Dom 6:25-32 – Gideon river ner Baals altare

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

25 Den natten sade Herren till honom: ”Tag den tjur som tillhör din far, och den andra sjuåriga tjuren. Riv sedan ner det baalsaltare som tillhör din far, och hugg sönder Aseran som står intill det. 26 Bygg ett altare åt Herren, din Gud, överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Tag sedan den andra tjuren och offra den till brännoffer på resterna av Aseran som du skall hugga sönder.” 27 Då tog Gideon med sig tio av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han det inte på dagen utan på natten. 28 När männen i staden tidigt följande morgon steg upp, se, då låg Baals altare nerbrutet, Aseran intill var sönderhuggen och den andra tjuren var offrad som brännoffer på det nya altaret. 29 Då sade de till varandra: ”Vem har gjort detta?” När de undersökte saken och hörde sig för, fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det. 30 Då sade männen i staden till Joas: ”För ut din son. Han måste dö, för han har brutit ner Baals altare och huggit sönder Aseran som stod intill det.” 31 Men Joas svarade alla som stod omkring honom: ”Vill ni utföra Baals sak? Vill ni komma honom till hjälp? Den som utför hans sak skall bli dödad före nästa morgon. Är Baal Gud, så kan han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare.” 32 Därför kallade man Gideon från den dagen Jerubbaal, för man sade: ”Baal må utföra sin sak mot honom, eftersom han har brutit ner Baals altare.” 

 1. Riv sedan ner det baalsaltare som tillhör din far, och hugg sönder Aseran som står intill det.
  1. ”Baal” var en kananeisk fruktbarhetsgud och namnet kan översättas till ”herre”.
   1. Baalsdyrkan var ett återkommande problem för Israels folk som frestades av de omkringliggande folkens avgudadyrkan.
   2. Elia utmanar Baals profeter i 1 Kung 18.
  2. ”Asera” var en kvinnlig gudom som enligt kananeisk tro var gift med den kananeiska guden El.
 2. Där Gideon bodde så tillbad man både Gud och Baal.
  1. Detta tror jag är ett av Djävulens trick. Djävulen försöker inte alltid få oss att sluta tillbe Gud, han vill istället få oss att tillbe något annat också.
  2. Jesus varnar oss och säger. “Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” (Matt 6:24)
  3. Vi kristna behöver se till så att Gud alltid är viktigast i våra liv och att vi inte dyrkar något annat än Gud.
 3. Det första som Gud ger Gideon i uppdrag, det är att göra sitt eget hus rent. Tidigare i texten så klagade Gideon på att saker och ting inte var som förr, att Gud hade lämnat Israel och att han ville ha en förändring. Men för att förändringen skulle kunna ske, var Gideon först själv tvungen att förändras.
  1. Jag tror att vi är många i Sverige idag som längtar efter att få se mer av Gud och att en stor väckelse ska bryta ut, men kanske är det så att Gud först vill att vi själva behöver gå igenom en prövning och förändras.
  2. Innan den här byn skulle börja tillbe Gud så skulle de riva ner Baals altare. Inte för att det inte går att tillbe Gud på samma plats som ett hedniskt altare, utan för att vi ofta inte vill då.
   1. På samma sätt så kan det finnas saker i våra liv idag som står i vägen för oss när vi tillber Gud. Kanske har du svårt att tillbe Gud? Kanske finns det något i ditt liv som är viktigare än Gud? Du behöver i så fall fråga Gud om det är något som du behöver omvända dig ifrån.
 4. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden, gjorde han det inte på dagen utan på natten.
  1. En förklaring till att Gideon väntade till natten med att riva ner altaret kan ju vara det mest uppenbara; att han var feg. Men det är trots allt bättre att lyda Gud fegt, än att inte lyda Gud alls.
  2. En annan tolkning är att det inte spelar någon roll hur man utför Guds befallning, så länge som man gör det. Om Gud ger dig ett uppdrag så får du själv bestämma hur du vill genomföra det. Det står ju ingenstans att Gud klagade på Gideon för att han väntade till natten.
 5. När de undersökte saken och hörde sig för, fick de veta att Gideon, Joas son, hade gjort det.
  1. I de hårda tider som Israel befann sig i så blev Baal väldigt viktig för dem, de hade förmodligen tillbett Baal ännu mer nu när midjaniterna bråkade med dem.
  2. När Gideon förstör Baals altare blir byborna arga, men man kan fråga sig varför de inte blev arga när de byggde Baals altare.
 6. Han måste dö
  1. Eftersom Gideon rivit ner Baals altare så vill nu folket döda Gideon.
  2. Gideons far ger dock folket ett logiskt argument; om nu Baal har något emot att hans altare blir förstört så får han väl själv göra något åt saken. Annars är han ju knappast värd att tillbes.
  3. Enligt en gammal historia så utspelade sig något liknande i Söderhavet på 1800-talet. En stamhövding hade blivit kristen så han samlade folket och alla gudastatyer. Han sa till statyerna att han nu tänkte förstöra dem och om de ville så kunde de springa därifrån. Ingen sprang iväg så hövdingen förstörde alla gudar och folket blev kristet.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.