Markus 10:46-52 – Jesus botar den blinde Bartimeus

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

46 De kom till Jeriko. Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. 47 Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” 48 Många sade till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” 49 Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom!” Man gjorde det och sade till den blinde: ”Var vid gott mod. Stig upp! Han kallar på dig.” 50 Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, 51 och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” 52 Jesus sade: ”Gå, din tro har frälst dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. 

 • De kom till Jeriko.
  • När Lukas beskriver samma händelse så skriver han att detta skedde när Jesus ”var på väg ut ur Jeriko” (Luk 18:35), inte in i Jeriko. Vem av dem har rätt?
  • Det är mycket möjligt att båda har rätt eftersom arkeologiska utgrävningar visar att det faktiskt fanns två Jeriko; ett äldre och ett nyare romerskt. Alltså kan Bartimeus ha befunnit sig mellan dessa och då har i så fall båda författare rätt.
 • Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!”
  • Kung David fick ett löfte av Gud om att Messias skulle komma ur hans släkt (2 Sam 7:8–16).
   • När Bartimeus använder denna titel om Jesus visar han att han tror att Jesus är Israels Messias.
 • Många sade till honom strängt att han skulle tiga.
  • Bartimeus är en ypperligt bra förebild på en god bedjare eftersom han inte gav upp när folk runtomkring sa åt honom att vara tyst och ropade ännu högre när folk inte ville leda honom till Jesus.
 • Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”
  • Även om det var uppenbart för Jesus att Bartimeus var blind och ville få sin syn tillbaka så vill Jesus att Bartimeus själv skulle be om detta. Jesus tränger sig inte på utan botar de sjuka som kommer till honom.
 • Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” Jesus sade: ”Gå, din tro har frälst dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. ”
  • Bartimeus var blind men kunde ändå se att Jesus var Messias och därför blev han både helad och frälst.
  • Bartimeus är en väldigt bra förebild på hur en Jesu lärjunge ska vara:
   • När Bartimeus fick höra talas om Jesus ropade han ivrigt på Jesu förbarmande och struntade i att folk runtomkring försökte hindra honom.
   • Bartimeus insåg sin egen otillräcklighet och bad Jesus om hjälp.
   • Bartimeus bekände inför alla att Jesus är Messias.
   • När Jesus hade tagit emot Bartimeus började han genast följa Jesus på vägen.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.