Dom 8:28-35 – Gideon dör

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

28 Så blev Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte inte mer sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon levde. 29 Men Jerubbaal, Joas son, begav sig hem och stannade där. 30 Gideon hade sjuttio egna söner, ty han hade många hustrur. 31 Han hade en bihustru i Sikem, och hon födde honom också en son, som han gav namnet Abimelek. 32 Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra.

33 När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig. 34 Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring. 35 Inte heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort mot Israel. 

 • Så blev Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte inte mer sitt huvud. Och landet hade ro i fyrtio år, så länge Gideon levde.
  • Precis som Gud hade lovat så blev Gideons krig en succé!
   • Midjan var totalt besegrat och Israel som nation var mycket starkare.
   • Gud hade gjort sin del i avtalet.
   • Om Gud lovar någonting så kan vi lita på hans löften, Gud sviker inte.
  • För Gideons personliga del så blev dock slutet ett andligt misslyckande.
   • För det första så leder Gideons guld-efod till avgudadyrkan.
   • För det andra så tar sig Gideon många hustrur, något som i Gamla Testamentet i stort sett alltid slutar i elände och som Paulus avråder ifrån (1 Tim 3:2).
 • Abimelek
  • Även om Gideon onekligen sagt att han inte ville bli kung, så agerade han som en kung. När Gideon får en son namnger han honom ”Abimelek” som betyder ”far är kung”.
 • Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abiesritiska Ofra.
  • När Gideon så småningom dör så dör han vid en hög ålder.
   • Gideon började bra tillsammans med Gud.
    • Då var han fattig och beroende av Gud.
    • Nu var han rik och klarade sig själv.
   • Ibland är det lättare att leva för Gud när man är fattig och har det dåligt.
    • Ur ett andligt perspektiv kan det vara helt förödande att bli rik och ha det gott ställt.
  • För att Gideon skulle minnas Gud och allt Gud hade gjort i hans liv var han tvungen att se tillbaka.
   • Jag tror många troende känner igen sig i detta. Men jag tror inte att det är Guds mening med våra liv att vår andliga höjdpunkt är när vi är 20 år.
   • Jag tror att Gud vill använda oss mer och mer ju äldre och erfarnare vi blir.
   • Mitt tips till dig är att om Gud leder dig till stora framgångar, fortsätt vara en enkel människa även efter segern.
 • När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig.
  • Efter att Gideon hade dött så föll Israel tillbaka till avgudadyrkan igen. Detta är i linje med den tragiska cykeln i Domarboken (Dom 2:19).
  • ”Baal-Berit” betyder ”förbundets herre”, vilket visar att israeliterna såg Baal som sin förbundsgud.
  • Detta visar oss att vi alla är beroende av Guds helige Ande för att kunna stanna kvar hos Gud.
   • Gideon blev fylld med Guds Ande och fick kraft att agera enligt Guds vilja, men så småningom verkar hans hängivenhet ha minskat.
   • Israels folk, som inte blev fyllda med Guds Ande föll tillbaka till avgudadyrkan så fort Gideon var död.
   • Paulus uppmanar alla troende att ”uppfyllas av Anden” (Ef 5:18) och att ”vandra i Anden” (Gal 5:16), vilket jag tror är nödvändigt för att kunna leva ett hängivet liv för Gud. Vi behöver gång på gång uppfyllas av Guds Ande. 

Copyright 2012 Christian Mölk – All Rights Reserved.
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.