Vem såg Jesaja?

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

I Jesaja kapitel 6 får Jesaja komma inför Guds tron och får se YHWH, Gud själv: “I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de …

Förkasta eller bekänna Jesus

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

  Jag vill med den här bloggposten visa på två bibliska gensvar på Jesus gudomliga anspråk; antingen förkastar man Jesu gudomlighet eller så bekänner man Jesu gudomlighet.   Del 1 – Folket reagerar på Jesus. Vi kan börja med att konstatera att Jesus gör gudomliga anspråk: “Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”” …

Johannes Messias

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

Johannesevangeliet kallas ofta för “högkristologiskt” eftersom Johannes i inledningen av sitt evangelium kallar Jesus för Gud och i avslutningen beskriver hur Tomas Tvivlaren bekänner Jesus som “Min Herre och min Gud!” Onekligen verkar det som att Johannes vill få fram att Jesus är Gud och därför förefaller det märkligt för somliga att Johannes förklarar syftet med sitt evangelium så här: …

Sonen underordnar sig Fadern

Christian MölkBlogg, Christian svarar, Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Jag fick en fråga av Yousee som jag tänkte försöka svara på i det här inlägget: “Det vore föresten intressant att höra hur du, Christian, får ihop hela stycket från 1 Kor 15: 24-28 utifrån din teologi om “gudomen”!” -Yousee “Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och …

Intervju med Mikael Tellbe om Jesu gudomlighet

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

Eftersom Mikael Tellbe understundom nämns i den stora och långa debatten om huruvida Jesus är Gud eller inte, så har jag ställt ett antal frågor till honom. Mikael Tellbe är lektor i NT vid Örebro Missionsskola och pastor i Filadelfia Örebro. 1. Fanns Jesus som en person innan han föddes som en människa? Det finns ett flertal bibeltexter som tycks förutsätta …

Gud är Jesus

Christian MölkTeologi, Treenigheten Leave a Comment

Det är mycket bloggdebatt nu för tiden om huruvida Jesus är Gud eller inte. Jag skulle vilja vända på steken och säga följande; “Gud är Jesus”. Smaka på de orden ett tag och se vad det skapar för tankar inom dig. Det sticker i ögonen på många att Jesus, en människa, skulle kunna vara Gud. Det sticker i ögonen att …