Pastor Christian Mölk | Gideon
Currently viewing the tag: "Gideon"

28 Så blev Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte inte mer sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon levde. 29 Men Jerubbaal, Joas son, begav sig hem och stannade där. 30 Gideon hade sjuttio egna söner, ty han hade många hustrur. 31 Han hade en bihustru i Sikem, och hon födde honom också en son, som han gav namnet Abimelek. 32 Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra.

33 När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig. 34 Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring. 35 Inte heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort mot Israel. 

 • Så blev Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte inte mer sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon levde.
  • Precis som Gud hade lovat så blev Gideons krig en succé!
   • Midjan var totalt besegrat och Israel som nation var mycket starkare.
   • Gud hade gjort sin del i avtalet.
   • Om Gud lovar någonting så kan vi lita på hans löften, Gud sviker inte.
  • För Gideons personliga del så blev dock slutet ett andligt misslyckande.
   • För det första så leder Gideons guld-efod till avgudadyrkan.
   • För det andra så tar sig Gideon många hustrur, något som i Gamla Testamentet i stort sett alltid slutar i elände och som Paulus avråder ifrån (1 Tim 3:2).
 • Abimelek
  • Även om Gideon onekligen sagt att han inte ville bli kung, så agerade han som en kung. När Gideon får en son namnger han honom ”Abimelek” som betyder ”far är kung”.
 • Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra.
  • När Gideon så småningom dör så dör han vid en hög ålder.
   • Gideon började bra tillsammans med Gud.
    • Då var han fattig och beroende av Gud.
    • Nu var han rik och klarade sig själv.
   • Ibland är det lättare att leva för Gud när man är fattig och har det dåligt.
    • Ur ett andligt perspektiv kan det vara helt förödande att bli rik och ha det gott ställt.
  • För att Gideon skulle minnas Gud och allt Gud hade gjort i hans liv var han tvungen att se tillbaka.
   • Jag tror många troende känner igen sig i detta. Men jag tror inte att det är Guds mening med våra liv att vår andliga höjdpunkt är när vi är 20 år.
   • Jag tror att Gud vill använda oss mer och mer ju äldre och erfarnare vi blir.
   • Mitt tips till dig är att om Gud leder dig till stora framgångar, fortsätt vara en enkel människa även efter segern.
 • När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig.
  • Efter att Gideon hade dött så föll Israel tillbaka till avgudadyrkan igen. Detta är i linje med den tragiska cykeln i Domarboken (Dom 2:19).
  • ”Baal-Berit” betyder ”förbundets herre”, vilket visar att israeliterna såg Baal som sin förbundsgud.
  • Detta visar oss att vi alla är beroende av Guds helige Ande för att kunna stanna kvar hos Gud.
   • Gideon blev fylld med Guds Ande och fick kraft att agera enligt Guds vilja, men så småningom verkar hans hängivenhet ha minskat.
   • Israels folk, som inte blev fyllda med Guds Ande föll tillbaka till avgudadyrkan så fort Gideon var död.
   • Paulus uppmanar alla troende att ”uppfyllas av Anden” (Ef 5:18) och att ”vandra i Anden” (Gal 5:16), vilket jag tror är nödvändigt för att kunna leva ett hängivet liv för Gud. Vi behöver gång på gång uppfyllas av Guds Ande. 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

22 Israeliterna sade till Gideon: ”Härska du över oss, och sedan också din son och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand.” 23 Men Gideon svarade dem: ”Jag skall inte härska över er, och min son skall inte heller härska över er, utan Herren skall härska över er.” 24 Gideon sade vidare till dem: ”En sak begär jag av er: Att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte.” Fienderna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. 25 De svarade: ”Dem ger vi dig gärna.” De bredde ut ett klädesplagg, och var och en kastade där den öronring han hade fått som byte. 26 Och guldringarna som han hade begärt vägde 1 700 siklar i guld, detta förutom de halsprydnader, örhängen och de purpurröda kläder som de midjanitiska kungarna hade burit och förutom de kedjor som hade suttit kring halsen på deras kameler. 27 Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den, och den blev en snara för Gideon och hans hus. 

