Vilka är Guds olika namn?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Det i särklass vanligaste namnet på Gud i Bibeln är ”YHWH” (uttalas ”Yahweh”). Namnet förekommer cirka 6000 gånger och brukar översättas till ”Herren” eller ”HERREN” i svenska bibelöversättningar. I Nya testamentet motsvaras YHWH av det grekiska ordet ”Kyrios” som översätts till ”Herren”. Det näst vanligaste namnet på Gud i Bibeln är det hebreiska ”Elohim”, som i Nya testamentet motsvaras av …

Vad säger Bibeln om Jesu återkomst?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor 1 Comment

Det faktum att Jesus kommer att komma tillbaka till jorden är en av de mest grundläggande aspekterna av den kristna tron. Detta är så centralt att det finns omnämnt i inte mindre än 23 av 27 nytestamentliga skrifter. Man kan säga att Jesu återkomst börjar på Oljeberget. Det sista lärjungarna såg av Jesus var nämligen på Oljeberget när han lyftes …

Vad säger Bibeln om den sista tiden?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor Leave a Comment

När lärjungarna frågar Jesus om hur den sista tiden kommer att vara innan Jesu återkomst, får de som svar att många kommer att hävda att de är Messias, Jesu återkomst kommer att märkas över hela jorden, det kommer vara många krig här och där, det kommer att bli hungersnöd, det kommer att bli jordbävningar på den ena platsen efter den …

Vad säger Bibeln om uppryckandet?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor 4 Comments

Huruvida vi kristna kommer att “ryckas upp” i samband med att den sista tiden börjar är en fråga som splittrar många kristna. En del tror inte på uppryckandet, andra tror att det sker antingen i början, i mitten eller i slutet av den sista tiden. Framförallt har detta diskuterats i USA pga filmserien “Left Behind” där uppryckandet benämns “The Rapture”. …

Vad säger Bibeln om tusenårsriket?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor 1 Comment

Ett Bibeltema som det lätt spekuleras kring är ”tusenårsriket”. Detta på grund av att Johannes skriver så här i Uppenbarelseboken: “Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, …

Vad säger Bibeln om domedagen?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor 1 Comment

När Jesus kommer tillbaka kommer alla troende att bli ”frälsta” (1 Pet 1:5) och alla döda troende kommer att ”uppstå till liv” samtidigt som alla döda icke troende kommer att ”uppstå till dom” (Joh 5:29). Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende utan istället …

Vad säger Bibeln om tatueringar?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Bibeln nämner bara tatueringar en enda gång: “Ni skall inte rista märken på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är Herren.” (3 Moseboken 19:28). Här förbjuder Gud Israels folk att tatuera sig men man måste komma ihåg att de tatueringar som nämns i ovanstående Bibelvers inte är samma sak som de tatueringar …