Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om domedagen?

När Jesus kommer tillbaka kommer alla troende att bli ”frälsta” (1 Pet 1:5) och alla döda troende kommer att ”uppstå till liv” samtidigt som alla döda icke troende kommer att ”uppstå till dom” (Joh 5:29). Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende utan istället frälsa ”dem som väntar på honom” (Heb 9:28). Enligt Paulus kommer dock även kristna att stå inför Kristi domstol och ”få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Kor 5:10) men det är bara de ogudaktiga som ”skall dömas och bli fördömda.” (2 Pet 3:7).

Enligt Matteus så kommer Jesus att sitta på sin tron och ”skilja fåren från getterna”. De troende kommer att få ”ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34) medan de icke troende kommer att få gå ”till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41). De som inte tillhör Jesus kommer att få ”gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matt 25:46).

Efter denna domedag så kommer ”himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.” (2 Pet 3:7–10) och det kommer att skapas en ny himmel och en ny jord, där rättfärdighet kommer att bo (2 Pet 3:13, Upp 21:1).

“Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” (Upp 21:1–4).

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.