Lukas 2:1-20 – Jesu födelse

Christian MölkLukas Leave a Comment

Lyssna på den här predikan i mp3 format: Lukas 2:1-20 – Julevangeliet.

1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. 3 Alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4 Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit 5 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. 6 När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. 7 Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget. 8 I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 9 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. 10 Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. 11 Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13 Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 14 ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.” 15 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” 16 De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. 17 Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 18 Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. 19 Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.

 • Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas.
  • Augustus (regerade Romarriket 31 f.Kr. till 14 e.Kr.) hette ursprungligen Octavianus och var Julius Caesar adoptivson. Efter att Augustus besegrat Markus Antonius och Cleopatra så blev han Romarrikets i särklass mäktigaste människa vilket bl.a. visar sig i att han var den första romaren som gav sig själv titeln ”kejsare”.
  • Det är ingen slump att Gud väljer att sända sin Son till världen just precis när Augustus är kejsare. Guds timing är perfekt. Det finns många likheter och paralleller mellan kejsar Augustus och Jesus.
   • Efter alla romerska krig och inbördeskrig så införde Augustus ”Pax Romana”; den romerska freden. Enligt ”inskriptionen från Priene” (9 f.Kr.) så sågs Augustus som en ”gud” och ”frälsare” som hade gett ”fred” till hela världen. När denna fred proklamerades så kallades det för ”goda nyheter” (evangelium).
    • ”It seemed good to the Greeks of Asia, in the opinion of the high priest Apollonius of Menophilus Azanitus: “Since Providence, which has ordered all things and is deeply interested in our life, has set in most perfect order by giving us Augustus, whom she filled with virtue that he might benefit humankind, sending him as a savior, both for us and for our descendants, that he might end war and arrange all things, and since he, Caesar, by his appearance  (excelled even our anticipations), surpassing all previous benefactors, and not even leaving to posterity any hope of surpassing what he has done, and since the birthday of the god Augustus was the beginning of the good tidings for the world that came by reason of him” which Asia resolved in Smyrna.” (Priene Inscripton).
    • Det är mot denna bakgrund som Lukas skriver sitt evangelium vilket med största sannolikhet måste ha setts som någon form av uppror av romerska myndigheter. Att åka land och rike runt och proklamera att någon annan än den romerske kejsaren är Gud, Frälsare och Herre var anspråk som den romerske kejsaren knappast kunde tolerera. Det var med andra ord förenat med livsfara att skriva så som Lukas gör i sitt evangelium.
    • Visserligen hade det judiska folket vid denna tid diverse religiösa privilegier tack vare att de kom till Julius Caesars undsättning när han låg risigt till i Egypten. Som tack befriade Julius judarna från romersk militärtjänst och gjorde judendomen till en tillåten religion i det romerska riket (läs mer om detta i Josefus Jewish Antiquities 14:225-227). Det judiska folket fick följa religiösa seder och bruk, även om de flesta romerska medborgare såg på den judiska monoteismen som ateism. Att inte tillbe de grekisk-romerska gudarna, som ansågs skydda Romarriket, sågs som landsförräderi. Dessa religiösa privilegier gällde även för de första kristna, så länge som romarna ansåg att de kristna bara var en judisk sekt, men när alltmer icke-judar blev kristna samt att kristna och judar gick skilda vägar några årtionden efter Jesus så fick de kristna stora problem med den romerska kejsarkulten vilket ledde till att de kristna förföljdes och mördades för att de inte ville tillbe kejsaren eller kalla någon annan än Jesus för Herre. Inte nog med detta, i början av 100-talet kriminaliserades dessutom kristna, det blev alltså olagligt att enbart bekänna sig som kristen.
   • Det lilla värnlösa spädbarnet som föds in i den fattiga judiska familjen i en romersk avkrok står som en parallell till den mäktige romerske kejsaren. Augustus kom med en påtvingad fred, kallades för frälsare, herre och guds son, men Jesus är den riktige Frälsaren som nu kommer till världen för att erbjuda riktig fred, och som dessutom erbjuder detta helt gratis, av nåd.