 • Israeliterna sade till Gideon: ”Härska du över oss, och sedan också din son och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand.” 23 Men Gideon svarade dem: ”Jag skall inte härska över er, och min son skall inte heller härska över er, utan Herren skall härska över er.”
  • Längtan efter en kung var stor bland Israels folk redan på Gideons tid.
   • Först hundratals år senare får Israel Saul som sin första kung (1 Sam 8ff).
  • Gideon vägrar bli Israels kung.
   • Det var rätt av Gideon att inte vilja bli kung, eftersom Gud var Israels kung (1 Sam 8:7, 1 Sam 12:12).
   • Gideon är ödmjuk i sina ord, men tyvärr inte lika ödmjuk i sina handlingar.
    • Gideon säger att han inte vill bli kung, men agerar ändock som en kung.
  • Jag tror det är ett väldigt mänskligt beteende att vilja ha en ”kung” över sig.
   • I den kristna församlingen så är det Jesus som är vår kung.
   • Pastorer och andra ledare finns till för att leda, hjälpa och betjäna de troende i deras relation med Gud, men aldrig att ”regera” över.
 • Gideon sade vidare till dem: ”En sak begär jag av er: Att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte.” Fienderna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. 25 De svarade: ”Dem ger vi dig gärna.”
  • Midjaniterna hade öronringar av guld och nu får Gideon alla dem.
   • Folket gav mer än gärna denna förmögenhet till Gideon, han hade ju trots allt befriat sitt land från förintelse.
   • Den här skatten lyfte dock Gideon upp ovanför folket, han blev rikare än alla andra. Gideon sa att han inte ville vara kung, men nu agerar han som en kung.
 • Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den, och den blev en snara för Gideon och hans hus.
  • En ”efod” var en skjorta som prästerna bar.
  • Gideon gjorde en efod i guld och placerade den i sin hemstad Ofra, vilket tyvärr ledde till att folket kom och tillbad vid efoden.
   • Det är svårt att veta varför Gideon gjorde så här, men vid den här tiden hade inte Israel Jerusalem som huvudstad utan tabernaklet och den religiösa mittpunkten befann sig i staden Silo, som låg i Efraim (Dom 18:31, Dom 21:19).
   • Det är inte helt omöjligt att Gideon var sur på Efraims män och därför ville konkurrera ut Silo till förmån för sin egen stad Ofra.
   • Efoden blev en snara för Gideon och folket och det verkar som att efoden blev viktigare än Gud själv.
  • Ofta i religiösa sammanhang så vill vi uttrycka vår tro i fina målningar, imponerande kyrkbyggnader, eller som i det här fallet, en vacker guld-efod.
   • Målet med dessa fina konstverk är att vi vill ära Gud, men alltför ofta så tar dessa konstverk oss istället bort ifrån Gud.
   • På grund av dessa vackra konstverk så tappar vi bort fokuset på det som är det viktiga och centrala.
   • Ofta kommer Gud till oss i enkelhet.
    • Gideon var en fattig, enkel och oansenlig man (Dom 6:15).
    • Kung David var en liten herdepojke (1 Sam 16:10-11).
    • Jesus föddes i en enkel familj och fick inte ens plats på härbärget (Luk 2:7).
    • Gud befallde att de tio budorden skulle hamras in i tavlor av sten (2 Mose 31:18), trots att israeliterna onekligen kunde gjuta fina guldstatyer (2 Mose 32:4).
   • När vi möter Gud så vill vi ofta gensvara denna kärlek genom att göra någonting fint för Gud, men Gud har egentligen aldrig begärt att vi ska göra det.
    • Det Gud vill är att vi älskar Gud av hela vårt hjärta och vår medmänniska som oss själva.
    • Gud vill att vi ska lovsjunga och tillbe honom och att vi ska ta hand om våra medmänniskor.
    • Ju finare kyrka vi bygger, desto mer fokus blir det på kyrkan istället för på Jesus.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

1 Men Efraims män sade till Gideon: ”Varför har du gjort så här mot oss, och inte kallat på oss när du drog ut till strid mot midjaniterna?” Och de gick skarpt till rätta med honom. 2 Han svarade dem: ”Vad har jag uträttat i jämförelse med er? Är inte Efraims efterskörd bättre än Abiesers vinbärgning? 3 Det var i er hand som Gud gav de midjanitiska furstarna Oreb och Seeb. Vad har jag kunnat uträtta i jämförelse med er?” När han talade så, lade sig deras upprördhet mot honom.

