Vad säger Bibeln om tatueringar?

Christian MölkBibelfrågor, Frågor & svar, Vanliga frågor

Bibeln nämner bara tatueringar en enda gång:

  • “Ni skall inte rista märken på er kropp för någon död och inte heller bränna in skrivtecken på er. Jag är Herren.” (3 Moseboken 19:28).

Här förbjuder Gud Israels folk att tatuera sig men man måste komma ihåg att de tatueringar som nämns i ovanstående Bibelvers inte är samma sak som de tatueringar som är vanliga idag. Bakgrunden till detta Bibelord är att Gud ville att Israels folk skulle skilja sig från de avgudadyrkande folken i närområdet. Därför förbjöd Gud en mängd olika företeelser som dessa folk gjorde i samband med deras avgudadyrkan. Det är alltså inte tatueringar i sig som är fel utan att förknippas med avgudadyrkan.

En kristen ska alltså akta sig för att göra sådant som är förknippat med avgudadyrkan, men eftersom tatueringar i Sverige idag, enligt min mening, inte är förknippade med avgudadyrkan så är tatueringar inget problem för en kristen.

Dela