Uppenbarelse

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Predikade Jesus att han är Guds Son? Nej. Predikade Jesus att han är Messias? Nej. Predikade Jesus att han är Herren? Nej. Jesus vandrade istället runt och predikade om Guds rike. Ett rike har en Herre, ett land, medborgare och regler. Det judiska folket hade dock en felaktig förförståelse om hur detta rike skulle vara. De trodde att Messias skulle …

Jesus är A och Ö

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

“Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige. ” (Uppenbarelseboken 1:8). I detta första Bibelord är det onekligen Gud den allsmäktige som talar och säger att han är A och O. A och O stå för den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet så på svenska …

Apostlarna predikade på grekiska

Christian Mölk Teologi, Treenigheten 3 Comments

När Paulus åkte runt och missionerade i Medelhavet så använde han mestadels grekiska när han predikade. Det var det internationellt gångbara språket som alla förstod, ungefär som engelska idag. Troligtvis talade även Jesus grekiska som sitt andra eller tredje språk. Eftersom grekiskan var ett så stort språk både bland judar och övriga Medelhavsfolk så översattes den hebreiska Bibeln till grekiska …

Jesus är Herre

Christian Mölk Teologi, Treenigheten 4 Comments

Nu tänkte jag ta mig an den kanske svåraste Bibeltexten i den evighetslånga Jesu-gudomlighets-debatten. Frågan är: måste man bekänna att Jesus är Gud för att bli frälst? Så här skriver Paulus: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ” …

En Frälsare, eller två?

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

De senaste dagarna har det debatterats flitigt på den här bloggen om huruvida Jesus är Gud eller inte. Jag anser att detta är ett viktigt och centralt ämne i Bibeln som bör diskuteras och jag tar alla kommentatorers frågor på allvar. Jag har stor respekt för er som inte tror på Jesu gudomlighet när ni hävdar att det är en …

Vem såg Jesaja?

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

I Jesaja kapitel 6 får Jesaja komma inför Guds tron och får se YHWH, Gud själv: “I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de …

Förkasta eller bekänna Jesus

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

  Jag vill med den här bloggposten visa på två bibliska gensvar på Jesus gudomliga anspråk; antingen förkastar man Jesu gudomlighet eller så bekänner man Jesu gudomlighet.   Del 1 – Folket reagerar på Jesus. Vi kan börja med att konstatera att Jesus gör gudomliga anspråk: ”Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”” …

Johannes Messias

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Johannesevangeliet kallas ofta för ”högkristologiskt” eftersom Johannes i inledningen av sitt evangelium kallar Jesus för Gud och i avslutningen beskriver hur Tomas Tvivlaren bekänner Jesus som ”Min Herre och min Gud!” Onekligen verkar det som att Johannes vill få fram att Jesus är Gud och därför förefaller det märkligt för somliga att Johannes förklarar syftet med sitt evangelium så här: …

Intervju med Mikael Tellbe om Jesu gudomlighet

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Eftersom Mikael Tellbe understundom nämns i den stora och långa debatten om huruvida Jesus är Gud eller inte, så har jag ställt ett antal frågor till honom. Mikael Tellbe är lektor i NT vid Örebro Missionsskola och pastor i Filadelfia Örebro. 1. Fanns Jesus som en person innan han föddes som en människa? Det finns ett flertal bibeltexter som tycks förutsätta …