4 Gideon kom till Jordan, och han gick över tillsammans med de trehundra man som var med honom. De var trötta av förföljandet. 5 Därför sade han till männen i Suckot: ”Ge några brödkakor åt folket som följer mig, de är utmattade, och jag är i färd med att förfölja Seba och Salmunna, de midjanitiska kungarna.” 6 Men ledarna i Suckot svarade: ”Har du då redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt din här?” 7 Gideon svarade: ”När Herren ger Seba och Salmunna i min hand, skall jag på grund av detta svar söndertröska ert kött med ökentörnen och tistlar.” 8 Så fortsatte han därifrån upp till Penuel och sade samma sak till dem som var där. Och männen i Penuel gav honom samma svar som männen i Suckot. 9 Då sade han också till männen i Penuel: ”När jag kommer välbehållen tillbaka skall jag riva ner det här tornet.”

10 Men Seba och Salmunna befann sig i Karkor och hade med sig sin här, omkring 15 000 man, allt som fanns kvar av österlänningarnas här. De stupade utgjorde nämligen 120 000 man beväpnade med svärd. 11 Gideon drog upp på karavanvägen öster om Noba och Jogbeha och överföll hären, som trodde sig vara i säkerhet. 12 Seba och Salmunna flydde, men han följde efter dem, och tog de två midjanitiska kungarna Seba och Salmunna till fånga och skingrade hela hären.

13 När Gideon, Joas son, vände tillbaka från striden, ner från Hereshöjden, 14 grep han en ung man, en av männen i Suckot. Gideon frågade ut honom, och den unge mannen skrev upp namnen på ledarna och de äldste i Suckot, sjuttiosju män. 15 När Gideon kom till männen i Suckot, sade han: ”Se, här är nu Seba och Salmunna, som ni hånade mig för och sade: Har du redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt dina utmattade män?” 16 Därefter lät han gripa de äldste i staden och tog ökentörnen och tistlar och lät männen i Suckot få känna av dem. 17 Tornet i Penuel rev han ner och dödade männen i staden.

18 Sedan frågade han Seba och Salmunna: ”Hurdana var de män som ni dödade på Tabor?” De svarade: ”De var lika dig, var och en såg ut som en kungason.” 19 Gideon sade: ”Då var det mina bröder, min mors söner. Så sant Herren lever: Om ni hade låtit dem leva, skulle jag inte ha dödat er.” 20 Sedan sade han till Jeter, sin förstfödde: ”Stå upp och döda dem.” Men han drog inte ut sitt svärd, ty han var rädd, han var ju bara en pojke. 21 Då sade Seba och Salmunna: ”Stå upp, du själv, och stöt ner oss. För sådan mannen är, sådan är också hans styrka.” Då stod Gideon upp och dödade Seba och Salmunna. Och han tog för sin räkning de prydnader som deras kameler hade runt halsen. 

