Dom 7:1-8 – Gideons armé är för stor

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

1 Tidigt följande morgon drog Jerubbaal, det vill säga Gideon, i väg med allt folket som följde honom, och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, på slätten mot Morehöjden.

2 Herren sade till Gideon: ”Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig. 3 Meddela nu folket: Den som är förskräckt och rädd, må vända om och skynda sig från Gileads berg.” Då vände 22 000 man av folket tillbaka, och bara 10 000 stannade kvar.

4 Men Herren sade till Gideon: ”Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet, så skall jag där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig: ’Denne skall gå med dig’, så skall han gå med dig. När jag säger till dig: ’Denne skall inte gå med dig’, så skall han inte gå med.” 5 Så förde han folket ner till vattnet. Och Herren sade till Gideon: ”Alla som läppjar av vattnet som hunden gör, dem skall du skilja ut från dem som faller ner på knä för att dricka.” 6 Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. 7 Herren sade då till Gideon: ”Med de trehundra män som har läppjat av vattnet skall jag rädda er och ge midjaniterna i din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt.” 8 Då tog hans folk till sig de övrigas matförråd och deras horn, och därefter lät han de övriga israeliterna gå hem, var och en till sitt tält. Han behöll endast de trehundra männen. Och midjaniternas läger hade han nedanför sig på slätten. 

 • Herren sade till Gideon: ”Folket som följer dig är för talrikt för att jag skulle vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel skulle då kunna berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har räddat mig.
  • Gideons armé på 32.000 pers var betydligt mindre än midjaniternas armé på 135.000 (Dom 8:10), men även om den var liten så var den ändå för stor för Gud.
   • Om Gideon hade haft en större armé än midjaniterna och sen vunnit segern så hade han kunnat ta åt sig äran för segern.
   • Om Gideon hade besegrat midjaniterna med en armé på 32.000 så kunde folk hävda att Gideon var ett militär-strategiskt geni. Det har hänt förr att en liten armé vunnit över en stor armé tack vare en bra general.
   • Men Gud vill inte att det ska råda några som helst tvivel om att segern beror på Israels Gud, och inte på Gideons många soldater. Genom att förminska Gideons armé till löjeväckande proportioner bevisar Gud att det är Han som vinner segern åt Israel.
  • Det finns många Bibelord på detta tema: 
   • ”En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft.” (Ps 33:16)
   • ”Då sade han till mig: ”Detta är Herrens ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” (Sak 4:6)
   • ”Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn.” (Ps 20:8)
 • Men Herren sade till Gideon: ”Folket är fortfarande för talrikt. För ner dem till vattnet, så skall jag där göra ett urval bland dem åt dig.
  • Trots att Gideons armé just minskat från 32.000 till 10.000 så är de fortfarande för många! Nu vill Gud förminska armén ytterligare så att de bara blir ynka 300 personer.
  • Ibland kan storleken och antalet vara ett hinder för Gud. Är vi tillräckligt många kan vi göra ett fantastiskt kyrkligt arbete o samhället, men ju duktigare vi själva blir, desto svårare är det att till fullo låta Gud arbeta.
 • Då visade det sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var trehundra män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten.
  • Kanske var det så att de som hade druckit vatten från handen var bättre soldater än de som fallit ner på knä eftersom de fortfarande hade uppsikt när de drack vatten.
   • Gud lät alltså först de rädda israelerna bege sig hem och därefter lät Gud de orutinerade soldaterna bege sig hem.
   • På samma sätt kan vi idag lära oss att om vi vill aktivt tjäna Gud ska vi inte vara rädda för fienden utan istället fokusera på uppgiften.
  • När Israels armé till slut bara var 300 personer, så var den plötsligt nere på bara 1% av vad den ursprungligen var.
   • Detta innebär att varje israel personligen behöver klara av drygt 400 midjaniter för att vinna striden.
   • Nu var Gideon och hans pyttelilla armé så illa tvungna att förtrösta på Gud. 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.