Pastor Christian Mölk | Uppenbarelse

Predikade Jesus att han är Guds Son? Nej.
Predikade Jesus att han är Messias? Nej.
Predikade Jesus att han är Herren? Nej.

Jesus vandrade istället runt och predikade om Guds rike. Ett rike har en Herre, ett land, medborgare och regler. Det judiska folket hade dock en felaktig förförståelse om hur detta rike skulle vara. De trodde att Messias skulle bli en ny kung över det judiska folket, etablera Israel som en mäktig nation igen och förmå folket att leva efter Torah.

Jesus visste att han först och främst hade kommit till jorden för att dö på korset och genom detta försona mänskligheten med Gud. Jesus undvek därför att öppet proklamera att han är Messias eftersom det då fanns en uppenbar risk att det judiska folket skulle utgå från sin felaktiga förförståelse, ta saken i egna händer och göra Jesus till ny kung och sen försöka att med våld köra ut romarna. När folk så småningom började förstå att Jesus är Messias uppmanande han dessa att hålla tyst om sin upptäckt, åtminstone tills tiden var redo.

När Jesus predikade om Guds rike så försökte han vidga det judiska folkets vy; riket är inte ett världsligt rike och därför behöver man inte köra ut romarna med våld. Landet är inte geografiskt utan universellt, vilket betyder att alla kan bli medborgare, oavsett etnisk bakgrund, enbart genom att tro på Jesus. Reglerna som dessa medborgare ska leva efter utgår från Kristi lag: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:37,39).

Jesus predikade alltså om Guds rike, men han proklamerade inte öppet för allmänheten att det är han som är kung i detta rike. Snarare demonstrerade han detta i tysthet och lät sen Fadern uppenbara detta i lärjungarnas hjärtan. När någon sen väl bekände vem Jesus är, då tog han emot den bekännelsen.

Ett exempel på detta:

“Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. ” (Matt 16:15–17).

Fördelarna med detta är att det blir en “uppenbarelse”, vilket betyder att man inte har kommit fram till detta genom att tänka filosofiskt, vara smart, eller ens genom att studera Bibeln. Om enda sättet att förstå vem Jesus är, är genom att Fadern uppenbarar detta, då kan ingen briljera med sina kunskaper utan det blir hjärtats tro, tillgänglig bara för de små och enkla. Med andra ord blir det omöjligt att övertyga någon att tro på Jesus genom argument eller olika Bibelord, man kan bara berätta om Jesus och sen vänta på att Fadern uppenbarar vem Jesus är för personen i fråga.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.