Trinitarisk ögonbrynshöjare

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Jag har under flera år varit väldigt intresserad av debatten om Jesu gudom. På diverse bloggar attackerades treenighetsläran från alla håll och det påstods att treenighetsläran var obiblisk så ett tag involverade jag mig aktivt i debatten och försökte visa att den visst är biblisk. Den nyfikne kan läsa inläggen här. Nu har en rätt intressant ögonbrynshöjare dykt upp på …

Vi har bara en Herre

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Jag tänkte återigen ta upp en omdiskuterad gammal favoritvers! “så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.” (1 Kor 8:6). Om denna vers är ett bevis för att Jesus inte är Gud, då är den följaktligen …

Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

För alla oss som likt aposteln Thomas bekänner Jesus som “Min Gud och min Herre!”, här kommer några kortfattade godbitar om Jesu gudom från Hebreerbrevet kapitel 1: “Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han …

Mig har de genomborrat

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Treenigheten är inte ett nytestamentligt påhitt, det är väl grundat även i Gamla Testamentet även om det av förklarliga skäl blir tydligare i Nya Testamentet. Här är en text som rymmer hela treenigheten, Fadern, Sonen och Anden: “På den dagen skall Herren beskydda Jerusalems invånare. På den dagen skall den svagaste bland dem vara som David, och Davids hus skall …

Fanns Jesus innan han föddes?

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Har Jesus som person alltid funnits eller har han skapats vid något tillfälle? Personligen tror jag att Jesus är Guds Son, en del av treenigheten, och således alltid har funnits. Men vad säger Bibeln? Här kommer ett urval, det finns mer: Jesus säger om sig själv att han hade en härlighet innan världen var till. Eftersom Jesus uttryckligen säger “jag …

Anden och Gud

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Den här bloggposten föranleds av en liten diskussion bland kommentarerna på en annan bloggpost. Jag väljer att lyfta fram denna tanke eftersom den förtjänar mer utrymme och dessutom är värd att diskuteras. I debatten om Jesus är Gud eller inte så glöms ofta Anden bort. Det är kanske naturligt eftersom det står så mycket mer om Jesu gudomlighet samt att …