Pastor Christian Mölk | Jesus är A och Ö

“Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige. ” (Uppenbarelseboken 1:8).

  • I detta första Bibelord är det onekligen Gud den allsmäktige som talar och säger att han är A och O. A och O stå för den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet så på svenska blir det A och Ö.
  • Herren Gud blir Kyrios Theos på grekiska och YHWH Elohim på hebreiska. Båda dessa namn på Gud bekänner aposteln Thomas om Jesus: “Thomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!” ” (Johannesevangeliet 20:28).
  • “Den som är och som var och som kommer” är en tydlig anspelning på Guds namn “Jag är den jag är” (2 Mose 3:11-15). På hebreiska kan Guds namn “Jag är” lika gärna betyda “Jag var”, “Jag är” eller “Jag kommer att vara” eftersom verbet inte går att bestämma.

“När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. ” (Uppenbarelseboken 1:17–18).

  • I detta andra Bibelord får aposteln Johannes se Jesus.
  • Jesus säger att det är han som är den förste och den siste, en tydlig anspelning på att Jesus är A och O.
  • Uttrycket “den förste och den siste” kommer från Jesaja 44:6 där YHWH säger att han är den förste och den siste. Nu använder Jesus detta uttryck om sig själv vilket vittnar om att Jesus är YHWH.

“Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. ” (Uppenbarelseboken 22:13).

  • I detta tredje Bibelord är det Jesus som säger att han är A och O och att han är den förste och den siste.
  • I det första Bibelordet var det Herren Gud som sa detta om sig själv, men nu är det Jesus som säger detta om sig själv. Det är alltså Jesus som är Herren Gud, något som Johannes redan tidigare skrivit i sitt evangelium att aposteln Thomas bekänner.
  • Att Jesus är begynnelsen och änden visar att Jesus är den Evige. Jesus har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Jesus är den som är, den som var och den som kommer. Jesus är “Jag Är”; YHWH.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.