Pastor Christian Mölk | Gideon | Page: 2
Currently viewing the tag: "Gideon"

9 Den natten sade Herren till Gideon: ”Stå upp och gå ner mot lägret, ty jag har givit det i din hand. 10 Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura 11 och hör vad man säger där. Då skall du få mod att dra ner mot lägret.” Han gick då med sin tjänare Pura ner till förposterna i lägret. 12 Och midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningarna låg där i dalen, talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand.

13 När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sade: ”Jag hade en dröm, och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det, så att det föll och vändes upp och ner, och tältet blev liggande.” 14 Då svarade den andre: ”Detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joas sons, svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand.”

15 När Gideon hörde denna dröm och uttydningen av den föll han ner och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sade: ”Stå upp, Herren har gett midjaniternas läger i er hand.” 

 • Men om du är rädd för att dra ner, gå då ner till lägret med din tjänare Pura och hör vad man säger där. Då skall du få mod att dra ner mot lägret.”
  • I Dom 6:14–16 så sände inte bara Gud Gideon utan han lovade också att vara med Gideon. Här ser vi detta i praktiken.
  • När Gud kallar till ett livsfarligt uppdrag så lämnar han oss inte ensamma utan han fortsätter att vägleda oss.
 • När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sade: ”Jag hade en dröm, och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det, så att det föll och vändes upp och ner, och tältet blev liggande.”
  • Korn var fattiga människors mat och kornbrödkakan symboliserade det förtryckta och fattiga Israel.
  • Tidigare har Gideon varit osäker på sin kallelse och därför bett om bekräftelse, men denna gång är det inte Gideon som ber om detta utan Gud som i sin barmhärtighet ger honom detta.
   • Totalt bekräftar Gud Gideons kallelse så mycket som fyra gånger!
   • Förmodligen var Gideon en väldigt osäker person som behövde denna extra trygghet.
  • När man går ut i strid är det säkert lätt att inbilla sig att den fiende man möter är mycket modigare och starkare än man själv är, men ofta är detta en inbillning. Midjaniterna var även de rädda och osäkra.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

1 Tidigt följande morgon drog Jerubbaal, det vill säga Gideon, i väg med allt folket som följde honom, och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, på slätten mot Morehöjden.

2 Herren sade till Gideon: ”Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig. 3 Meddela nu folket: Den som är förskräckt och rädd, må vända om och skynda sig från Gileads berg.” Då vände 22 000 man av folket tillbaka, och bara 10 000 stannade kvar.

4 Men Herren sade till Gideon: ”Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet, så skall jag där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig: ’Denne skall gå med dig’, så skall han gå med dig. När jag säger till dig: ’Denne skall inte gå med dig’, så skall han inte gå med.” 5 Så förde han folket ner till vattnet. Och Herren sade till Gideon: ”Alla som läppjar av vattnet som hunden gör, dem skall du skilja ut från dem som faller ner på knä för att dricka.” 6 Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. 7 Herren sade då till Gideon: ”Med de trehundra män som har läppjat av vattnet skall jag rädda er och ge midjaniterna i din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt.” 8 Då tog hans folk till sig de övrigas matförråd och deras horn, och därefter lät han de övriga israeliterna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll endast de trehundra männen. Och midjaniternas läger hade han nedanför sig på slätten. 

 • Herren sade till Gideon: ”Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig.
  • Gideons armé på 32.000 pers var betydligt mindre än midjaniternas armé på 135.000 (Dom 8:10), men även om den var liten så var den ändå för stor för Gud.
   • Om Gideon hade haft en större armé än midjaniterna och sen vunnit segern så hade han kunnat ta åt sig äran för segern.
   • Om Gideon hade besegrat midjaniterna med en armé på 32.000 så kunde folk hävda att Gideon var ett militär-strategiskt geni. Det har hänt förr att en liten armé vunnit över en stor armé tack vare en bra general.
   • Men Gud vill inte att det ska råda några som helst tvivel om att segern beror på Israels Gud, och inte på Gideons många soldater. Genom att förminska Gideons armé till löjeväckande proportioner bevisar Gud att det är Han som vinner segern åt Israel.
  • Det finns många Bibelord på detta tema: 
   • ”En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft.” (Ps 33:16)
   • ”Då sade han till mig: ”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” (Sak 4:6)
   • ”Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn.” (Ps 20:8)
 • Men Herren sade till Gideon: ”Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet, så skall jag där göra ett urval bland dem åt dig.
  • Trots att Gideons armé just minskat från 32.000 till 10.000 så är de fortfarande för många! Nu vill Gud förminska armén ytterligare så att de bara blir ynka 300 personer.
  • Ibland kan storleken och antalet vara ett hinder för Gud. Är vi tillräckligt många kan vi göra ett fantastiskt kyrkligt arbete o samhället, men ju duktigare vi själva blir, desto svårare är det att till fullo låta Gud arbeta.
 • Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten.
  • Kanske var det så att de som hade druckit vatten från handen var bättre soldater än de som fallit ner på knä eftersom de fortfarande hade uppsikt när de drack vatten.
   • Gud lät alltså först de rädda israelerna bege sig hem och därefter lät Gud de orutinerade soldaterna bege sig hem.
   • På samma sätt kan vi idag lära oss att om vi vill aktivt tjäna Gud ska vi inte vara rädda för fienden utan istället fokusera på uppgiften.
  • När Israels armé till slut bara var 300 personer, så var den plötsligt nere på bara 1% av vad den ursprungligen var.
   • Detta innebär att varje israel personligen behöver klara av drygt 400 midjaniter för att vinna striden.
   • Nu var Gideon och hans pyttelilla armé så illa tvungna att förtrösta på Gud. 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

