Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om tusenårsriket?

Ett Bibeltema som det lätt spekuleras kring är ”tusenårsriket”. Detta på grund av att Johannes skriver så här i Uppenbarelseboken:

“Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Men de andra döda levde inte, förrän de tusen åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de skall vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Och när de tusen åren har nått sitt slut skall Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han skall gå ut för att bedra folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. De drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.” (Uppenbarelseboken 20:2–10)

Eftersom Uppenbarelseboken är så fylld av symboliskt språk så har åtminstone jag svårt att tro att detta är en exakt beskrivning av hur riket kommer att fungera. Dessutom skriver Petrus att ”en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag” (2 Pet 3:8) vilket snarare visar att ”tusen år” nog bör tolkas som ”en väldigt lång tidsperiod”.

Paulus ger oss eventuellt några ledtrådar till denna ”tusenårsperiod” när han skriver att Jesus kommer att överlämna ”riket” åt Gud Fadern ”sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft” och att han ”måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter” (1 Kor 15:24-25).

Även Petrus ger oss några ledtrådar när han skriver att ”Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.” (2 Pet 3:10–12).

Det verkar alltså sammanfattningsvis som att det kommer att finnas en lång tidsperiod som inleds med att Jesus kommer tillbaka och som präglas av att Jesus regerar som kung här på jorden och långsamt men säkert lägger ”alla fiender under sina fötter” och att världen sen ”går mot sin upplösning”. Det verkar också som att folk kommer att “strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” (Upp 17:14). Men återigen, eftersom det finns så få Bibelverser i detta ämne så blir det väldigt lätt fantasirika spekulationer. Bibeln är mycket mer angelägen om att berätta för oss hur vi ska leva här och nu än att i detalj beskriva det framtida riket. Vi får helt enkelt vänta och se!

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.