Den fria församlingen

Christian MölkBibelsamtal 1 Comment

BibelsamtalAtt vara en ”fri” församling innebär att varje enskild församling utgör Kristi kropp i dess fullhet, samtidigt som man är en del av den universella församlingen och samarbetar med andra lokala församlingar. Det finns varken något samfundsväsen eller statlig myndighet som står över församlingen, utan Jesus är församlingens huvud och varje lokal församling leds och finansieras av dess egna medlemmar som själv väljer sin egen pastor. I varje församling behöver det insättas ett lokalt ledarskap, som har ansvar för den ”hjord” som finns på plats. Den fria församlingen består av alla som frivilligt blivit en medlem i Kristi kropp och anslutit sig genom tro och dop. Varje enskild medlem är en ”präst” i Guds rike och har därför möjlighet till direkt kontakt med Gud. Alla medlemmar har rätt att säga sin åsikt och tillsammans lyssna in Guds vilja. Alla medlemmar är tillsammans Kristi kropp och ska kroppen fungera som det är tänkt behöver alla vara mer eller mindre aktiverade. Vid svåra frågor möts företrädare för olika församlingar för att samtala, vittna, be och studera Bibeln tillsammans i syfte att komma överens om en gemensam ståndpunkt. När någon församling lider eller har det svårt hjälper de andra församlingarna till med de tillgångar man har.

Bibelord

1 Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.” (1 Pet 5:1–3)

23 I varje församling utsåg de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på.” (Apg 14:23)

17 Från Miletos skickade han bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste [presbyteros]. … 28 Ge akt på er själva och hela den hjord där den helige Ande har satt er som ledare [episkopos], till att vara herdar [pastor] för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” (Apg 20:17, 28)

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” (1 Pet 2:9)

21 Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig.” (Joh 17:21)

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.” (Ef 4:3–6)

Samtalsfrågor

  1. Vad är det för skillnad på en fri församling och en statskyrka?
  2. Hur ska man bestämma saker i en fri församling?
  3. Är det någon skillnad på präst [presbyteros], pastor/herde [poimaino] och biskop [eposikopos] eller är det synonyma ord för en församlings andliga ledarskap?
  4. Varför räknar vi inte barnen som medlemmar i församlingen?
  5. Vilken relation bör en fri församling ha till övriga församlingar runtomkring och till den världsvida kristenheten?

Fler intressanta bibelord

Apg 15

Dela

Comments 1

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.