 • Men Efraims män sade till Gideon: ”Varför har du gjort så här mot oss, och inte kallat på oss när du drog ut till strid mot midjaniterna?” Och de gick skarpt till rätta med honom.
  • Patriarken Jakob (som fick namnet Israel) fick 12 söner som blev 12 stammar. Efraim och Manasse var söner till Jakobs son Josef men blev ansedda som två egna stammar (1 Mose 48:5).
   • Trots att Manasse var äldre än Efraim så blev Efraim betraktad som ledare (1 Mose 48:14-20) och det fanns en gammal avundsjuk konflikt mellan dessa två (Jes 9:21). Eftersom Gideon var från Manasse stam reagerar nu Efraims män och är upprörda över att de inte fick vara med i striden.
   • Rent mänskligt sett borde alltså ledaren för kriget mot midjaniterna ha varit en person från Efraims stam, men eftersom Gideon blev utvald av Gud så gjorde han inget fel. Gideon påpekade för Gud att han egentligen var från Manasse stam (Dom 6:15), men eftersom Gud inte har anseende till person (1 Sam 16:7, Apg 10:34, Rom 2:11) så valde Gud Gideon ändå.
  • Gideon agerar vist när han ”stillar deras vrede med ett mjukt svar” (Ords 15:1) och undviker på så sätt ett potentiellt inbördeskrig i Israel.
   • På samma sätt kan de allra flesta inom-kyrkliga konflikter lösas genom en vis ledare.
 • Gideon kom till Jordan, och han gick över tillsammans med de trehundra man som var med honom. De var trötta av förföljandet. 5 Därför sade han till männen i Suckot: ”Ge några brödkakor åt folket som följer mig, de är utmattade, och jag är i färd med att förfölja Seba och Salmunna, de midjanitiska kungarna.”
  • Gideon och hans lilla armé är helt utmattade och Gideon ber därför staden Suckot om mat.
   • Gideon ber inte att de ska delta i striden utan bara att de ska vara med och stötta de som slåss.
  • Suckot vill inte bidra med någon mat, de vill inte stötta Gideon förrän han har vunnit.
   • Gideon har precis, med Guds hjälp, besegrat en armé på 135 000 midjaniter med hjälp av 300 man, men nu när de ska slutföra arbetet så får de ingen hjälp.
  • Oftast är det inte våra fiender som får oss att ge upp, utan våra vänners ovilja.
   • När man är en ung och brinnande kristen så vill man ofta ut och evangelisera eller aktivera sig för Guds rike på något sätt.
   • Det är extremt viktigt att de äldre är med och stöttar och hjälper till, istället för att uttala nedslående ord såsom exempelvis: ”Man brinner i början men sen svalnar det…”
  • Men även om man kan bli missmodig av sina vänners ovilja, så är det viktigt att inte ge upp för det.
   • Gideon visste att han skulle vinna striden med eller utan Suckot.
   • Det var bara Suckot som förlorade på att inte hjälpa Gideon.
 • Men Seba och Salmunna befann sig i Karkor och hade med sig sin här, omkring 15 000 man, allt som fanns kvar av österlänningarnas här. De stupade utgjorde nämligen 120 000 man beväpnade med svärd.
  • Som vi ser av denna vers så var midjaniternas armé totalt 135 000 man.
  • Gideon anfaller en armé på 15 000 man med sina 300 soldater. Midjaniternas armé är inte lika stor som förra gången, men den är ändå 50 gånger så stor som Gideons.
   • Gideon var tidigare osäker på sin egen kallelse, men är nu uppmuntrad av att han såg att Gud välsignade honom förra gången, så nu blir det lättare för honom att tro.
   • På samma sätt så kan vi idag vara osäkra på om vi verkligen vågar exempelvis evangelisera, men om vi får höra andra människors erfarenheter och vittnesbörd så stärks vår tro och vi blir frimodiga.
 • När Gideon kom till männen i Suckot, sade han: ”Se, här är nu Seba och Salmunna, som ni hånade mig för och sade: Har du redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt dina utmattade män?”
  • Efter att Gideon har besegrat midjaniterna så återvänder han till Suckot.
   • Suckot ville inte lita på Gud och Gideon och nu tänker Gideon straffa dem för det.
   • Gideon piskar Suckots ledarskap med törnen och tistlar och river ner tornet i staden och dödar männen.
   • Det är svårt att förstå varför Gideon straffar dem så hårt och texten visar inte det heller. Förmodligen betraktade Gideon Suckot som förrädare och behandlade dem därför på detta sätt.
  • Det man måste komma ihåg när man läser sådana här texter i Bibeln är att Bibeln beskriver verkliga människor, personer som gör både rätt och fel.
   • Bibeln är inte en saga, Bibeln är sanna och realistisk.
   • Allt som står i Bibeln behöver inte vara en förebild för oss, det kan också vara ett varnande exempel för oss.
 • Sedan frågade han Seba och Salmunna: ”Hurdana var de män som ni dödade på Tabor?” De svarade: ”De var lika dig, var och en såg ut som en kungason.”
  • Gideon kommer fram till att de midjanitiska kungarna har mördat Gideons bröder.
   • Gideon vill först att hans egen son ska avrätta kungarna men han vågar inte så Gideon får göra det själv.


Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Klicka på länken för att lyssna på Christian Mölk predika eller högerklicka för att ladda hem predikan i mp3 format:

Domarboken 6:25-7:25 – Gideon besegrar midjaniterna – 24:11.

Domarboken 6-7 – Gideon besegrar midjaniterna (version 2 – 2019-04-07) – 31:04.

16 Han delade sina trehundra män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. 17 Han sade till dem: ”Se på mig och gör som jag! Så snart jag har kommit till utkanten av lägret, skall ni göra som jag. 18 När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen, skall ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa: För Herren och för Gideon!”

19 Så kom Gideon och de hundra män han hade med sig till utkanten av lägret, när den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna. Då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. 20 Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen, och blåste i dem och ropade: ”Herrens och Gideons svärd!” 21 Men de stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. 22 När de trehundra hornen ljöd, vände Herren den enes svärd mot den andre i hela lägret. De som var i lägret flydde ända till Bet-Hasitta, åt Serera till, ända till utkanten av Abel-Mehola, förbi Tabbat.

23 Då samlades israeliterna från Naftali och Aser och från hela Manasse och förföljde midjaniterna. 24 Gideon sände budbärare över hela Efraims bergsbygd och sade: ”Drag ner mot midjaniterna och spärra all tillgång till vatten i deras väg ända till Bet-Bara och Jordan.” Så uppbådades alla Efraims män och spärrade all tillgång till vatten ända till Bet-Bara och Jordan. 25 De tog till fånga två midjanitiska furstar, Oreb och Seeb. De dödade Oreb vid Orebsklippan, och Seeb dödade de vid Seebspressen. Sedan förföljde de midjaniterna och förde Orebs och Seebs huvuden till Gideon på andra sidan Jordan. 

 • När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen, skall ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa: För Herren och för Gideon!”
  • Det finns ingenting i texten som antyder att Gud skulle ha befallt Gideon att göra på detta viset, men eftersom Gideon har blivit fylld med den helige Ande (Dom 6:34), så blir han på ett naturligt sätt vägledd av Guds Ande.
 • Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med högra handen i hornen, och blåste i dem och ropade: ”Herrens och Gideons svärd!”
  • De allra flesta i det midjanitiska lägret låg och sov men vaknade hastigt av ett skrik och kaos som ledde till förvirring.
  • Eftersom Gideon fått reda på att midjaniterna redan var rädda för Gideons svärd (Dom 7:14) så använder Israel detta för att ytterligare skrämma slag på midjaniterna.
 • När de trehundra hornen ljöd, vände Herren den enes svärd mot den andre i hela lägret.
  • Precis som under Exodus, när Gud befriade Israel från Egypten, så stred Herren själv för sitt folk. Gideon behövde bara titta på när midjaniterna besegrades.
   • ”Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” (2 Mose 14:14)
 • Då samlades israeliterna från Naftali och Aser och från hela Manasse och förföljde midjaniterna.
  • När Gud visat för Gideon och för Israel att det var Han och inte Gideon som besegrade midjaniterna, då tilläts fler israeler vara med i striden.
  • På samma sätt kan Gud idag använda ett fåtal utvalda för att utföra mirakulösa stordåd, men när arbetet väl är påbörjat och alla ger äran åt Gud, då kallas många fler människor in i Guds verk. Resultatet av detta är att Gud får äran samtidigt som många människor får möjlighet att tjäna Gud.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.