36 Och Gideon sade till Gud: ”Om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, så som du har lovat, 37 se då här. Jag lägger denna avklippta ull på tröskplatsen. Om det kommer dagg endast på ullen, medan marken förblir torr, då vet jag att du genom min hand skall rädda Israel, så som du har lovat.” 38 Och det skedde så. När han tidigt följande morgon kramade ur ullen, kunde han pressa ut så mycket dagg ur den att en skål blev full med vatten. 39 Men Gideon sade till Gud: ”Må din vrede inte brinna mot mig, om jag talar än en gång. Låt mig få försöka bara en gång till med ullen. Gör nu så att endast ullen förblir torr, medan det kommer dagg överallt på marken.” 40 Gud gjorde så den natten. Endast ullen var torr, medan det hade kommit dagg överallt på marken. 

 • Om du verkligen vill rädda Israel genom min hand, så som du har lovat, se då här.
  • Gideon ber Gud om ännu ett tecken på att Gud är med honom.
  • Det är lätt att förstå att Gideon ville ha en bekräftelse på sin kallelse, men nu är det andra gången han ber om ett tecken. Det här visar oss att Gideons tro fortfarande är svag och att han även var velig.
 • Vad kan vi lära oss av ullen?
  • Det är inte fel att fråga Gud om en bekräftelse om du får ett stort uppdrag eller om du står inför ett nytt stort steg, men det kan vara fel att göra som Gideon gjorde här.
   • Om det är något man inte vill göra, då hittar man på något helt ologiskt som Gud ska göra:
    • “Om någon sätter in 322 000 kr på mitt konto imorgon kl. 13.00 då vet jag att det är din vilja Gud”. ”Du kan ju göra det Gud… Inget är ju omöjligt för dig”.
    • Och om det är något man vill göra, då hittar man på något lätt som Gud ska göra:
     • “När jag kör till Stockholm på torsdag så ska en röd bil köra om mig, då vet jag att det är din vilja Gud”.
  • Gideons uppdrag var stort och Gud var barmhärtig mot Gideon.
   • Man får komma ihåg att Gideon var en fattig och enkel människa med dåligt självförtroende som blev kallad av Gud att leda en armé i ett krig som handlade om nationens överlevnad.
   • Även om Gideon hade en svag tro, så är det fortfarande bättre än att inte ha någon tro alls.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

33 Midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger i Jisreels dal. 34 Men Herrens Ande kom över Gideon. Han stötte i hornet, och abiesriterna samlades och följde honom. 35 Han sände omkring budbärare i hela Manasse, så att också de samlades och följde honom. Han sände även budbärare till Aser, Sebulon och Naftali, och de kom upp för att möta dem. 

 • Midjaniterna och ännu fler folk samlar ihop en armé
  • Förmodligen samlar sig nu Israels fiender för att slutgiltigt krossa Israel.
  • Detta visar oss vilken perfekt timing Gud har; i precis rätt tid så kallar Gud Gideon att leda Israel.
 • Herrens Ande kom över Gideon
  • På Gamla Testamentets tid så uppfyllde Gud vissa utvalda personer med sin Ande, för att ge dem kraft att utföra ett speciellt uppdrag.
  • I det nya förbundet så har Gud lovat att uppfylla alla med sin helige Ande:
   • “Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.” (Joel 2:28–29)

