Apg 1:6-11 – Jesu himmelsfärd

Christian MölkApostlagärningarna Leave a Comment

6 När de nu var samlade frågade de honom: ”Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” 7 Han svarade dem: ”Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: ”Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” 

 • Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?
  • Det judiska folket, och således även Jesus lärjungar, förväntade sig att när Messias kom skulle han befria Israel from romarna och bli kung över Israel (Luk 19:11, Luk 24:21, Joh 6:15).
   • Första gången som Jesus kom till jorden så kom han för att lida och dö för mänskligheten (Mark 10:45).
   • När Jesus kommer tillbaka en andra gång så kommer han att regera som kung över hela världen (Upp 20).
 • Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
  • Jesus säger inte att lärjungarna har fel i sin fråga men betonar att de ska sluta fundera på när Israel kommer att återupprättas och istället fokusera på uppdraget; att vittna om Jesus överallt på jorden.
  • Jesus vill att lärjungarna lyfter blicken och slutar tänka bara på Israel och istället går ut i hela världen och predikar budskapet om Jesus (Matt 28:19, Mark 16:15, Luk 24:47, Joh 17:18).
  • I Gamla Testamentet finns en nära koppling mellan den helige Andes utgjutande och återupprättandet av Israel, så det är därför inte så konstigt att lärjungarna ställer denna fråga efter att Jesus har pratat om den helige Ande (Joel 2:28–3:1).
  • Den ”kraft” som lärjungarna efterfrågar är en politisk och världslig makt, men den kraft som Jesus syftar på är en ”andlig” kraft med ett speciellt syfte: att bli Jesu vittnen och sprida evangeliet över hela jorden.
   • Att vara ett Jesu vittne är inte en order från Jesus utan snarare en effekt av att vara fylld av den helige Ande. Vill man vara ett Jesu vittne bör man således be om att få bli uppfylld av den helige Ande.
  • Apostlagärningarna i stort följer samma geografiska mönster som Jesus här berättar om; Apg 1-7 handlar om evangeliet i Jerusalem, Apg 8-12 handlar om evangeliet i Judeen och Samarien, Apg 13-28 handlar om evangeliet i resten av världen.
   • Man kan tänka sig att lärjungarna hade många invändningar mot de platser Jesus nämnde: i Jerusalem korsfästes Jesus (Mark 10:33), i Samarien bodde judarnas fiendefolk samarierna (Joh 4:9) och vid jordens yttersta gräns bodde hedningar som judarna inte ville ha gemenskap med (Gal 1:12). Jesus utmanar sina lärjungar att förlåta och vända andra kinden till.
 • Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
  • På samma sätt som Jesus lyfte från Oljeberget och försvann bland molnen för att inta sin rättmätiga plats på Guds högra sida (Apg 7:56, Hebr 12:2) så kommer han att komma tillbaka till Oljeberget (Sak 14:4) bland molnen (Dan 7:13, Mark 14:62, Upp 1:7) för att regera även på jorden (Upp 20:4).
  • Lärjungarna hade haft lyxen att få lära känna Jesus personligen, men har nu inte längre denna möjlighet (2 Kor 5:16). Från och med nu får lärjungarna börja lära känna den helige Ande.
  • Det var bättre för lärjungarna att Jesus gick bort bland molnen för då kunde han sända den helige Ande till dem (Joh 16:7). Den helige Ande kommer att lära och påminna lärjungarna allt som Jesus har lärt (Joh 14:26).

Läs resten av Apostlagärningarna från Christian Mölks Bibelkommentarer.

Copyright 2011-2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.