Dom 6:11-16 – Gud kallar Gideon

Christian MölkAndakter, Domarboken Leave a Comment

11 Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesriten Joas. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. 12 För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sade till honom: ”Herren är med dig, du tappre stridsman.” 13 Gideon svarade honom: ”O, min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt: ’Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten?’ Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand.” 14 Då vände Herren sig till honom och sade: ”Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.” 15 Han svarade honom: ”O Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ätt är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv den ringaste i min fars hus.” 16 Herren sade till honom: ”Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.” 

 • Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna
  • Så illa ställt var det för Israel att Gideon tröskar vete i en vinpress.
 • ”Herren är med dig, du tappre stridsman.”
  • Gideon hade svårt att tro på ängeln. Var ängeln ironisk? Det måste ha känts som ett slag i ansiktet eftersom Israel de facto bodde i grottor, inte hade någon mat och var ständigt utsatta för attacker från Midjan.
  • Även om Gideon måhända kände sig svag så var han stark eftersom Herren var med honom. Varje kristen har även idag tillgång till samma kraft och välsignelse som Gideon: ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” (Heb 13:8).
 • O, min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om?
  • Gideon trodde att Gud hade övergett Israel, men sanningen var att Israel hade övergett Gud. Att midjaniterna härjade inne i Israel var en konsekvens av att Israel hade börjat tillbe andra gudar.
  • Gideon klagade på att saker och ting inte var som förr och han ville ha en förändring.
   • Här tror jag att många av oss känner igen oss i Gideons situation.
    • Sverige är inte vad det en gång var.
    • Väckelsen är för länge sen slut.
    • Kristenheten minskar drastiskt.
    • Många klagar över situationen.
    • Vi vill se en förändring.
    • Men för att förändringen skulle kunna ske, var först Gideon själv tvungen att förändras. Lite senare i texten kommer vi att se att Gideon är tvungen att göra upp med sin egen och sin familjs avgudadyrkan innan han kunde börja förändringen av Israel i stort.
 • ”Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig.”
  • Till en början kan man tro att ängeln driver med Gideon; vad hade Gideon för kraft? Han var ju den minste av alla, fattig och oansenlig.
  • Men det som Gud räknar som kraft är inte alltid det samma som vi räknar som kraft. Det Gideon hade:
   • Han hade blivit ödmjuk av sitt fattiga arbete.
   • Han brydde sig.
   • Han hade kunskap om Guds tidigare verk.
   • Han var andligt hungrig och ville se vad Gud skulle göra för något.
   • Han lyssnade på Gud.
  • Allt det här sammantaget visar att Gideon hade en väldig styrka som Gud kunde använda.
  • Vi människor tror ofta att styrkan sitter i att man är duktig på ledarskap, är karismatisk, stark, snygg och duktig på att spela gitarr. Men så ser inte Gud på saken.
 • Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel?
  • Gideon trodde inte att han kunde rädda Israel, och på sätt och vis hade han rätt. Gideon kunde inte rädda Israel, men Gud kunde.
   • En mäktig Gud kan använda den minsta människan.
 • Herren sade till honom: ”Jag är med dig, och du skall slå midjaniterna som om de vore en enda man.”
  • När Gud är med oss spelar det ingen roll hur små och svaga vi är och hur stor och stark fienden är, Gud kommer ändå att segra.
  • Att en enda människa är beredd att lyda Gud kan påverka hela det omkringliggande samhället.
  • Gud försökte inte peppa Gideon och ge honom lite självförtroende. Vi behöver inte tro på oss själva, utan vi behöver se bortom oss själva och tro att Gud skall göra det genom oss.
  • Gud inte bara sände Gideon, han lovade också att vara med Gideon.

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från
 Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.