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

25 Den natten sade Herren till honom: ”Tag den tjur som tillhör din far, och den andra sjuåriga tjuren. Riv sedan ner det baalsaltare som tillhör din far, och hugg sönder Aseran som står intill det. 26 Bygg ett altare åt Herren, din Gud, överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Tag sedan den andra tjuren och offra den till brännoffer på resterna av Aseran som du skall hugga sönder.” 27 Då tog Gideon med sig tio av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han det inte på dagen utan på natten. 28 När männen i staden tidigt följande morgon steg upp, se, då låg Baals altare nerbrutet, Aseran intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. 29 Då sade de till varandra: ”Vem har gjort detta?” När de undersökte saken och hörde sig för, fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. 30 Då sade männen i staden till Joas: ”För ut din son. Han måste dö, för han har brutit ner Baals altare och huggit sönder Aseran som stod intill det.” 31 Men Joas svarade alla som stod omkring honom: ”Vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak skall bli dödad före nästa morgon. Är Baal Gud, så kan han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare.” 32 Därför kallade man Gideon från den dagen Jerubbaal, för man sade: ”Baal må utföra sin sak mot honom, eftersom han har brutit ner Baals altare.” 

 1. Riv sedan ner det baalsaltare som tillhör din far, och hugg sönder Aseran som står intill det.
  1. ”Baal” var en kananeisk fruktbarhetsgud och namnet kan översättas till ”herre”.
   1. Baalsdyrkan var ett återkommande problem för Israels folk som frestades av de omkringliggande folkens avgudadyrkan.
   2. Elia utmanar Baals profeter i 1 Kung 18.
  2. ”Asera” var en kvinnlig gudom som enligt kananeisk tro var gift med den kananeiska guden El.
 2. Där Gideon bodde så tillbad man både Gud och Baal.
  1. Detta tror jag är ett av Djävulens trick. Djävulen försöker inte alltid få oss att sluta tillbe Gud, han vill istället få oss att tillbe något annat också.
  2. Jesus varnar oss och säger. “Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” (Matt 6:24)
  3. Vi kristna behöver se till så att Gud alltid är viktigast i våra liv och att vi inte dyrkar något annat än Gud.
 3. Det första som Gud ger Gideon i uppdrag, det är att göra sitt eget hus rent. Tidigare i texten så klagade Gideon på att saker och ting inte var som förr, att Gud hade lämnat Israel och att han ville ha en förändring. Men för att förändringen skulle kunna ske, var Gideon först själv tvungen att förändras.
  1. Jag tror att vi är många i Sverige idag som längtar efter att få se mer av Gud och att en stor väckelse ska bryta ut, men kanske är det så att Gud först vill att vi själva behöver gå igenom en prövning och förändras.
  2. Innan den här byn skulle börja tillbe Gud så skulle de riva ner Baals altare. Inte för att det inte går att tillbe Gud på samma plats som ett hedniskt altare, utan för att vi ofta inte vill då.
   1. På samma sätt så kan det finnas saker i våra liv idag som står i vägen för oss när vi tillber Gud. Kanske har du svårt att tillbe Gud? Kanske finns det något i ditt liv som är viktigare än Gud? Du behöver i så fall fråga Gud om det är något som du behöver omvända dig ifrån.
 4. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han det inte på dagen utan på natten.
  1. En förklaring till att Gideon väntade till natten med att riva ner altaret kan ju vara det mest uppenbara; att han var feg. Men det är trots allt bättre att lyda Gud fegt, än att inte lyda Gud alls.
  2. En annan tolkning är att det inte spelar någon roll hur man utför Guds befallning, så länge som man gör det. Om Gud ger dig ett uppdrag så får du själv bestämma hur du vill genomföra det. Det står ju ingenstans att Gud klagade på Gideon för att han väntade till natten.
 5. När de undersökte saken och hörde sig för, fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det.
  1. I de hårda tider som Israel befann sig i så blev Baal väldigt viktig för dem, de hade förmodligen tillbett Baal ännu mer nu när midjaniterna bråkade med dem.
  2. När Gideon förstör Baals altare blir byborna arga, men man kan fråga sig varför de inte blev arga när de byggde Baals altare.
 6. Han måste dö
  1. Eftersom Gideon rivit ner Baals altare så vill nu folket döda Gideon.
  2. Gideons far ger dock folket ett logiskt argument; om nu Baal har något emot att hans altare blir förstört så får han väl själv göra något åt saken. Annars är han ju knappast värd att tillbes.
  3. Enligt en gammal historia så utspelade sig något liknande i Söderhavet på 1800-talet. En stamhövding hade blivit kristen så han samlade folket och alla gudastatyer. Han sa till statyerna att han nu tänkte förstöra dem och om de ville så kunde de springa därifrån. Ingen sprang iväg så hövdingen förstörde alla gudar och folket blev kristet.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

Domarboken 6:1-24 – Gud kallar Gideon – 22:38.

Domarboken 6 – Gud kallar Gideon (version 2 – 2019-03-03) – 35:56.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.