Israels religion

Christian MölkBibelsamtal Leave a Comment

BibelsamtalNär Gud går i förbund med Israel på berget Sinai så ger han dem Torah, Lagen, som Israel i egenskap av Guds folk lovar att följa. Om Israel höll Lagen så skulle Gud välsigna dem och ge dem det förlovade landet, men om de inte höll Lagen så skulle de bli förbannade och bli förskjutna från landet. Guds plan för Israel var att de skulle vara ett heligt folk genom att hålla sig till en Gud, Yahweh, att ordna ett levitiskt prästerskap, hålla Sabbaten helig, fira de högtider Gud angett, offra tacksägelse- och/eller försoningsoffer till Gud i templet i Jerusalem, observera renhetslagar och invänta löftet om Messias. Eftersom Gud är helig och människan oren och syndig så var det viktigt för Gud att Israel skiljde mellan det som var heligt, rent och orent, och ständigt renade sig och offrade försoningsoffer till Gud.

Bibelord

1 Och Gud talade alla dessa ord: Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.  Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. 10 Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. 11 För på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. 12 Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. 13 Du ska inte mörda. 14 Du ska inte begå äktenskapsbrott. 15 Du ska inte stjäla. 16 Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 17 Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.” (2 Mos 20:1–17)

Herren ska upphöja dig till ett heligt folk åt sig, så som han med ed har lovat dig, om du håller Herren din Guds bud och vandrar på hans vägar.” (5 Mos 28:9)

26 Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer, ska du ta med dig till den plats som Herren utväljer. 27 Av dina brännoffer ska du offra köttet och blodet på Herren din Guds altare. Av dina slaktoffer ska blodet utgjutas på Herren din Guds altare. Men köttet får du äta. 28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, så att det till evig tid går väl för dig och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i Herren din Guds ögon.” (5 Mos 12:26–28)

46 Detta är lagen om fyrfotadjuren, om fåglarna, om alla slags levande varelser som rör sig i vattnet och om alla slags smådjur som rör sig på jorden. 47 Den visar hur man ska kunna skilja mellan orent och rent, mellan de djur som får ätas och de som inte får ätas.” (3 Mos 11:46–47)

12 Sedan ska du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. 13 Och du ska sätta på Aron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till präst åt mig. 14 Hans söner ska du föra fram och sätta på dem tunikor,” (2 Mos 40:12–14)

31 Eftersom han har föraktat Herrens ord och brutit mot hans bud, måste han utrotas. Hans missgärning vilar på honom.” (4 Mos 15:31)

11 För kroppens liv är i blodet, och jag har gett er det för altaret, för att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.” (3 Mos 17:11)

Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft.” (5 Mos 6:4–5)

Samtalsfrågor

  1. Varför skulle Israel följa Lagen?
  2. Varför var det så viktigt att vara ren och syndfri?
  3. Vad skulle man göra om man blev oren eller hade syndat?
  4. Vad är det för skillnad mellan heligt, rent och orent?
  5. Varför lyckades inte Israel hålla Lagen och vad kan vi idag lära oss av det?
  6. Vilka likheter finns mellan Gamla Testamentets ”religion” och Nya Testamentets?

Fler intressanta bibelord

3 Mos, 4 Mos 5:1-4, 2 Kung 18:12, 5 Mos 6:3, 1 Mos 49:10, 4 Mos 8:5–7, 5 Mos 7:6, 3 Mos 8:18–21, Jos 23:16, Hos 3:4–5

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.