Intervju med Mikael Tellbe om Jesu gudomlighet

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Eftersom Mikael Tellbe understundom nämns i den stora och långa debatten om huruvida Jesus är Gud eller inte, så har jag ställt ett antal frågor till honom. Mikael Tellbe är lektor i NT vid Örebro Missionsskola och pastor i Filadelfia Örebro. 1. Fanns Jesus som en person innan han föddes som en människa? Det finns ett flertal bibeltexter som tycks förutsätta …

Biblisk tidslinje

Christian Mölk Blogg, Media 2 Comments

En tidslinje som jag har gjort över Gamla Testamentet, Nya Testamentet och Kyrkohistorien, gjord i Excel. Inkluderar Bibelns böcker, kristendomen, judendomen och Israels historia. Klicka för att ladda hem: Biblisk Tidslinje.

Gud är Jesus

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

Det är mycket bloggdebatt nu för tiden om huruvida Jesus är Gud eller inte. Jag skulle vilja vända på steken och säga följande; ”Gud är Jesus”. Smaka på de orden ett tag och se vad det skapar för tankar inom dig. Det sticker i ögonen på många att Jesus, en människa, skulle kunna vara Gud. Det sticker i ögonen att …