   • Det är nog ingen slump att Gud väljer just denna tid att sända sin Son till världen. Förutsättningarna för att sprida evangeliet var väldigt fördelaktiga. Det var fred i Romarriket, det gick att snabbt färdas eftersom romarna hade byggt 8000 mil stensatt väg och 32 000 mil övriga vägar, man hade fått igång ett postväsende och det fanns ett internationellt språk (koiné grekiska).
   • Även om den romerske kejsaren Augustus var världens då mäktigaste människa och befallde att ”hela världen skulle skattskrivas”, så var han ändå bara ett verktyg i Guds plan. Profeten Mika hade profeterat om att Messias skulle födas i Bethlehem (Mik 5:2) och genom denna befallning tvingas den gravida Maria bege sig från Nazareth ner till Bethlehem, en resa hon troligtvis inte hade gjort annars.
 • Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien.
  • Att skattskriva var ett effektivt sätt för de romerska myndigheterna att få in pengar från vanligt folk.
  • Den andra skattskrivningen, åtminstone som Lukas nämner, är i Apg 5:37.
  • Att Lukas så tydligt skriver namn på personer och platser visar oss att Lukas evangelium gör anspråk på att ha hänt i verkligheten, det är förankrat i historien. Detta kan te sig naturligt för de flesta troende Bibelläsare, men det finns många som anser att evangeliet om Jesus bara är påhittade sagor.
   • Det finns många olika sorters texter i Bibeln och inte alla gör anspråk på att vara historiska. Exempelvis Psaltaren är poesi och bör inte nödvändigtvis tas bokstavligt. När vi exempelvis läser i Ps 59:10 att Gud är en ”borg”, så förstår vi att Gud egentligen inte är en riktig borg, men vi förstår (förhoppningsvis) vad som är poängen med det poetiska språket; att Gud skyddar oss från våra fiender. Lukas däremot, förankrar sitt evangelium i historien, och vi bör läsa Lukasevangeliet som om det som beskrivs faktiskt har hänt på riktigt.
 • Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande.
  • Galileen ligger norr om Judeen, men man säger ”upp till Judeen” eftersom Judeen låg på en höjd.
  • Avståndet mellan Nazareth och Bethlehem är cirka 13 mil, ungefär lika långt som mellan Linköping och Jönköping eller som mellan Timrå och Örnsköldsvik. Normalt sett tog denna distans ungefär 4 dagar att gå, men med tanke på att Maria var gravid så tog denna resa säkerligen minst en vecka.
  • Maria var inte tvungen att följa med Josef till Bethlehem för att skattskrivas, men troligtvis ville Josef ta bort henne från Nazareth för att undvika onödigt skvaller bland grannar och bekanta om varför Maria var gravid trots att Josef och Maria ännu inte gift sig.
   • Lukas skriver ingenting om alla de eventuella bekymmer som Maria ställdes inför i och med att hon var gravid och ogift, men man kan föreställa sig att detta måste ha varit en väldigt svår personlig tid för Maria, samtidigt som hon förmodligen var väldigt salig och upprymd över det mirakel som pågick.
 • Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget.
  • Många hus i Judeen hade vid denna tid bara ett rum och sen ett stall för djuren i en grotta under huset. Eventuellt är det i ett sådant stall som Josef och Maria övernattar och föder Jesus.
  • Att Lukas skriver ”hon födde sin förstfödde son” visar oss att Maria senare födde fler barn (Matt 13:54-56, Joh 7:5, Gal 1:18–19).
 • I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta.
  • En del menar att det faktum att herdarna var ute om natten med sin hjord visar att Jesus inte kan ha fötts i december eftersom Judeen var för kallt vid den här årstiden. Dock är det är inte helt omöjligt att det vid detta tillfälle var en varm vinter och att herdarna därmed kunde vara ute med sina får. Men normalt sett var herdar ute med sina får mellan mars och oktober.
  • De får som offrades i templet i Jerusalem vallades ofta i Bethlehem så det är inte omöjligt att herdarna för offerlammen nu får träffa Guds offerlamm! (Joh 1:29, Upp 5:6).
  • Herdar var vid denna tid en väldigt föraktad grupp med människor. Tillsammans med de tre vise männen i Matteusevangeliet så utgör de en kontrast av samhällets skala, både hög och låg kom och prisade Jesus när han föddes!
   • Det är nog ingen slump att Gud väljer att annonsera Messias ankomst till företrädare för samhällets lägsta skikt, Jesus säger själv vid ett senare tillfälle: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.” (Luk 10:21)
 • Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.
  • Om jag plötsligt hade sett ett ufo hade nog jag blivit minst sagt lite darrig i knäna, tänk då dessa herdar, som, på riktigt, får se en ängel som lyser av Herrens härlighet. Det är inte så konstigt att de blir förskräckta och skräckslagna. Men som tur är för herdarna så kommer ängeln med ”goda nyheter”. Budskapet om Jesus är någonting positivt för alla människor och vi har ingenting att frukta.
