Pastor Christian Mölk | Apostlarna predikade på grekiska

När Paulus åkte runt och missionerade i Medelhavet så använde han mestadels grekiska när han predikade. Det var det internationellt gångbara språket som alla förstod, ungefär som engelska idag. Troligtvis talade även Jesus grekiska som sitt andra eller tredje språk.

Eftersom grekiskan var ett så stort språk både bland judar och övriga Medelhavsfolk så översattes den hebreiska Bibeln till grekiska och är idag känd som Septuaginta. Det var Septuaginta som Paulus läste ifrån när han predikade för grekerna.

Inte nog med att Paulus predikade på grekiska, han och de andra apostlarna skrev också sina brev på grekiska eftersom de ville nå ut till alla folk. Paulus var förmodligen väldigt duktig på grekiska eftersom han var grekisk medborgare (Apg 21:39).

I Septuaginta ser vi att de två hebreiska orden för Gud: “Elohim” och “YHWH” översätts till “Theos” och “Kyrios”. Så när Paulus predikar på grekiska och läser från Septuaginta för dessa greker så benämner han Gud som Theos och/eller Kyrios. Även när Paulus skriver sina brev så använder han dessa två ord för att benämna Gud. Varför är då detta så intressant?

Jo, därför att när apostlarna ska beskriva vem Jesus är så använder de dessa benämningar på Gud och applicerar dem på Jesus! På flera olika ställen och av flera olika författare så benämns Jesus som “Theos” och “Kyrios”, just de grekiska ord som används om Gud.

Tänk er själva att Paulus först läste ur Septuaginta: “Hör, Israel! Kyrios, vår Theos, Kyrios är en.” (5 Mose 6:4) och sen förkunnar: “Jesus är Kyrios” (Rom 10:9). Hur kan en grek uppfatta detta på något annat sätt än att Jesus är Gud?

Även aposteln Johannes är inne på samma linje när han skriver om Jesus i sin prolog: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Theos, och Ordet var Theos. ” (Johannesevangeliet 1:1).

Men skulle det inte kunna vara så att Gud Fadern är “Theos” och Jesus är “Kyrios”? För att undanröja alla eventuella tvivel så beskriver Johannes hur aposteln Thomas bekänner att Jesus är BÅDE Kyrios och Theos: “Thomas svarade honom: ”Min Kyrios och min Theos!” ” (Johannesevangeliet 20:28).

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.