Pastor Christian Mölk | Är Maria viktigare än Bibeln?

När jag först uppmärksammades på att Peter Halldorf i sin fasteblogg skrivit att “Maria är viktigare än Bibeln” och “Något annan mening har inte Bibeln än denna: att ge oss den tro som Maria hade”, reagerade jag först väldigt negativt (läs hela Halldorfs text här: “Ett liv med Gud“).

Som pingstpastor anser jag nämligen att Bibeln är Guds ord och att kommunikationen mellan mig och Gud givetvis ska gå via bön och Bibel, inte genom Maria, och således är alltså Maria inte viktigare för min relation med Gud än vad Bibeln är. Även om det finns mycket positivt inom de allra flesta kristna samfund, så är jag väldigt skeptisk till att företrädare för Pingströrelsen öppnar upp för katolsk och ortodox teologi som inte stämmer överens med Bibeln, såsom exempelvis barndop, helgonbön, eller om man, som jag ansåg i detta fall; upphöjer Maria och förminskar Bibeln.

Men när jag tidigare offentligt reagerat negativt på en del av Peter Halldorfs uttalanden har jag fått kraftig kritik från olika håll och därför tänkte jag nu dra lärdom av tidigare erfarenheter. Istället för att döma på förhand mailade jag Peter och frågade vad han menade. Ofta är det ju lätt att missförstå en text och då kanske det är bra om personen ifråga får förtydliga sig. Som svar fick jag följande:

“Formuleringen som du citerar är kanske tillspetsad, det är dock medvetet. Om du läser vad jag skriver de två veckorna fram till den texten, en serie korta texter om vårt förhållande till Guds ord, hoppas jag det framgår. 

Bibelns text framträder i all sin klarhet först när den förkroppsligas. Det är inkarnationens “princip”. Jag skulle lika gärna kunnat skriva “Paulus är viktigare än Bibeln” eller “Petrus är viktigare är Bibeln”. Alltså, de personer som löst in meningen med Bibelns ord i sina liv talar starkare än själva texten. I dem har Kristus – Ordet – tagit gestalt. Denna intill ytterlighet uppfordrande kallelse är också vår.”

Jag tycker Halldorfs förtydligande är bra och jag håller med om det mesta, även om jag fortfarande är skeptisk till de tidigare formuleringarna. Men förhoppningsvis har jag nu lärt mig lärdomen att inte döma på förhand utan istället så långt det är möjligt, tro gott om andra.

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.