mission”?
  4. På vilka sätt kan man missionera ”i ord”?
  5. På vilka sätt kan man missionera ”i handling”?
  6. Måste man åka utomlands för att missionera eller kan man göra det även i Sverige?

Fler intressanta bibelord

Joh 17:18, 2 Mos 19:5–6, 1 Kung 8:41–43, Ps 96:3, Sak 8:20–23, Jes 66:19, Jes 11:10, Jes 49:6, 1 Tim 1:15, Apg 2:41–42, 1 Pet 2:9, Joh 3:16

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.