  • Ängelns budskap är onekligen väldigt likt det budskap som det romerska imperiet försökte förmedla om kejsar Augustus. Skillnaden är bl.a. att Augustus kommer med vapen i hand och tvingar på folket en fred samtidigt som han kräver dem på deras pengar och tvingar dem att bekänna kejsaren som gud och Herre. Jesus kommer som en tjänare och erbjuder nåd och frid åt alla som önskar syndernas förlåtelse.
  • Frälsare betyder ”räddare” och syftar framförallt på att Jesus är den som genom sin död på korset räddar oss från synd. Alla människor kan bli frälsta från synden och alla som tror på Jesus kommer att bli det (1 Joh 2:2, Joh 3:16–17).
   • Ordet ”frälsare” finns faktiskt i Jesus namn. Jesus heter ”Yeshua” på hebreiska vilket är en hopslagning av de två orden ”yhwh” (Gud) och ”frälsare”. Jesus namn är alltså ”Gud frälser”.
  • Davids stad är Bethlehem (1 Sam 17:12) och profeten Mika profeterade om att Messias skulle komma från Bethlehem (Mik 5:2).
  • Messias är hebreiska och betyder ”den smorde” på svenska och ”Kristus” på grekiska.
   •  Bibelns tid smorde man en ny kung eller en ny överstepräst med olja när han installerades, ungefär på samma sätt som när vi idag kröner någon till kung (2 Sam 5:3). Jesus är ”den smorde” både i avseende av att han är kung och att han är överstepräst.
   • Det judiska folket hade länge väntat på att ”den smorde” skulle komma och ”rädda” sitt folk (Dan 9:25).
  • Herren är en av de starkaste bekännelserna om Jesus som finns: “Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.” (Rom 10:9)
   • Där det står ”Herren” på svenska står det ”kyrios” i den grekiska grundtexten. Kyrios kan främst syfta på 4 olika saker; “Yahweh (=Gud), “en ägare”, “en chef” och “herre” (som i “sir” på engelska). På Bibelns tid så uttalade man vanligtvis inte Guds namn “yhwh”. När det stod yhwh i Skriften så läste man “Adonaj” istället. Adonaj är hebreiska och betyder “herre” på samma sätt som “kyrios” betyder “herre” på grekiska. Väldigt ofta syftar ”Herren” på ”Gud” när det används som en titel till Jesus. Detta ser man om man undersöker citat från Gamla Testamentet som används om Jesus i Nya Testamentet. Exempelvis så citerar Markus Jesaja 40:3 när han beskriver Jesus såsom ”Herren” i Markus 1:3. Men i Jesaja 40:3 står det i grundtexten ”yhwh” där Markus skriver ”Herren”.
 • Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”
  • Kontrasten är stor när en mäktig och pampig änglakör sjunger ära till Gud för att ett litet spädbarn har blivit fött. Gud använder ofta något skört och litet för att få sin vilja igenom för då måste alla som bevittnar inse att det var Gud som gjorde det eller som Paulus skriver i 2 Kor 4:7: “Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.”
   • På samma sätt kan Gud använda även dig för att uträtta stordåd. Även om du är liten och svag i jämförelse med det uppdrag du får, så kan Gud göra mirakler genom dig om du träder in i hans tjänst. Men glöm då inte bort att alltid ge äran åt Gud.
 • När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.
  • Återigen blir kontrasten tydlig! Herdarna har precis hört änglarna prisa Gud för att en Frälsare är född och nu finner de denne Messias och Herre i en ”krubba”.
   • En krubba var en träställning för att utfodra allehanda djur. Krubban var lite upphöjd för att skydda fodret från djurens omkringliggande spillning.
   • Denne mäktige Messias som ska frälsa hela världen visar sig alltså vara ett litet skört spädbarn som ligger i en utfodringsställning omgiven av skit!
  • Det är hedervärt av herdarna att de inte vände i dörren när de såg denna fattiga och oglamorösa syn.
   • Vi människor vill ofta uttrycka vår tro med pampiga och fina kyrkor, med fantastiska trosbekännelser eller med pompösa titlar, men Gud har aldrig begärt detta av oss. Det Gud vill av oss är att vi älskar Gud av hela vårt hjärta och vår medmänniska som oss själva, då uppfyller vi de krav Gud ställer (Luk 10:27).
 • Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
  • Det är skillnad på att ”förundra” och att ”bevara”. Maria är en förebild för alla troende i och med att hon inte alltid förstod allt om Jesus men hon bevarade det ändå i sitt hjärta.
  • På samma sätt som Maria så bör vi som är Jesus lärjungar idag fortsätta att ”bevara” och ”begrunda” allt som Jesus gör. Vi läser om Jesus i evangelierna och tar till oss av allt som skrivs om honom och funderar, ber och tänker på vad Jesus gjorde och vad det betyder för oss idag.

 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från 
Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.